VR 21 053 Fractie BVR - Vragen over de nieuwe hondenkaart

Losloopgebieden voor honden in Rijswijk.

Rijswijk staat bekend als de diervriendelijkste gemeente van Nederland.

Tot Beter voor Rijswijk heeft zich een aantal hondenbezitters gewend die hun afkeuring hebben uitgesproken aan het nieuwe hondenkaartje waar de losloopgebieden drastisch worden beperkt.

Volgens uitlatingen van de Gemeente in de Telegraaf  “Rijswijkse parken plek moet zijn voor iedereen, van spelende kinderen tot recreanten”. Rijswijk kent veel gebieden waar het nu al niet toegestaan is om met honden te lopen, al dan niet aan de lijn.

Vragen:

 • Waaruit blijkt dat loslopende honden niet samen kunnen gaan met overige bezoekers van  de parken?
 • Welke overlast veroorzaken honden in parken, die veelal op grote afstand bevinden van woningen?
 • Is het College er bekend mee dat door hondenbezitters een petitie op internet is opgestart en dat deze al een kleine 800 maal is ondertekend?
 • Is het College bereid hiermee rekening te houden? Zo nee, waarom niet?
 • Kent het College de Piratenspeeltuin aan de Tomatenlaan in Wateringseveld? Deze drukbezochte speeltuin is voorzien van een deugdelijke afscheiding waardoor toegang voor honden niet mogelijk is en dus niet is toegestaan.
 • Is het College bereid deze voorzieningen aan te brengen bij de Rijswijkse speeltuintjes waardoor de huidige losloopgebieden kunnen worden gehandhaafd?
  Zo nee, waarom niet?
 • Kunt u uitleggen waarom de ene “ecologische zone” wel een hondenloop gebied mag zijn en de andere zone niet?
 • Is het College bereid de plannen, waar in deze vakantietijd tot 23 augustus belanghebbenden hun zienswijze kenbaar kunnen maken, te verlengen naar 23 oktober?
  Zo  nee, waarom niet? Waarom dan die haast?

Dennis Cupedo
Raadslid Beter voor Rijswijk

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Waaruit blijkt dat loslopende honden niet samen kunnen gaan met overige bezoekers van  de parken?
  We stellen in de nieuwe Hondenkaart voor om in een aantal losloopgebieden voortaan weer een aanlijnplicht te laten gelden. Het argument hiervoor is niet dat loslopende honden niet samen kunnen gaan met andere bezoekers van de parken. Redenen hiervoor zijn de veiligheid voor de honden (vanwege ligging vlak naast verkeerswegen) en het ecologisch belang in onze ecologische zones (de Landgoederenzone en de Stadsparkzone). In de ecologische zones blijven overigens bepaalde bestemd als losloopgebied voor honden.  
   
 2. Welke overlast veroorzaken honden in parken, die veelal op grote afstand bevinden van woningen?
  De meest voorkomende klachten gaan over loslopende honden op plekken waar een aanlijnplicht geldt, het onvoldoende naleven van de opruimplicht van hondenpoep en verstoring/bejaging van de in het wild levende dieren (vogels, konijnen, hazen). Incidenteel krijgen we een melding over een bijtincident door een hond.
   
 3. Is het College er bekend mee dat door hondenbezitters een petitie op internet is opgestart en dat deze al een kleine 800 maal is ondertekend?
  Ja hier zijn we mee bekend. De petitie is op 31 augustus aan wethouder Bentvelzen overhandigd. 
   
 4. Is het College bereid hiermee rekening te houden? Zo nee, waarom niet?
  Ja, we zijn bereid hiermee rekening te houden en nemen de petitie mee als ingediende zienswijze op de voorgestelde nieuwe Hondenkaart, ook al wordt deze na de uiterste datum (23 augustus) van de inspraakprocedure aan de wethouder overhandigd.b 
   
 5. Kent het College de Piratenspeeltuin aan de Tomatenlaan in Wateringseveld? Deze drukbezochte speeltuin is voorzien van een deugdelijke afscheiding waardoor toegang voor honden niet mogelijk is en dus niet is toegestaan.
  Ja, deze is inmiddels bij ons bekend.
   
 6. Is het College bereid deze voorzieningen aan te brengen bij de Rijswijkse speeltuintjes waardoor de huidige losloopgebieden kunnen worden gehandhaafd?
  Zo nee, waarom niet?
   
 7. Kunt u uitleggen waarom de ene “ecologische zone” wel een hondenloop gebied mag zijn en de andere zone niet?
  In het Groenbeleidsplan staan de ecologische zones (Landgoederenzone en Stadparkzone) en de ecologische verbindingszones (Schaapweg / Msg. Bekkerslaan en de prinses Beatrixlaan) van Rijswijk aangegeven. Binnen de ecologische zones én de ecologische verbindingszones zijn in alle gevallen door het college (conform artikel 2:31 lid van de APV) een aantal losloopgebieden voor honden aangewezen. De vraag impliceert dat hier per zone onderscheid in wordt gemaakt, maar dat is dus niet het geval. 
   
 8. Is het College bereid de plannen, waar in deze vakantietijd tot 23 augustus belanghebbenden hun zienswijze kenbaar kunnen maken, te verlengen naar 23 oktober?
  Zo  nee, waarom niet? Waarom dan die haast?

  De in de inspraakverordening vastgelegde inspraaktermijn van 6 weken is al verlengd met 2 extra weken vanwege de vakantie. Gezien het aantal ontvangen zienswijzen (106 in totaal) en de ontvangen petitie is deze termijn van 8 weken ruimschoots voldoende geweest voor onze inwoners om te reageren. De zorgvuldige verwerking van de zienswijzen in een responsnota en uitvoeringsvoorschrift APV voor vaststelling van de nieuwe Hondenkaart zal naar verwachting enige maanden in beslag nemen. Die zorgvuldigheid vergt namelijk tijd en is het zeker niet onze bedoeling hierin te overhaasten.      

  Burgemeester en wethouders,

  de secretaris,
  P.M. Schuit

  de burgemeester (wnd),
  mr.drs. G.A.A. Verkerk


   

Politieke partij

Beter voor Rijswijk