VR 21 034 Fractie BvR - Vragen over mogelijkheden algeheel verbod op lachgas in Rijswijk

Algeheel lachgasverbod in Rijswijk

Steeds meer jongeren ontdekken het als makkelijk verkrijgbaar, legaal genotsmiddel. Achtergelaten lachgasampullen op straat en op hangplekken wijzen op de populariteit van deze goedkope partydrug. Dit is niet zonder risico. Daarom is alertheid geboden en voorlichting nodig.

Lachgas heeft een onschuldig en vrolijk imago onder jongeren. Alleen de naam lachgas al! De meesten zien het niet als echte drugs en vinden dat er nauwelijks risico’s zijn. Het feit dat het gewoon in de winkel verkrijgbaar is, draagt aan dat imago bij. Uit het onderzoek blijkt dat het risico op acute gezondheidsincidenten weliswaar gering is maar negatieve effecten op de gezondheid op de kortere en langere termijn wel degelijk voorkomen.

Op de volgende plekken in Rijswijk is inmiddels al een verbod:

het parkeerterrein voor Sportcentrum De Schilp langs de Schaapweg en het daaraan grenzende speelterrein.
de parkeergelegenheid langs de Reigerweg en de Vinkweg;
het Julialaantje, vanaf het parkeerterrein Sportpark Vredenburg tot en met Laan te Blothinge, inclusief Park Schoonoord en het Don Boscolaantje;
het gebied tussen de Generaal Spoorlaan, de Burgemeester Elsenlaan, de Van Vredenburgchweg en de Park de Wervelaan;
de Tulpstraat vanaf de Steenlaan tot aan de Laan te Blothinge
het gebied tussen de Haagweg, de Resedastraat, de Rozenstraat, de Stadhoudersstraat en de Laan Hofrust
het openbare gebied op en rond de Pauwhof
het parkeerterrein bij het Elsenburgerbos, ter hoogte van Lange Kleiweg 3b;
het parkeerterrein tegenover Huis te landelaan 1 (tegenover blauwkapje) ter hoogte van Julialaantje 52a
het parkeerterrein bij en het gebied rondom rouwcentrum Eikelenburg;
het parkeerterrein aan het Hazepad bij het Wilhelminapark en het daaraan grenzende gebied
het parkeerterrein aan het Jaagpad;

De fractie van Beter voor Rijswijk heeft de volgende vragen:

  1. Is het college bereid om in navolging van de gemeente Den Haag een algeheel verbod op lachgas in de gemeente Rijswijk in te voeren. Zo niet waarom niet.
     
  2. Zo ja, wanneer komt het college met een voorstel daartoe?
     
  3. Zo nee, waarom niet
     
  4. Verder heeft de raad geld beschikbaar gesteld. In plaats van lessen over discriminatie kan met beter in het onderwijs meer aandacht besteden aan de gevaren van drugs en het gebruik van co2 gas, dat bij langdurig gebruik onherstelbare schade blijkt aan te richten onder de jongeren, is het college hiertoe bereidt gehoor aan te geven.

Namens de fractie van Beter voor Rijswijk

Dennis Cupedo
Raadslid Beter voor Rijswijk

Politieke partij

Beter voor Rijswijk