VR 20 067 Fractie RB - Vragen over zelfmoordpreventie voor Rijswijkse ondernemers en ZZP’ers

N.a.v. de lockdown door de overheid en het artikel die het Rijswijkse Dagblad heden heeft geplaatst dat bij 113 Zelfmoordpreventie steeds meer meldingen en hulpvragen binnenkomen van ondernemers en zzp’ers, en bij mkb organisaties, overheidsinstellingen en werkgevers, maakt Rijswijksbelang zich nog meer zorgen dan dat ze al deed.

https://rijswijksdagblad.nl/landelijk/wanhopige-ondernemers-zoeken-hulp-bij-113-zelfmoordpreventie?fbclid=IwAR2PNhnRTx_ipDqJaleFBEhN58VvjAcZ7q5Kl9Saw98p2dRtYnIzA4nGe6w

In het kader van artikel 44 van het reglement van orde heeft de fractie van Rijswijks-Belang de volgende vragen:

 1. Hoe is het gesteld met de Rijswijkse ondernemers/zzp’ers, zowel zakelijk als fysiek, als mentaal?
   
 2. Hoeveel Rijswijkse ondernemers doen er inmiddels een beroep op de gemeente m.b.t. het steun herstelpakket van de overheid?
  2 a. Hoeveel ondernemers/ zzp’ers in Rijswijk hebben hun faillissement aangevraagd?
   
 3. Is er bij het College bekend of er Rijswijkse ondernemers/ zzp’ers zijn die ook een melding of hulpvraag hebben neergelegd bij 113 Zelfmoordpreventie?
   
 4. Zijn er in Rijswijk ondernemers/ zzp’ers die rondlopen met suïcidale gedachten?
  4 a. Zo ja, worden deze ondernemers/ zzp’ers gehoord door het College en serieus genomen?
   
 5. Wat doet het College met de meldingen en/of hulpvragen van deze ondernemers/ zzp’ers?
   
 6. Welke ondersteuning krijgen de ondernemers/ zzp’ers die meldingen/ hulpvragen m.b.t. suïcidale gedachten?
   
 7. Is hiervoor (al) een speciaal team met deskundige hulp?
   
 8. Is het College bereidt om over het bovenstaande aandacht en voorlichting te geven via de sociale media?

Rijswijksbelang

Marc Weterings
Raadslid

Bianca Niesen
Fractiemedewerker

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Hoe is het gesteld met de Rijswijkse ondernemers/zzp’ers, zowel zakelijk als fysiek, als mentaal?
  Zakelijk verkeren ondernemers/zzp’ers in de zwaar getroffen branches (horeca, detailhandel, evenementen- en reisbranche) in zwaar weer. Omzetten blijven achter, eigen middelen worden aangewend om de kosten te dekken. Dit blijkt ook uit de gesprekken die worden gevoerd met de Rijswijkse ondernemers. Brancheorganisaties, zoals Koninklijke Horeca Nederland en INretail, lobbyen om vanuit de overheid meer (financiële) steun te krijgen voor deze groep ondernemers. Bij de accountmanagers van het bedrijfscontactpunt zijn nog geen gevallen bekend, dat ondernemers hun faillissement hebben aangevraagd. Wel hebben twee ondernemers door de huidige crisis besloten hun zaak te sluiten. Een daarvan heeft inmiddels buiten Rijswijk een nieuwe onderneming geopend. Met de andere ondernemer is nauw contact en wordt ook vanuit het Werkgeversservicepunt gekeken of en hoe deze ondernemer kan worden geholpen in het vinden van een nieuwe baan. Er zijn bij het ondernemersloket, het ondernemersplatform en het loket zelfstandigen geen signalen binnengekomen dat het fysiek of mentaal niet goed gaat.
   
 2. Hoeveel Rijswijkse ondernemers doen er inmiddels een beroep op de gemeente m.b.t. het steun herstelpakket van de overheid?
  We hebben 3.247 uitkeringen voor levensonderhoud toegekend. Daarnaast hebben we 41 keer een bedrijfskapitaal verstrekt in de vorm van een lening. Op dit moment zijn er nog 200 ondernemers/ZZP’ers die een (tozo) uitkering ontvangen. 
  2 a. Hoeveel ondernemers/ zzp’ers in Rijswijk hebben hun faillissement aangevraagd?
  Dit zijn geen gegevens die bij de gemeente verzameld worden
   
 3. Is er bij het College bekend of er Rijswijkse ondernemers/ zzp’ers zijn die ook een melding of hulpvraag hebben neergelegd bij 113 Zelfmoordpreventie?
  Nee, dit is bij ons niet bekend. 113 is een persoonlijke en anonieme dienst waar iedere inwoner gebruik van kan maken. Gegevens van de gebruikers worden niet gedeeld met de gemeente. Wel wordt diegene - die daar behoefte aan heeft - verwezen naar lokale diensten.
   
 4. Zijn er in Rijswijk ondernemers/ zzp’ers die rondlopen met suïcidale gedachten?
  Dit zijn geen gegevens die door de gemeente verzameld worden.
  4 a. Zo ja, worden deze ondernemers/ zzp’ers gehoord door het College en serieus genomen?
  Iedere inwoner met een zorg- en/of ondersteuningsvraag die zich bij de gemeente meldt, wordt serieus behandeld en zo spoedig mogelijk verbonden met passende hulp en/of zorgverlening. Binnen de gemeente maken we geen onderscheid in groepen als ondernemers of zzp’ers bij een zorg- en/of ondersteuningsvraag.
   
 5. Wat doet het College met de meldingen en/of hulpvragen van deze ondernemers/ zzp’ers?
  Meldingen worden zo spoedig mogelijk opgepakt en hulpbehoevende melders worden verbonden met passende hulp en/of zorgverlening.
   
 6. Welke ondersteuning krijgen de ondernemers/ zzp’ers die meldingen/ hulpvragen m.b.t. suïcidale gedachten?
  Zorg- en/of ondersteuning van mensen met suïcidale gedachten is maatwerk en zal per persoon verschillen.
   
 7. Is hiervoor (al) een speciaal team met deskundige hulp?
  In Rijswijk is een breed scala aan ggz-hulp en/of -ondersteuning bij verschillende welzijnsorganisaties en ggz-instellingen, zodat er maatwerk geleverd kan worden.
   
 8. Is het College bereidt om over het bovenstaande aandacht en voorlichting te geven via de sociale media?
  Sinds het begin van corona wordt iedere week in Groot Rijswijk gecommuniceerd. Daarin worden alle belangrijke telefoonnummers wekelijks herhaald zoals de GGD en Meldpunt Bezorgd, dit zijn lokale punten waar inwoners met hun vragen en zorgen, ook over een ander, zich kunnen melden voor hulp en ondersteuning. Daarnaast heeft Meldpunt Bezorgd ook los met meer uitleg in Groot Rijswijk gestaan. Ook is dit thema opgenomen in de Q&A van de gemeente. Hiermee benut het college reeds al haar mogelijkheden om dit onderwerp aandacht te geven.

  Burgemeester en wethouders,

  de secretaris,
  P.M. Schuit

  de burgemeester (wnd),
  mr.drs. G.A.A. Verkerk


   

 

Politieke partij

Rijswijks Belang