VR 21 025 Fractie VVD - Vragen over de vergunningsplicht voor de automotivesector in Rijswijk

Schriftelijke vragen aan het College van B&W aan de hand van artikel 44 van het reglement van orde.

De VVD Rijswijk heeft kennisgenomen van de publicatie door de Raad van State aangaande het opleggen van dwangsommen aan autoverhuurbedrijven die niet voldeden aan de vergunningsplicht in de gemeente Tilburg. Zie hiervoor de link onderaan de pagina.[1]

De uitspraak van de Raad van State geeft blijk van een onvoldoende gemotiveerde vergunningsplicht, waardoor de dwangsommen niet hadden mogen worden opgelegd.

Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft de VVD Rijswijk de volgende vragen voor het college:

 1. Heeft het college kennis genomen van deze berichtgeving?
   
 2. In hoeverre heeft de vergunningsplicht in de gemeente Rijswijk overeenkomsten met de vergunningsplicht in de gemeente Tilburg?
   
 3. Hoeveel dwangsommen zijn in de gemeente Rijswijk aangaande deze bepaling in de APV opgelegd?
   
 4. Indien de vergunningsplicht voor de automotivesector in de gemeente Rijswijk onvoldoende gemotiveerd blijkt, hoe gaat het college dit aanpassen?

Namens de fractie van de VVD Rijswijk,
Menno Ezinga

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Heeft het college kennis genomen van deze berichtgeving?
  Het college is bekend met deze berichtgeving.
   
 2. In hoeverre heeft de vergunningsplicht in de gemeente Rijswijk overeenkomsten met de vergunningsplicht in de gemeente Tilburg?
  De vergunningsplicht in de gemeente Rijswijk kent grote overeenkomsten met de vergunningsplicht in de gemeente Tilburg
   
 3. Hoeveel dwangsommen zijn in de gemeente Rijswijk aangaande deze bepaling in de APV opgelegd?
  Er zijn hiervoor (nog) geen dwangsommen opgelegd in de gemeente Rijswijk
   
 4. Indien de vergunningsplicht voor de automotivesector in de gemeente Rijswijk onvoldoende gemotiveerd blijkt, hoe gaat het college dit aanpassen?
  Dit moet nog blijken. We houden de (landelijke) berichtgeving in de gaten en zullen zo mogelijk de vergunningplicht en het aanwijsbesluit preventief repareren.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr. drs. G.A.A. Verkerk

 

Politieke partij

VVD