VR 21 009 Fractie BvR - Vragen over onderhoud en gebruik zusterhuis Westhoff

Onderhoud en gebruik zusterhuis Westhoff

Beter voor Rijswijk heeft van diverse bewoners verontrustende meldingen ontvangen over het voormalige zusterhuis gevestigd aan het Julialaantje, naast revalidatiecentrum Westhoff. Diverse omwonenden en bezoekers van Westhoff maken zich zorgen over de slechte staat van het pand. Beter voor Rijswijk stelt de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van de slechte bouwkundige staat van dit complex dat thans alleen als fietsenstalling wordt gebruikt door medewerkers van Westhoff? 
   
 2. Is het college het met ons eens dat deze voormalige woningen – al dan niet tijdelijk - ingezet kunnen worden voor andere doelgroepen, zoals studenten en daklozen? Zo nee, waarom niet? 

  Binnenkort gaan de buren (voormalige bowling en tennis locatie) starten met het verfraaien en vergroening van de landgoederenzone. De staat van het voormalige zusterhuis Westhoff is voor Beter voor Rijswijk een doorn in het oog.
   
 3. Is het college het met ons eens dat de eigenaar zo snel mogelijk moet starten met groot onderhoud aan dit complex? Zo nee, waarom niet? 
   
 4. Bent u bereid de eigenaar aan te spreken in verband met de slechte staat van het pand en te vragen naar (eventuele) plannen. Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van Beter voor Rijswijk,

Dennis Cupedo - Raadslid Beter voor Rijswijk
Arno van den Berg -Raadslid Beter voor Rijswijk

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Is het college op de hoogte van de slechte bouwkundige staat van dit complex dat thans alleen als fietsenstalling wordt gebruikt door medewerkers van Westhoff?
   De staat van het pand is bekend. Florence heeft vanwege de slechte staat een sloopvergunning voor de zusterflat aangevraagd.
   
 2. Is het college het met ons eens dat deze voormalige woningen – al dan niet tijdelijk - ingezet kunnen worden voor andere doelgroepen, zoals studenten en daklozen? Zo nee, waarom niet? 
  Nee, de zusterflat is van Florence en zij zijn voornemens om deze na het verlenen van de sloopvergunning te slopen.

  Binnenkort gaan de buren (voormalige bowling en tennis locatie) starten met het verfraaien en vergroening van de landgoederenzone. De staat van het voormalige zusterhuis Westhoff is voor Beter voor Rijswijk een doorn in het oog.
 3. Is het college het met ons eens dat de eigenaar zo snel mogelijk moet starten met groot onderhoud aan dit complex? Zo nee, waarom niet? 
  Nee, zie antwoord op vraag 2.
   
 4. Bent u bereid de eigenaar aan te spreken in verband met de slechte staat van het pand en te vragen naar (eventuele) plannen. Zo nee, waarom niet?
  Nee, Florence heeft reeds inzicht gegeven in haar plannen door het recentelijk aanvragen van een principe verzoek. Het principe verzoek behelst het renoveren, strippen en uitbreiden van het hoofdgebouw en op de locatie van oorspronkelijke zusterflat is het voornemen nieuwbouw te plegen. 

  Burgemeester en wethouders,

  de secretaris,
  P.M. Schuit

  de burgemeester (wnd),
  mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

Beter voor Rijswijk