VR 21 040 Fractie VVD - Vragen over het gebruik van Social media door de gemeente en risico's van mogelijke fake accounts

Schriftelijke vragen aan het College van B&W aan de hand van artikel 44 van het reglement van orde.

De VVD Rijswijk heeft kennisgenomen van een onderzoek van de Volkskrant.1 Het onderzoek zegt dat Nederlandse gemeenten in het geheim meekijken met burgers op sociale media (o.a. door middel van fake accounts). Volgens de Volkskrant past dit binnen een trend van overheden die op social media zaken in de gaten proberen te houden, vaak zonder duidelijke wettelijke basis of taakomschrijving. [1]

De VVD Rijswijk is van mening dat dit een ongewenste ontwikkeling is. Overheden dienen zich aan de wet te houden. Burgers zouden niet in de gaten moeten worden gehouden op social media door middel van fake accounts. Als dit wel nodig blijkt, moet hiervoor een duidelijke wettelijke basis en taakomschrijving aanwezig zijn. Privacy is een groot goed en zal in de toekomst een nog grotere rol gaan spelen.

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de VVD Rijswijk de volgende vragen voor het college:

 1. Heeft het college kennis genomen van het onderzoek van de Volkskrant?
 2. Is de gemeente Rijswijk een van de gemeenten die heeft meegedaan aan het onderzoek?
 3. Kijkt de gemeente Rijswijk ook op grote schaal mee door middel van fake accounts met burgers op sociale media?
 4. Indien ja, is het college het met de VVD Rijswijk eens dat dit per direct gestopt dient te worden? Is het college hier in dit geval toe bereid?
 5. Indien de gemeente Rijswijk niet meekijkt met burgers op social media door middel van fake accounts, is dit wel ooit overwogen om te gaan doen? Of vindt meekijken wellicht sporadisch plaats?

Namens de fractie van de VVD Rijswijk,
Udo Oelen

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Heeft het college kennis genomen van het onderzoek van de Volkskrant?
  Ja, wij hebben kennisgenomen van het artikel in de Volkskrant over het betreffende onderzoek van de NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen.
   
 2. Is de gemeente Rijswijk een van de gemeenten die heeft meegedaan aan het onderzoek?
  Nee, de gemeente Rijswijk hoort niet bij de gemeente die door bovengenoemde hogeschool en universiteit zijn onderzocht. Wel hebben wij aanvullende enquêtevragen beantwoord van de Volkskrant, naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek.
   
 3. Kijkt de gemeente Rijswijk ook op grote schaal mee door middel van fake accounts met burgers op sociale media?
  Nee, dat is niet het geval. 
   
 4. Indien ja, is het college het met de VVD Rijswijk eens dat dit per direct gestopt dient te worden? Is het college hier in dit geval toe bereid?
  Niet van toepassing, zie antwoord op vraag 3.
   
 5. Indien de gemeente Rijswijk niet meekijkt met burgers op social media door middel van fake accounts, is dit wel ooit overwogen om te gaan doen? Of vindt meekijken wellicht sporadisch plaats?
  Wij hebben nooit overwogen om fake accounts in te zetten en voor zover we weten is dat in het verleden ook nooit gebeurd. Als gemeente monitoren we dagelijks de online media met behulp van speciale software (Coosto). Coosto doorzoekt/analyseert alle openbare online berichten, nieuwssites, blogs, openbare Twitterberichten en Facebookposts. Wij zien geen berichten van besloten groepen of afgeschermde accounts. Het gaat dus om het doorzoeken en analyseren van openbare informatie die ook zonder bovenstaande software door iedereen, zij het wellicht met iets meer moeite, gevonden kunnen worden. Daarnaast wordt er ook handmatig op verschillende kanalen gekeken, maar alleen via accounts van onze medewerkers of herkenbare gemeentelijke accounts.

  Burgemeester en wethouders,

  de secretaris,
  P.M. Schuit

  de burgemeester (wnd),
  mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

VVD