VR 21 010 Fractie Wij. - Vragen over schuldhulpverlening ondernemers en ZZP'ers

 

‘’Maak schuldhulpverlening aan ondernemers en ZZP’ers gemakkelijker’’

De coronacrisis heeft grote nadelige financiële gevolgen voor ondernemers, waaronder ZZP’ers. Uit journalistisch onderzoek van Pointer (KRO-NCRV) op 8 januari 2021 (Zie: Schuldhulpverlening ondernemers slecht geregeld: “In tweederde van Nederlandse gemeenten heb je gewoon pech” | KRO-NCRV (kro-ncrv.nl)) blijkt dat schuldhulpverlening voor ondernemers in veel gemeenten slecht geregeld is.

Uit het onderzoek van Pointer blijkt dat gemeenten:

 • Ondernemers en ZZP’ers niet helpen.
 • Schuldhulpverlening lang duurt in verband met ingewikkelder administratie dan die van een particulier.
 • Ingewikkelde en/of lange procedures kennen voor schuldhulpverlening aan ondernemers.
 • Advies geven dat men beter kan stoppen met het bedrijf.

Het gevolg is dat veel ondernemers gedwongen worden te stoppen met hun onderneming, waardoor zij onnodig in de bijstand terecht komen. Met goede en snelle hulp kan dit vaak voorkomen worden.

Wij. Rijswijk heeft de volgende vragen aan het college;

 1. Is het college bekend met het onderzoek van Pointer?
 2. Is het beeld wat Pointer schetst, ook herkenbaar in Rijswijk?
 3. Is schuldhulpverlening mogelijk voor Rijswijkse ondernemers?
 4. Zo nee, waarom niet?
 5. Zo ja, welke procedures moet de ondernemer volgen en hoe lang duurt het voordat men hulp krijgt?
 6. Heeft de gemeente Rijswijk adviezen gegeven aan ondernemers om te stoppen met hun bedrijf, terwijl dat met de juiste hulp niet nodig geweest was?

Daarnaast blijkt dat bij bijna tweederde van de gemeenten de informatievoorziening voor schuldhulpverlening voor ondernemers onduidelijk is. Verschillende Rijswijkse ondernemers gaven aan dat zij geen duidelijke informatie kunnen vinden op de website van de gemeente Rijswijk. Op de website staat voor inwoners uitleg wat men moet doen als men schuldhulpverlening wil aanvragen. Deze informatie staat echter niet vermeld op de pagina voor ondernemers. Door de huidige Corona maatregelen hebben veel ondernemers uitstel van betaling gekregen en de vraag is of deze terugbetaald kunnen worden. De verwachting is dat, helaas, veel ondernemers hierdoor in de schuldhulpverlening terecht komen. Het is dus van belang dat deze informatie snel helder en duidelijk vermeld moet worden en onder de aandacht gebracht moet worden.

Wij. Rijswijk heeft de volgende vragen aan het college;

 1. Is het college bereid om het aanvragen van schuldhulpverlening aan ondernemers beter te vermelden op de website van de gemeente Rijswijk?
 2. Op welke manier is het college bereid om schuldhulpverlening aan ondernemers en ZZP’ers makkelijker te maken?

Wij.Rijswijk wil ook graag aandacht vragen voor het feit dat het ondernemersloket zeker tijdens de corona maatregelen, maar ook erna, een zware taak te wachten staat. Veel ondernemers zullen in de problemen komen en behoefte hebben aan duidelijke, concrete, maar vooral snelle antwoorden nodig hebben.

Wij. Rijswijk heeft de volgende vragen aan het college;

 1. In hoeverre houdt de Gemeente Rijswijk rekening met het feit dat het ondernemersloket in de toekomst een zware taak te verwachten staat? En hoe denkt het college dit op te vangen?

Voor het beantwoorden van deze artikel 44 vragen, is de officiële procedure 30 dagen. Gelet op de hoeveelheid bedrijven die omvallen en nog gaan omvallen doet Wij.Rijswijk de oproep om deze vragen met enige haast te beantwoorden. Op deze manier hoopt Wij.Rijswijk verschillende ondernemers duidelijkheid te verschaffen over wat zij kunnen verwachten.

Met vriendelijke groet,

Wij. Rijswijk
Jeffrey Karremans
Raadslid

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Is het college bekend met het onderzoek van Pointer?
  Ja.
   
