VR 21 056 Fractie RB - Vragen over de zwemplas in het Wilhelminapark

In 2016 wordt de zwemplas Wilhelminapark nog drooggelegd om blauw alg tegen te gaan omdat de plas voor het 4de jaar last heeft van blauw alg.

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3160817/zwemplas-in-wilhelminapark-rijswijk-wordt-driemaanden-drooggelegd-om-blauwalg-aan-te-pakken

Ook in 2020 is er blauwalg geconstateerd in de zwemplas van het Wilhelminapark.

https://www.wilhelminapark.com/nieuws/nu-ook-blauwalg-in-de-vijver/

Op 1 juni tijdens de raadsvergadering gaf wethouder vd Laar aan op vragen van de raad (bvr): dat er geen Blauwalg was in het Wilhelminapark, wel iets aan de hand, de bodem zou onveilig zijn. " Maar geen Blauwalg".
Op 2 juni 2021 kunnen we nog lezen in het Rijswijkse dagblad dat volgens wethouder vd. Laar er geen sprake is van blauw alg in de zwemplas in het Wilhelminspark.

https://rijswijksdagblad.nl/Lokaal/geen-sprake-van-blauwalg-in-wilhelminapark

En tot onze verbazing leest de fractie van Rijswijks Belang op 5 augustus 2021 op de facebookpagina van gemeente Rijswijk een negatief zwemadvies voor de zwemplas in het Wilhelminapark met in het bericht het woord blauwalg.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=191252356364857&id=100064402821192

In 2018 kunnen we lezen dat er zorgen geuit worden door de grote ganzenpopulatie in en bij de zwemplas in het Wilhelminapark en dat de drooglegging uit 2016 van de zwemplas in het Wilhelminapark teniet gedaan kan worden door de aanwezigheid van de grote
ganzenpopulatie aldaar.

https://rijswijksdagblad.nl/algemeen/wilhelminapark-algen-geen-probleem-meer-teveel-ganzen-wel

In het kader van artikel 44 van het reglement van orde heeft de fractie van Rijswijks-Belang

de volgende vragen:

 1. Waarom is er 5 augustus een negatief zwemadvies afgegeven, wat is hier de oorzaak van?
   
 2. Hoe is het op dit moment in 2021 gesteld met de ganzenpopulatie in Rijswijk?
  2a. Is deze verminderd of vermeerderd?
  2b. En bij vermeerderd, wat is hier de oorzaak van?
   
 3. Als de oorzaak van het negatief zwemadvies veroorzaakt wordt door de ganzenpoep, hoe kan gemeente Rijswijk er voor gaan zorgen dat dit geen invloed meer gaat hebben op de zwemkwaliteit in de toekomst van de zwemplas in het Wilhelminapark?
   
 4. Is een fontein en filters plaatsen in de zwemplas van het Wilhelminapark wellicht een oplossing om de zwemkwaliteit op orde te krijgen of te houden in de zwemplas van het Wilhelminapark?
  Zo nee, waarom niet?
   
 5. Is het College het eens met de fractie van Rijswijk Belang dat na al deze jaren het tijd gaat worden dat de kwaliteit van de zwemplas in het Wilhelminapark op orde gaat komen, zodat de inwoners eens optimaal gebruik kunnen gaan maken van de zwemplas en het daarbij behorende strandje en ligweide, zonder zich te moeten begeven tussen de ganzen, ganzenpoep of in slecht zwemwater.
  Zo nee, waarom niet?
   
 6. Is het de bedoeling dat het strandje blijft bij de zwemplas in het Wilhelminapark daar waar er gezwommen kan worden of verdwijnt het bij de herinrichting?

Marc Weterings
Raadslid

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Waarom is er 5 augustus een negatief zwemadvies afgegeven, wat is hier de oorzaak van?
  Elke 2 weken wordt het zwemwater bemonsterd en geanalyseerd door het Hoogheemraadschap van Delfland. In week 31 bedroeg het gehalte aan potentieel toxische blauwalgen 266 µg/liter. De grens voor een negatief zwemadvies is ≤75 µg/liter. De gemeten gehalte is hoger en daarom is een negatief zwemadvies afgekondigd. Het is voor de eerste keer in 2021 dat er blauwalg in het zwemwater in het Wilhelminapark is aangetroffen.
   
 2. Hoe is het op dit moment in 2021 gesteld met de ganzenpopulatie in Rijswijk?
  2a. Is deze verminderd of vermeerderd?
  2b. En bij vermeerderd, wat is hier de oorzaak van?

