VR 21 049 Fractie VVD - Vragen over verkeersveiligheid In de Bogaard

Schriftelijke vragen aan het college van B&W aan de hand van artikel 44 van het reglement van orde.
De VVD Rijswijk heeft van omwonenden, bezoekers en uit eigen ervaring vernomen dat de Bogaard kampt met een verkeersveiligheidsprobleem. Er wordt in de Bogaard veel rondgereden op fietsen en scooters. Bezorgdiensten van de restaurants aan het Bogaardplein en elders rijden met elektrische fietsen of scooters door het winkelcentrum. Ook zijn er groepen scholieren die in hun schoolpauze naar de Bogaard fietsen. Geen probleem natuurlijk, maar wel wanneer de verkeersregel niet nageleefd worden en voetgangers geraakt kunnen worden.


De irritaties lopen soms hoog op en dat is begrijpelijk. Mensen voelen zich door deze situatie onveilig, durven niet altijd iets te zeggen en kunnen niet op hun gemak rondlopen.
Naar aanleiding van deze situatie heeft de VVD Rijswijk de volgende vragen voor het college:

 1. Is het college het met de VVD Rijswijk eens dat dit een onwenselijke situatie is?
 2. Herkent het college de geschetste problematiek?
 3. Is het college het met de VVD Rijswijk eens dat er veel strenger en meer gehandhaafd moet worden zodat deze problematiek voorkomen kan worden?
 4. Is het college bereid om in gesprek te gaan met bedrijven in de Bogaard die bezorgdiensten hebben en heldere, duidelijke en uitvoerbare afspraken te maken zodat hun medewerkers eerst naar het fietspad lopen alvorens op de fiets of scooter te stappen?
 5. Zijn er aanpassingen te maken in de fysieke omgeving in de Bogaard waardoor het minder aantrekkelijk/moeilijker wordt om met de fiets of scooter door het winkelcentrum te rijden?
 6. Het Bogaardplein wordt op dit moment vernieuwd. Is het college bereid om te kijken naar aanpassingen waardoor de voetgangersveiligheid ook meteen verbeterd kan worden?

Namens de fractie van de VVD Rijswijk,
Menno Ezinga en Jordy Loof

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Is het college het met de VVD Rijswijk eens dat dit een onwenselijke situatie is?
  Ja, het is niet wenselijk dat bezoekers zich onveilig en niet op hun gemak voelen.
   
 2. Herkent het college de geschetste problematiek?
  Ja, er zijn van diverse kanten meldingen gekomen en de beveiligers van het winkelcentrum en de handhavers van de gemeente hebben het zelf ook kunnen constateren.
   
 3. Is het college het met de VVD Rijswijk eens dat er veel strenger en meer gehandhaafd moet worden zodat deze problematiek voorkomen kan worden?
  Team Handhaving heeft in de afgelopen periode gemerkt dat er regelmatig bezorgfietsen op het plein fietsen. Er is hierop een doorlopende actie gestart waarbij bezorgers aangesproken worden op de overlast die zij veroorzaken. Ook wordt op het fietsen binnen het voetgangersgebied handhavend opgetreden. Handhaving zal ook in de komende periode zeer regelmatig blijven controleren op het fietsen binnen het voetgangersgebied .
   
 4. Is het college bereid om in gesprek te gaan met bedrijven in de Bogaard die bezorgdiensten hebben en heldere, duidelijke en uitvoerbare afspraken te maken zodat hun medewerkers eerst naar het fietspad lopen alvorens op de fiets of scooter te stappen?
  Ja.
   
 5. Zijn er aanpassingen te maken in de fysieke omgeving in de Bogaard waardoor het minder aantrekkelijk/moeilijker wordt om met de fiets of scooter door het winkelcentrum te rijden?
  Bij de herinrichting van de openbare ruimte buiten het plein, waarvoor momenteel een schetsontwerp is opgesteld, kunnen inrichtingselementen zoals groenvakken en straatmeubilair strategisch worden ingepast zodat die leiden tot het moeilijker maken om met een fiets of scooter door het winkelgebied te rijden. Dit kan echter nooit geheel voorkomen worden. Het winkelgebied moet immers ook voor mindervaliden, hulpdiensten, geldtransporten en veegploegen bereikbaar blijven.
   
 6. Het Bogaardplein wordt op dit moment vernieuwd. Is het college bereid om te kijken naar aanpassingen waardoor de voetgangersveiligheid ook meteen verbeterd kan worden?
  Hier is in de afgelopen periode al naar gekeken. Er zijn extra maatregelen voor zowel de spelende kinderen als de fietsers aangebracht. Voor de fietsers zijn (en worden) er aan het begin en einde van het fietspad borden en wegmarkeringen geplaatst met de tekst: “Let op, spelende kinderen”. Voor de spelende kinderen is aan het einde van elk rubber pad belijning aangebracht met het woord ‘STOP’.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

VVD