 2. Is het beeld wat Pointer schetst, ook herkenbaar in Rijswijk?
  Sinds 1 januari 2021 is in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening de ondernemer als natuurlijke persoon (ZZP, eenmanszaak, freelancer, vof etc.) expliciet opgenomen om uitsluiting te voorkomen. Door de pandemie is de verwachting dat de vraag naar deze dienstverlening zal worden vergroot; momenteel is deze vraag nog beperkt. De gemeente Rijswijk is momenteel bezig met het organiseren en implementeren van deze dienstverlening. Het aantal faillissementen is momenteel historisch laag. Dit beeld herkent ook het ondernemersklankbord waar de gemeente Rijswijk mee samenwerkt.  Dit kan mede komen door het huidige pakket steunmaatregelen aan ondernemers van de overheid.
   
 3. Is schuldhulpverlening mogelijk voor Rijswijkse ondernemers?
  Voor ondernemers, waarvan de schuld te herleiden is tot een natuurlijke persoon is dit mogelijk. Zij vallen binnen de werking van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Per ondernemer wordt naar de beste passende oplossing gekeken. 
   
 4. Zo nee, waarom niet?
  N.v.t.
   
 5. Zo ja, welke procedures moet de ondernemer volgen en hoe lang duurt het voordat men hulp krijgt?
  Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een ondernemer of een particulier/inwoner voor wat betreft de toegang tot schuldhulpverlening. Hoelang een procedure duurt is afhankelijk van de individuele situatie en best passende oplossing.
   
 6. Heeft de gemeente Rijswijk adviezen gegeven aan ondernemers om te stoppen met hun bedrijf, terwijl dat met de juiste hulp niet nodig geweest was?
  De gemeente Rijswijk denkt mee met de ondernemer. Als er nog potentie is voor een bedrijf geven wij niet het advies om te stoppen. Indien een ondernemer vragen heeft of ondersteuning nodig heeft, dan wordt er gekeken vanuit de diverse (financiële) regelingen of vanuit het ondernemersklankbord (een externe landelijke organisatie, opgezet door o.a. oud-ondernemers. Zie ook ondernemersklankbord.nl) of een onderneming nog potentie heeft/levensvatbaar is.
   
 7. Is het college bereid om het aanvragen van schuldhulpverlening aan ondernemers beter te vermelden op de website van de gemeente Rijswijk?
  Momenteel wordt gewerkt aan uitbreiding van de dienstverlening via een ondernemersloket sociaal domein, waar ondernemers met financiële problemen of financiële vragen terecht kunnen. Vanuit gesprekken die vanuit het Sociaal Domein gevoerd worden met het ondernemersklankbord wordt aangegeven dat ondernemers behoefte hebben aan een duidelijk punt waar zij terecht kunnen voor dit soort vragen. Dit advies gaan we opvolgen, om zo informatie makkelijk vindbaar te maken.

  Momenteel is een deel van de informatie terug te vinden op de website (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3) | Gemeente Rijswijk). Maar alle informatie voor wat betreft financiële ondersteuning of begeleiding en de mogelijkheden voor ondernemers is momenteel nog niet terug te vinden op een duidelijk punt, een loket. 

 8. Op welke manier is het college bereid om schuldhulpverlening aan ondernemers en ZZP’ers makkelijker te maken?
  De doelgroep ZZP’er valt binnen de werking van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en heeft ook zelf de ambitie om hier dienstverlening op in te richten en aan te bieden. Ook na corona. Verder zetten we in op het inrichten van de nieuwe dienstverlening waarin we actief samenwerking zoeken met zowel interne als met externe partners, zoals de Kamer van Koophandel en andere regionale partners.
   
 9. In hoeverre houdt de Gemeente Rijswijk rekening met het feit dat het ondernemersloket in de toekomst een zware taak te verwachten staat? En hoe denkt het college dit op te vangen?
  Het bedrijfscontactpunt van Economische Zaken en het sociaal domein werken nauw samen als het gaat om het faciliteren, informeren en waar mogelijk ondersteunen van ondernemers Vanuit het bedrijfscontactpunt en het accountmanagement is er dagelijks contact met ondernemers in Rijswijk en kunnen mede door dit directe contact snel schakelen en verbindingen leggen naar andere organisaties of interne collega’s. Het beroep op het bedrijfscontactpunt of straks ook het ondernemersloket is mede afhankelijk van het steunpakket van de maatregelen van de overheid en in welke vorm en tot wanneer deze beschikbaar blijft. Hoe zwaar de taak gaat worden, daar kunnen we momenteel geen inschatting van maken. Indien meer inzet noodzakelijk blijkt te zijn, zullen we dit bespreken met de betrokken vakafdelingen.

  Burgemeester en wethouders,

  de secretaris,
  P.M. Schuit

  de burgemeester (wnd),
  mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

WIJ