In 2017 is de ganzenpopulatie in Rijswijk voor het eerst geteld. Vanaf 2018 zijn we begonnen met het uitvoeren van ons ganzenbeheerplan en doen we mee aan de landelijke ganzentelling elke 3e zaterdag van juli. Dit geeft het volgende overzicht:

Getelde ganzenpopulatie

2017

2018

2019

2020

2021

Grauwe gans

299

16

11

52

34

Canadese gans

622

303

413

385

188

Nijlgans

550

152

162

130

205

Boerengans

36

17

18

24

15

Totaal

1507

488

604

591

442

 

De ganzenpopulatie is sterk verminderd sinds we zijn begonnen met intensief nestbeheer doordat we jaarlijks ruim 1200 eieren behandelen. De getelde ganzen betreft vanaf 2018 dan ook voornamelijk volwassen exemplaren.
 1. Als de oorzaak van het negatief zwemadvies veroorzaakt wordt door de ganzenpoep, hoe kan gemeente Rijswijk er voor gaan zorgen dat dit geen invloed meer gaat hebben op de zwemkwaliteit in de toekomst van de zwemplas in het Wilhelminapark?
  Het negatieve zwemadvies is niet veroorzaakt door de aanwezigheid van veel ganzenpoep, maar door te veel potentieel toxische blauwalgen. Op meerdere zwemlocaties in regio Delfland is een toename van potentieel toxische blauwalgen gemeten met een negatief zwemadvies tot gevolg. Dit betreft ook zwemlocaties waar geen ganzen aanwezig zijn. Behalve ganzenpoep kan ook o.a. het nutriëntrijke boezemwater, hondenpoep, riooloverstortwater en bladeren zorgen voor een toename van blauwalg. Het ontstaan van blauwalg is een natuurlijk proces
   
 2. Is een fontein en filters plaatsen in de zwemplas van het Wilhelminapark wellicht een oplossing om de zwemkwaliteit op orde te krijgen of te houden in de zwemplas van het Wilhelminapark?
  Zo nee, waarom niet?

  Een fontein zorgt er voor dat een deel van het zwemwater in beweging blijft. Blauwalgen houden vooral van stilstaand, nutriëntrijk (voedingsrijk) water met een aangename temperatuur en voldoende zonlicht. Met deze condities kunnen ze explosief groeien. Het water in beweging houden zal deels bijdragen aan een blauwalgenvermindering. Een fontein is echter niet zaligmakend en geeft absoluut geen garanties dat er geen of minder waarschuwingen of negatieve zwemadviezen zullen worden afgekondigd.
  Geschikte filters zouden nutriënten (voedingsstoffen) die zich vrij in het water bevinden kunnen ’wegvangen’. De aanvoer van de nutriënten wordt daar echter niet mee voorkomen. Beide genoemde “oplossingen” kunnen dus de blauwalg verminderen. Maar het is niet zeker of blauwalg hiermee voorkomen kan worden.
   
 3. Is het College het eens met de fractie van Rijswijk Belang dat na al deze jaren het tijd gaat worden dat de kwaliteit van de zwemplas in het Wilhelminapark op orde gaat komen, zodat de inwoners eens optimaal gebruik kunnen gaan maken van de zwemplas en het daarbij behorende strandje en ligweide, zonder zich te moeten begeven tussen de ganzen, ganzenpoep of in slecht zwemwater. Zo nee, waarom niet?
  De zwemwaterkwaliteit is al sinds 2016 op orde; de minimale waterkwaliteitsklasse is ‘aanvaardbaar’ en daar scoort deze zwemlocatie met ‘goed’ boven. Er is dus geen “slecht” zwemwater. Het beperken van de overlast door ganzen blijft zeker onze aandacht houden. We zetten daarom de huidige beheeractiviteiten voort en zijn alert op andere mogelijkheden (bijvoorbeeld onderzoek naar slimme inrichtingsmaatregelen waardoor de ganzen verleid worden om ergens anders te gaan zitten) om de overlast te verminderen. Ook wordt de ganzenpoep regelmatig verwijderd van het strandje. Het ontstaan van blauwalg is een natuurlijk proces en kan niet altijd voorkomen worden, ongeacht de maatregelen die je treft. 100 % uitsluiten of voorkomen kan nooit.
   
 4. Is het de bedoeling dat het strandje blijft bij de zwemplas in het Wilhelminapark daar waar er gezwommen kan worden of verdwijnt het bij de herinrichting?
  Het strandje bij de zwemplas blijft bij de herinrichtingvan het Wilhelminapark gehandhaafd.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

 

Politieke partij

Rijswijks Belang