VR 21 019 Fractie RB - Vragen over bereidheid om mee te werken als proefgemeente te starten met het verantwoord open te laten gaan van de horeca

Unlock de Horeca: Tijd om stappen te gaan zetten, aan Rijswijk de eer?

Inmiddels zitten horecaondernemers al ruim een jaar in grote problemen.
Voor sommige Rijswijkse ondernemers is het doek al gevallen, bij andere is het maar de vraag of ze ooit deze mokerslag te boven komen.

In het kader van artikel 44 heeft de fractie van Rijswijks-Belang de volgende vragen.

 1. Deelt u onze zorgen en mening  dat er actie ondernomen moet worden om de horeca verantwoord open te laten gaan?  Zo nee, waarom niet?
   
 2. Deelt u onze mening dat er ergens gestart moet worden met het verantwoord open te laten gaan van de horeca met bv het openen van de terrassen in de buitenlucht? Zo nee, waarom niet?
   
 3. Bent u bereid om een verzoek in te dienen bij het Rijk/Kabinet om als proefgemeente te starten met het verantwoord open te laten gaan van de horeca? Zo nee, waarom niet?

Rijswijks-Belang,
Marc Weterings raadslid
Nel Kames raadslid en ondernemer

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Deelt u onze zorgen en mening  dat er actie ondernomen moet worden om de horeca verantwoord open te laten gaan?  Zo nee, waarom niet?
  Wij begrijpen dat de horeca het zwaar heeft, maar kunnen uitsluitend uitvoering geven aan de landelijke maatregelen. Zodra die ruimte laten voor openstelling van horeca-inrichtingen, bekijken wij in overleg met ondernemers of er binnen de dan geldende voorschriften en maatregelen ruimte is voor aanvullende mogelijkheden, net zoals we dat bij de opening na de eerste lockdown hebben gedaan.

 

 1. Deelt u onze mening dat er ergens gestart moet worden met het verantwoord open te laten gaan van de horeca met bv het openen van de terrassen in de buitenlucht? Zo nee, waarom niet?
  De vraag of en wanneer het verantwoord is horeca-inrichtingen te heropenen, ligt bij de Rijksoverheid en niet bij het gemeentebestuur. Wij voeren de maatregelen van het Rijk ter zake uit.

 

 1. Bent u bereid om een verzoek in te dienen bij het Rijk/Kabinet om als proefgemeente te starten met het verantwoord open te laten gaan van de horeca? Zo nee, waarom niet?
  Vanuit de Rijksoverheid worden in samenspraak met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) proeven en pilots met de opstelling van horeca-inrichtingen voorbereid. In samenspraak met KHN afdeling Rijswijk bekijken we de mogelijkheden of wij vanuit Rijswijk locaties willen en kunnen aandragen om een bijdrage te leveren aan deze pilots.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),mr.drs. G.A.A. Verkerk

 

Politieke partij

Rijswijks Belang