VR 21 006 Fractie GBR - Vragen over de sloopbus op de oprit Plaspoelpolder tussen Veraartlaan 8 en 10

Sloopbus op de oprit Plaspoelpolder tussen Veraartlaan 8 en 10 

Al enkele jaren staat er een touringcar met een Spaans kenteken aan het einde van de oprit. Omwonenden hebben regelmatig contact gezocht met gemeente, politie en handhaving om de bus weg te krijgen. De eigenaren lijken met de noorderzon vertrokken te zijn na vele verzoeken om de bus weg te halen. Wij hebben van omwonenden vernomen dat de gemeente een toezegging heeft gedaan om de bus te onteigenen en deze dan weg te halen (2 jaar geleden). De bus staat er echter nog steeds. 

Buiten dat het broedplaats is voor ongedierte, schijnt de bus ook wel eens als slaapplaats gebruikt te worden. Dit en de kans dat het betreffende voertuig weg roest, waardoor er mogelijk olie, diesel in de bodem terecht komt en dat er dan een kans bestaat dat er een flink bodemvervuiling ontstaat met alle mogelijke kosten van dien.

Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde willen wij daarom de volgende vragen stellen

 1. Is het college  / handhaving op de hoogte van deze situatie en is zij het met ons eens dat dit een onwenselijke situatie is?
   
 2. Heeft het college inmiddels (onteigenings-)acties voorbereid op de bus te kunnen verwijderen? Zo nee, is het college daartoe bereid?
   
 3. Op welke termijn kan het college ons toezeggen dat de bus ook daadwerkelijk verwijderd zal worden?

Namens Gemeente Belangen Rijswijk 

Ronald van der Meij, raadslid
Michel van Reijen, fractie assistent

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Is het college  / handhaving op de hoogte van deze situatie en is zij het met ons eens dat dit een onwenselijke situatie is?
  Wij zijn op de hoogte. Dit voertuig staat geparkeerd in een parkeervak op privéterrein. De verhuurder van het pand is hiervan op de hoogte. Eerder heeft dit voertuig geparkeerd gestaan op de Verrijn Stuartlaan. De eigenaar heeft na klachten dit voertuig uit de openbare ruimte verplaatst naar de huidige (private) locatie.

  De bus is meermaals gecontroleerd. Van overnachten in de bus is niets gebleken.
   
 2. Heeft het college inmiddels (onteigenings-)acties voorbereid op de bus te kunnen verwijderen? Zo nee, is het college daartoe bereid?
  Dit voertuig staat geparkeerd op privéterrein en in een parkeervak. We hebben geen juridische middelen om dit voertuig te onteigenen. Dit is een zaak tussen de eigenaar van de bus en de eigenaar van het pand.
   
 3. Op welke termijn kan het college ons toezeggen dat de bus ook daadwerkelijk verwijderd zal worden?
  Zie antwoorden 1. en 2..

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

Gemeentebelangen Rijswijk