VR 21 055 Fractie RB - Vragen over ondergrondse containers aan de Idenburglaan

Nieuwbouwwoningen Idenburglaan.

Vidomes heeft 42 (prachtige) energiezuinige sociale eengezinswoningen aan de Idenburglaan in de Rijswijkse wijk Te Werve opgeleverd.

In het kader van artikel 44 heeft Rijswijks-Belang de volgende vragen:

Uit onderzoek is gebleken dat er bij bewoners afvalruimte te kort is bij de geleverde kliko's. Als optie is aangeven extra kliko’s te kunnen aanvragen.

 1. Deelt u onze mening dat het: 1 Het aanzicht minder prettig is met containers in je voortuin/voor je voordeur  ?
 2. Extra kliko's dat aanzicht niet verbeteren? ( A) zie bijlage
 3. Wist u dat de kliko's vaak vol zijn, daardoor zwerfvuil ontstaat in de wijk Te Werve?  (B) zie bijlage
 4. Waarom is er voor de constructie afval kliko's gekozen ? ( terwijl de omringende woningen allemaal ondergrondse containers hebben)
 5. Is het mogelijk om ondergrondse containers voor deze woningen te realiseren? Zo nee, waarom niet?  (Wat overigens een wens is van een groot aantal bewoners) zo ja, wanneer gaat/ kan u deze gaan plaatsen?

Rijswijks-Belang
Marc Weterings

Foto A:


Foto B:

 

 

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Deelt u onze mening dat het: 1 Het aanzicht minder prettig is met containers in je voortuin/voor je voordeur?
  De containers zijn functioneel en bieden een hoge service aan huis. Wij kunnen ons echter voorstellen dat inwoners dit aanzicht minder prettig vinden.
   
 2. Extra kliko's dat aanzicht niet verbeteren? ( A) zie bijlage
  Zie antwoord op vraag 1.
   
 3. Wist u dat de kliko's vaak vol zijn, daardoor zwerfvuil ontstaat in de wijk Te Werve?  (B) zie bijlage
  Ja, dat weten we, er zijn hierover diverse meldingen gedaan. Om deze reden hebben wij dan ook minicontainers voor pmd verstrekt aan deze inwoners. Inwoners kunnen nu ook pmd aan huis scheiden, waardoor de minicontainer voor restafval niet meer voor overlast hoeft te zorgen.
   
 4. Waarom is er voor de constructie afval kliko's gekozen? ( terwijl de omringende woningen allemaal ondergrondse containers hebben)
  Alle laagbouwwoningen in Rijswijk maken gebruik van minicontainers aan huis. Wanneer HNI is ingevoerd gebruiken inwoners minicontainers aan huis voor grondstoffen en voor restafval van ondergrondse containers. Zover is deze wijk nog niet, HNI staat gepland voor 2023.
   
 5. Is het mogelijk om ondergrondse containers voor deze woningen te realiseren? Zo nee, waarom niet?  (Wat overigens een wens is van een groot aantal bewoners) zo ja, wanneer gaat/ kan u deze gaan plaatsen?
  Ja dat is mogelijk. Volgens planning zullen we ondergrondse containers plaatsen in 2023. Hierbij worden de bewoners betrokken. Na de realisatie van de ondergrondse containers vervallen de minicontainers voor restafval          

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

Rijswijks Belang