VR 21 003 Fractie BvR - Vragen over parkeerboetes door scanauto's

Parkeerboetes door scanauto's 

Scanauto's van parkeerbeheer, die in steeds meer gemeenten met camera's op het dak rondrijden om te controleren of er is betaald voor parkeren, schrijven nog wel eens onterecht automatisch een boete uit. 

Volgens Appjection, dat hulp biedt aan mensen die hun parkeerboete willen aanvechten, ligt het hoge aantal onterechte boetes aan het ontbreken van 'de menselijke maat' bij de inzet van scanauto's. "Die auto's herkennen bijzondere situaties niet altijd, bijvoorbeeld of iemand nog naar de parkeerautomaat loopt of dat iemand aan het laden en lossen is"

De fractie van Beter Voor Rijswijk heeft de volgende vragen:

 1. Hoeveel bezwaren zijn er ingediend sinds de invoering van de scan auto in de gemeente Rijswijk?
   
 2. Hoeveel bekeuringen zijn er kwijtgescholden door de gemeente Rijswijk?
   
 3. Wat is de werkwijze? Rijdt men langs en kassa of komt men na 10 minuten langs om vast te stellen dat nog niet betaald is? De heen en weer loopafstand naar de meter is vaak groot.
   
 4. Als het na eerste constatering kassa is, bent u bereid hier menselijk mee om te gaan, zodat de eigenaar van de auto zijn auto kan beladen of lossen, of de gelegenheid krijg een minuutje op 10 respijt te krijgen om de parkeermeter af te vullen? Zo neen, waarom niet?

Dennis Cupedo
Raadslid 

Mark Beij
Fractie medewerker

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 

 1. Hoeveel bezwaren zijn er ingediend sinds de invoering van de scan auto in de gemeente Rijswijk?
  Over 2020 zijn nog niet alle cijfers verwerkt. Op de 13.146 ingelezen zaken zijn 1.789 bezwaren geregistreerd.
   
 2. Hoeveel bekeuringen zijn er kwijtgescholden door de gemeente Rijswijk?
  Op de 13.146 ingelezen zaken zijn 236 naheffingen geseponeerd en 710 bezwaren toegekend.
   
 3. Wat is de werkwijze? Rijdt men langs en kassa of komt men na 10 minuten langs om vast te stellen dat nog niet betaald is? De heen en weer loopafstand naar de meter is vaak groot.
  Nadat de scanauto een kenteken heeft gescand wordt ná zeven minuten (geautomatiseerd) gecontroleerd of een betaal-/vergunningrecht aanwezig is. Indien aanwezig, vervalt de scan. Indien het betaal-/vergunningrecht niet aanwezig is, wordt de scan op een beeldscherm door een medewerker beoordeeld. Indien deze geen bijzonderheden ziet wordt de scan doorgezet naar het naheffingenbestand. De tijd om een parkeerrecht te kopen is dus zeven minuten. Dat kan via de parkeer-apps en via de parkeermeter. Omdat een bonnetje achter de ruit niet nodig is gaat het alleen om de ‘heen’weg naar de parkeermeter. Zodra daar betaald is, is het parkeerrecht verkregen.
   
 4. Als het na eerste constatering kassa is, bent u bereid hier menselijk mee om te gaan, zodat de eigenaar van de auto zijn auto kan beladen of lossen, of de gelegenheid krijg een minuutje op 10 respijt te krijgen om de parkeermeter af te vullen? Zo neen, waarom niet?
  Zie antwoord 3. Daarnaast maakt de scanauto, naast de kentekenscan, ook omgevingsscans. Daarop kan bij de visuele controle door een medewerker nog eens bepaald worden of iets bijzonders aan de hand is (ambulance, laden-lossen). Daar waar klaarblijkelijk een verkeerde beslissing is genomen seponeren we op voorhand (zie ook antwoord 1).

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

Beter voor Rijswijk