VR 21 057 Fractie VVD - Vragen over twee artikelen op de website van Rijswijks Dagblad over Oud Rijswijk

  1. Heeft College kennis genomen van de twee artikelen op platform Rijswijks Dagblad?
    Zo ja, is het College het met de VVD eens - met respect voor de persvrijheid in NL - dat door de aanpak van RD (zonder hoor en wederhoor en hearsay) de ondernemers in de twee Rijswijkse winkelcentra schade wordt toegebracht  op zijn minst met betrekking tot het imago?
     
  2. Hoe gaat het College - met inachtneming van de eerder genoemde persvrijheid-hierop reageren richting Rijswijk Dagblad?
     
  3. Heeft de gemeente Rijswijk een financiële relatie met Rijswijks Dagblad en/of met bureaus gelieerd aan Rijswijks Dagblad?

‘Winkeliers In De Bogaard worden weggejaagd’
https://rijswijksdagblad.nl/lokaal/winkeliers-in-de-bogaard-worden-weggejaagd?fbclid=IwAR14lFHD_oTdZ7xaw-iE-sQpo06_xRv__T_uofjZKqiUioLyWixZrwompjg
 

‘Hoe moet het nu verder met oud Rijswijk?’
https://rijswijksdagblad.nl/lokaal/hoe-moet-het-nu-verder-met-oud-rijswijk#.YRNnpnaFl0o.whatsapp


Met vriendelijke groet,
Coen Sleddering
Fractievoorzitter VVD  Rijswijk

Politieke partij

VVD