VR 21 008 Fractie RB - Vragen over onterechte bekeuringen

Bekeuring ontvangen op eigen terrein en met parkeervergunning

Via bewoners ontvingen wij meldingen van bekeuringen die zij ontvangen terwijl zij een parkeervergunning hebben en/of geparkeerd staan op eigen terrein/invalide plek. Wij hebben nu meldingen ontvangen van 3 verschillende inwoners die onterecht bekeuringen hebben ontvangen.

In het kader van artikel 44 van het reglement van orde heeft onze fractie de volgende vragen

 1. Klopt het dat er bekeuringen uitgeschreven zijn aan inwoners met een parkeervergunning en/of op eigen terrein?
  1. B Hoe vaak gebeurd dit, hoeveel meldingen heeft de gemeente hierover ontvangen van inwoners?

 2. Bent u het met ons eens dat het de omgekeerde wereld is dat inwoners eerst moeten betalen voordat uitgezocht wordt of het terecht is?

 3. Is het mogelijk in dit soort situatie het proces om te draaien eerst uitzoeken en dan betalen?

 4. Kunt u er zorg voor dragen dat dit voor deze inwoners opgelost gaat worden en het proces hieromtrent opnieuw gaat bekijken?

Rijswijks-Belang

Mirjam ten Brummelaar
Marc Weterings

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Klopt het dat er bekeuringen uitgeschreven zijn aan inwoners met een parkeervergunning en/of op eigen terrein?
  1. B Hoe vaak gebeurd dit, hoeveel meldingen heeft de gemeente hierover ontvangen van inwoners?

  Ja, dit klopt.
  Daar is geen aparte registratie van. Het aantal bezwaren over het eerste half jaar (2020) is 427. Daar zitten deze in.
 1. Bent u het met ons eens dat het de omgekeerde wereld is dat inwoners eerst moeten betalen voordat uitgezocht wordt of het terecht is?
  Nee.
  In artikel 234 lid 8 Gemeentewet is bepaald dat de naheffingsaanslag parkeerbelasting dadelijk en ineens invorderbaar is.
  Artikel 9 lid 12 Invorderingswet 1990 bepaalt dat de verplichting tot betaling van een belastingaanslag niet wordt geschorst door de indiening van een bezwaar- of beroepschrift tegen die aanslag. Het is een belasting (naheffing). Naheffingen worden eerst gevorderd en indien bezwaarmaker in het gelijk wordt gesteld worden deze terugbetaald. Dit voorkomt ook dat belastingplichtigen bezwaar maken omdat ze uitstel van betaling willen. Overigens, indien we tijdig zien dat het om een fout gaat, seponeren we rechtstreeks in het naheffingensysteem. Bezwaar is dan niet meer nodig en er wordt dan ook niet meer gevorderd.
   
 2. Is het mogelijk in dit soort situatie het proces om te draaien eerst uitzoeken en dan betalen?
  Zie 2.
   
 3. Kunt u er zorg voor dragen dat dit voor deze inwoners opgelost gaat worden en het proces hieromtrent opnieuw gaat bekijken?
  Door met name het wegvallen van een deurwaarder is het versturen van naheffingen medio 2020 stil komen te liggen.Uit oogpunt van het gelijkheidsbeginsel moest besloten worden de niet verstuurde naheffingen uit 2020 alsnog te versturen.
  Op dit moment wordt door Tobias Fiscaal en Inpublic alles in het werk gesteld om bezwaren tegen naheffingen netjes af te handelen. Daarbij wordt coulant omgegaan met situaties die bij tijdige verzending van de naheffingen voorkomen hadden kunnen worden.
  Helaas gaan er in het scan- en naheffingsproces ook dingen mis. Tijdens reguliere diensten worden soms 25.000+ scans per week gemaakt. Eind vorig jaar is nieuwe software voor de scanauto opgeleverd en getest. Momenteel wordt gewerkt aan de verfijning van het systeem om te zorgen dat in de loop van 2021 zoveel mogelijk naheffingen binnen enkele werkdagen na constatering bij betrokkene worden bezorgd.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

Rijswijks Belang