VR 21 047 Fractie D66 - Vragen over biodiversiteit in Rijswijk en de Groene Stad Challenge

Rijswijks groen: klaar voor de uitdaging?

Rijswijkers zijn trots op het groene karakter van hun stad. De Rijswijkse wijken zijn divers. Er zijn ook een aantal wijken die juist niet zo groen zijn. Met alle ontwikkelingen in de stad is het nog belangrijker om goed zicht te hebben en houden op het groen in Rijswijk. En te kijken naar mogelijkheden voor vergroening in de wijken en het vergroten van de biodiversiteit. D66 Rijswijk vraagt het college om de ambitie van een groene stad waar te maken. Vandaar de onderstaande vragen.

 1. Kent de gemeente het initiatief 'Groene stad challenge'? (www.groenestadchallenge.nlwww.samenvoorbiodiversiteit.nl)
  Met dit initiatief wordt al het groen in kaart gebracht en gekeken naar opties voor verbetering en dagen deelnemende gemeente elkaar uit om ideeën uit te wisselen en om méér te doen.
   
 2. Gaat het college Rijswijk voor 16 juli aanmelden voor dit initiatief? Met als ambitie het winnen van een prijs, vergroten van initiatieven en een beter zicht op de mogelijkheden voor meer vergroening in de wijk?
   
 3. Kent het college het monitoringsprogramma van de gemeente Haarlem rondom ecologie en biodiversiteit?
   
 4. Is het college bereid te onderzoeken of het monitoringsprogramma van Haarlem samen met de groene stad challenge ook voor Rijswijk tot resultaat kan leiden voor het halen van de ambities mbt ecologie en biodiversiteit?
  Zo nee, waarom niet?
   
 5. Vraagt de gemeente Rijswijk bij het monitoren van biodiversiteit op dit moment ondersteuning van de provincie Zuid-Holland? Zo ja, waar bestaat deze uit en ziet het college kansen om dit nog uit te breiden?
   
 6. Is het college bereid deze vragen voor 14 juli te beantwoorden, ivm de sluitingstermijn van de challenge?

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Kent de gemeente het initiatief 'Groene stad challenge'? (www.groenestadchallenge.nlwww.samenvoorbiodiversiteit.nl)
  Met dit initiatief wordt al het groen in kaart gebracht en gekeken naar opties voor verbetering en dagen deelnemende gemeente elkaar uit om ideeën uit te wisselen en om méér te doen.

  Nee, wij kenden deze challenge niet (wel het Deltaplan Biodiversiteit), maar hebben ons er naar aanleiding van uw vragen in verdiept.
   
 2. Gaat het college Rijswijk voor 16 juli aanmelden voor dit initiatief? Met als ambitie het winnen van een prijs, vergroten van initiatieven en een beter zicht op de mogelijkheden voor meer vergroening in de wijk?
  Nee, wij kenden deze challenge niet (wel het Deltaplan Biodiversiteit), maar hebben ons er naar aanleiding van uw vragen in verdiept.
   
 3. Kent het college het monitoringsprogramma van de gemeente Haarlem rondom ecologie en biodiversiteit?
  Nee, dat kenden wij niet.
   
 4. Is het college bereid te onderzoeken of het monitoringsprogramma van Haarlem samen met de groene stad challenge ook voor Rijswijk tot resultaat kan leiden voor het halen van de ambities mbt ecologie en biodiversiteit?
  Zo nee, waarom niet?

  Wij hebben er naar gekeken. Het monitoringsprogramma van Haarlem is één van de velen die er zijn. Ecologische monitoringsonderzoeken zijn vaak tijdrovend en kostbaar. Naar aanleiding van de resultaten uit de challenge onderzoeken we de mogelijkheden van een eigen monitoringsprogramma.
   
 5. Vraagt de gemeente Rijswijk bij het monitoren van biodiversiteit op dit moment ondersteuning van de provincie Zuid-Holland? Zo ja, waar bestaat deze uit en ziet het college kansen om dit nog uit te breiden?
  Nee, de provincie biedt geen ondersteuning ten aanzien van monitoring.
   
 6. Is het college bereid deze vragen voor 14 juli te beantwoorden, ivm de sluitingstermijn van de challenge?
  Zie de beantwoording van vraag 2.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

D66