VR 21 024 Fractie GBR - Vragen over een nieuw leven voor de Rijswijkse Naald en Huis te Nieuburch

Nieuw leven voor de Rijswijkse Naald en Huis Ter Nieuburch

Wim Pijbes, oud-directeur van het Rijksmuseum, schrijft voor de NRC een interessante serie – Parkzicht – over de achtergronden van Nederlandse tuinen en parken. Afgelopen 18 maart vormde de Rijswijkse Naald het onderwerp in deze serie. Eigenlijk meer waar deze obelisk aan moet herinneren, namelijk ‘een koninklijk lustoord’ wat hier ooit stond te midden van wat, volgens Pijbes, ooit ‘een van de meest luxueuze parken in Europa moet zijn geweest’: het Huis Ter Nieuburch.

De fractie van Gemeentebelangen Rijswijk vindt dat we als gemeente veel belang moeten hechten aan onze geschiedenis. In een tijd die gekenmerkt wordt door grote veranderingen en onzekerheden, kan een goed begrip van de eigen geschiedenis helpen om hiermee om te gaan. Geschiedenis biedt inspiratie en identiteit.

De cultuur-historische waarde van Huis Ter Nieuburch is voor GBR evident en wordt met het artikel van Wim Pijbes meer dan bevestigd. Laten we hier als Rijswijk trots op zijn en deze plek een impuls geven en zo weer meer grandeur! Het gebied en de unieke geschiedenis (Vrede van Rijswijk) heeft de potentie om, na Corona, (een van) de trekpleister(s) van Rijswijk te worden. Dit biedt kansen voor o.a. onze lokale economie, citymarketing. Maar ook voor educatieve doeleinden. Hoe mooi zou het zijn als het oude Huis Ter Nieuburch door bijvoorbeeld augmented reality (‘aangevulde realiteit’) tot leven kan worden gebracht?    

Wij hebben daarom op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde de volgende vragen voor het college:

 1. Is het college bekend met het NRC artikel (dd 18 maart 2021) “De solitaire naald in het bos is tegelijk hier en hulpeloos” uit de serie ‘Parkzicht’ van Wim Pijbes?
   
 2. Is het college het met de fractie van GBR eens dat het de Naald en het omliggende gebied van grote cultuur historische waarde voor Rijswijk is?
   
 3. Deelt het college de overtuiging dat een impuls in het gebied grote kansen biedt, bijvoorbeeld op het gebied van educatie, cultuur, recreatie en economie?
   
 4. Is het college bereid om te onderzoeken of door technieken als augmented reality het Huis Ter Nieuburch tot leven kan worden gebracht? Graag vernemen wij van het College hoe en wanneer zij dit kan oppakken.

Namens Gemeentebelangen Rijswijk

Ronald van der Meij                                      Michel van Reijen
Floor van Amerongen                                   Peter van der Velde

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Is het college bekend met het NRC artikel (dd 18 maart 2021) “De solitaire naald in het bos is tegelijk hier en hulpeloos” uit de serie ‘Parkzicht’ van Wim Pijbes?
  Ja, het college heeft met interesse kennisgenomen van dit artikel.
   
 2. Is het college het met de fractie van GBR eens dat de Naald en het omliggende gebied van grote cultuur historische waarde voor Rijswijk is?
  Ja, het college deelt deze visie.
   
 3. Deelt het college de overtuiging dat een impuls in het gebied grote kansen biedt, bijvoorbeeld op het gebied van educatie, cultuur, recreatie en economie?
  Ja, het college is ook van mening dat een impuls in het gebied diverse kansen kan bieden.
   
 4. Is het college bereid om te onderzoeken of door technieken als augmented reality het Huis Ter Nieuburch tot leven kan worden gebracht? Graag vernemen wij van het College hoe en wanneer zij dit kan oppakken.
  Ja, het college is bereid om dit te onderzoeken en mee te nemen in de uitwerking van het groeiproject Landgoederenzone.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

 

 

Politieke partij

Gemeentebelangen Rijswijk