VR 20 066 Fractie RB - Vragen inzake Bus 51 Muziekbuurt

Bus 51 Muziekbuurt

Via bewoners uit de Muziekbuurt ontving de fractie van Rijswijks-Belang een zorgelijke informatie brief over het busvervoer. (A)
Nota bene verstuurd door de gemeente. (zie bijlage)

In het kader van artikel 44 van het reglement van orde heeft onze fractie de volgende vragen:

 1. Klopt het dat de raad niet is geïnformeerd over deze zeer zorgelijke ontwikkelingen over bus 51 in de Muziekbuurt? Zo ja, graag een toelichting waarom niet.
  1 a: In uw IB brief 20169 van 30-11-2020 geeft u daar ieder geval niks over aan. In welke brief heeft u dat wel gedaan?
   
 2. Klopt het dat het de intentie is om de halte in de Bogaard uit de route te halen?
   
 3. Zo ja, Gaat u daar nog bezwaar tegen maken?  Zo nee, waarom niet?
   
 4. Bent u het met de fractie van Rijswijks-Belang eens dat juist de halte In de Bogaard voor vooral ouderen een zeer belangrijke halte is vanuit de Muziekbuurt om hun eerste levensbehoeften te halen? ( en hier jaren voor gestreden is door heel veel betrokkenen)
   
 5. Het kan toch niet waar zijn dat u na jaren heel veel ambtelijke uren in dit project gestoken heeft en jongstleden nog eens  ruim €120.000,- heeft geïnvesteerd voor het aanpassen van de weg  Admiraal Helfrichsingel met vooral het doel om ouderen weer mobiel te maken om hun boodschappen weer te kunnen halen in de Bogaard en juist die halte uit het plan laat halen?
   
 6. Deelt u onze mening dat het geen kwelling voor ouderen mag zijn om via de Muziekbuurt de Bogaard te bereiken?
   
 7. Wat gaat u eraan doen om deze plannen een halt toe te roepen en uw afspraken na te komen die u heeft laten  vastleggen op 23-6-2020  via IB 20089? ( DIRECTE VERBINDING MUZIEKBUURT/ BOGAARD)
  Graag uw motivatie.

Rijswijks-Belang

Nel Kames
Marc Weterings

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Klopt het dat de raad niet is geïnformeerd over deze zeer zorgelijke ontwikkelingen over bus 51 in de Muziekbuurt? Zo ja, graag een toelichting waarom niet.
  1 a: In uw IB brief 20169 van 30-11-2020 geeft u daar ieder geval niks over aan. In welke brief heeft u dat wel gedaan?

  Nee dat klopt niet. De brief die u hier toont, is een concept dat informeel is gedeeld met de bewonersvereniging. Het enkele doel van het informeren van de wijk is de wijziging van de datum waarop het openbaarvervoer voor het eerst weer door de wijk gaat rijden (van 13 december is dit verschoven naar 3 januari, als gevolg van landelijk beleid).
   
 2. Klopt het dat het de intentie is om de halte in de Bogaard uit de route te halen?
  Ja. Halte “In de Bogaard/Churchilllaan” (Bogaardplein) is uit de route gehaald (zie IB 20089). De halte “In de Bogaard” (Steenvoordelaan) niet.
   
 3. Zo ja, Gaat u daar nog bezwaar tegen maken?  Zo nee, waarom niet?
  Zie antwoord 1 en 2.
   
 4. Bent u het met de fractie van Rijswijks-Belang eens dat juist de halte In de Bogaard voor vooral ouderen een zeer belangrijke halte is vanuit de Muziekbuurt om hun eerste levensbehoeften te halen? ( en hier jaren voor gestreden is door heel veel betrokkenen)
  Zie antwoord 1.
   
 5. Het kan toch niet waar zijn dat u na jaren heel veel ambtelijke uren in dit project gestoken heeft en jongstleden nog eens  ruim €120.000,- heeft geïnvesteerd voor het aanpassen van de weg  Admiraal Helfrichsingel met vooral het doel om ouderen weer mobiel te maken om hun boodschappen weer te kunnen halen in de Bogaard en juist die halte uit het plan laat halen?
  Zie antwoord 1.
   
 6. Deelt u onze mening dat het geen kwelling voor ouderen mag zijn om via de Muziekbuurt de Bogaard te bereiken?
  Ja. Daar hebben wij ons hard voor gemaakt.
   
 7. Wat gaat u eraan doen om deze plannen een halt toe te roepen en uw afspraken na te komen die u heeft laten  vastleggen op 23-6-2020  via IB 20089? ( DIRECTE VERBINDING MUZIEKBUURT/ BOGAARD)
  Graag uw motivatie.Wij komen onze afspraken voor de volle 100% na. Er is geen verschil tussen de aangekondigde wijzigingen in de IB brief en de praktijk per 3 januari 2021. Zie antwoord 1.

  Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

Rijswijks Belang