VR 21 022 Fractie RB - Vragen over een tekort aan huisartsen in Rijswijk

“U bent voornemens om de komende jaren duizenden huizen te gaan bijbouwen in Rijswijk”.

Nu ontving de fractie van Rijswijks-Belang verontrustende berichten van meerdere nieuwe inwoners die pas in Rijswijk zijn komen wonen dat ze geen huisarts kunnen krijgen en op een wachtlijst gezet konden worden?!?

Na een belronde langs een aantal huisartsenpraktijken werd dit helaas bevestigd, ze zitten OVERVOL en is er GÉÉN plek.
In het kader van artikel 44 heeft de fractie van Rijswijks-Belang de volgende vragen:

 1. Is het tekort aan huisartsen bij u bekend? Zo nee, bij deze.
   
 2. Wat is de oorzaak dat nieuwe inwoners uit Rijswijk geen huisarts kunnen krijgen?
   
 3. Hoe heeft dit tekort aan huisartsen kunnen ontstaan?
   
 4. Bent u het met de fractie van Rijswijks-Belang eens dat hier zo snel mogelijk iets aan gedaan moet worden? Zo nee, waarom niet?
   
 5. Wat gaat u eraan doen om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen?

Graag en uitgebreide toelichting.

Rijswijks-Belang

Marc Weterings
Nel Kames

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Is het tekort aan huisartsen bij u bekend? Zo nee, bij deze.

Nee, volgens een inventarisatie van Rijswijkse huisartsen zelf en de landelijke cijfers heeft Rijswijk voldoende capaciteit aan huisartsen. In november 2020 hebben de huisartsen in Rijswijk een inventarisatie gedaan waarbij alle praktijken konden aangeven of de praktijk open is voor inschrijving en of er behoefte is aan praktijkruimte-uitbreiding. De conclusie van deze inventarisatie is dat er op dit moment voldoende capaciteit is. Het merendeel van de huisartsenpraktijken is open voor nieuwe inschrijvingen. Nieuwe inschrijvingen worden gereguleerd (elke week enkele nieuwe patiënten) en de patiënten die vanuit buiten Rijswijk verhuisd zijn, krijgen voorrang.

Daarnaast brengt het RIVM in samenwerking met het CBS en Nivel het aantal huisartsenpraktijken binnen een afstand van 3 kilometer in kaart. Op landelijk niveau hebben Nederlanders de keuze uit gemiddeld 9,6 huisartsenpraktijken binnen een straal van 3 kilometer. Voor inwoners in Rijswijk is de keuze veel groter, namelijk 22,6 huisartsenpraktijken binnen 3 kilometer. Ook ten opzichte van de gemeenten in de regio is de keuze in Rijswijk groter, zie onderstaand tabel.

Gemeente

Aantal huisartspraktijken binnen 3 km

Afstand (km) tot dichtstbijzijnde huisarts

’s-Gravenhage

38,4

0,5

Rijswijk

22,6

0,7

Leidschendam-Voorburg

15,6

0,7

Delft

15,5

0,5

Midden-Delfland

7,1

0,8

Pijnacker-Nootdorp

6,1

0,8

Westland

4,7

0,8

Wassenaar

2,7

1,1

           Bron: Nabijheidsstatistiek CBS-Statline

 1. Wat is de oorzaak dat nieuwe inwoners uit Rijswijk geen huisarts kunnen krijgen?

Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 1 is er geen tekort aan huisartsen in Rijswijk. Nieuwe inwoners kunnen dus bij een huisarts terecht.

 1. Hoe heeft dit tekort aan huisartsen kunnen ontstaan?

Zie vraag 1.

 1. Bent u het met de fractie van Rijswijks-Belang eens dat hier zo snel mogelijk iets aan gedaan moet worden? Zo nee, waarom niet?

Zie vraag 1, aangezien er voldoende capaciteit aan huisartsen is, hoeft hier verder geen actie op worden ondernomen.

 1. Wat gaat u eraan doen om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen?

Graag en uitgebreide toelichting.

Hoewel er nu geen tekort is kent Rijswijk groeikernen in Midden-Rijswijk en Nieuw-Rijswijk. De verwachting is dat er in de komende vijf jaar een forse toename aan inwoners zal ontstaan. Dit zal gevolgen hebben voor de capaciteit van huisartsen. Hiervoor zal gezocht moeten worden naar praktijkruimte-uitbreiding bij de huidige praktijken of zal er gezocht moeten worden naar een nieuwe locatie in een groeikern. De gemeente gaat hierover in gesprek met huisartsen en zorgverzekering om te zoeken naar een passende oplossing. Wij zetten vooral in op:

 • Ondersteuning van huisartsen die interesse hebben om zich in Rijswijk te vestigen en bevordering van de samenwerking tussen huisartsen;
 • Advisering van huisartsen over het werven van nieuwe huisartsen, nieuwe opvolgers en praktijkoverdracht;
 • Aandragen van ruimtes / locaties die mogelijk interessant zijn voor de huisvesting van huisartsen. Zodat er plek is voor meer en andere medewerkers en de praktijken helemaal toegerust zijn om prettig en veilig te werken.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

Rijswijks Belang