VR 20 064 Fractie VVD - Vragen over afvalproblematiek in Rijswijk

Meer handhaving, minder afvaldumping.

Zwerfafval en afvaldumpingen zijn een groot probleem in Rijswijk. Een kleine groep mensen verpest onze leefomgeving met asociaal gedrag. Rondslingerend afval is een van de grootste ergernissen van onze inwoners. Voor dit probleem is al vaker aandacht gevraagd en volgens de VVD Rijswijk is het tijd om met creatievere maatregelen te komen en de handhaving te verbeteren.

Naar aanleiding van een oproep van de VVD in Amersfoort is de VVD-wethouder aldaar met een voorstel gekomen om afvaldumpingen harder aan te pakken.1 Wat de VVD Rijswijk betreft verdient dit plan navolging in Rijswijk.

De fractie van de VVD Rijswijk heeft daarom de volgende vragen aan het college.

 1. Is het college het met de VVD Rijswijk eens dat het tijd wordt dat er meer en strenger gehandhaafd gaat worden om de afvalproblematiek in Rijswijk aan te pakken?
   
 2. Heeft het college een overzicht van de ergste hotspots in Rijswijk waar afvaldumpingen het meeste voorkomen?
   
 3. Is het college bereid om, naar navolging van het plan in Amersfoort, boa’s in burger in te zetten die gaan surveilleren in Rijswijk? Zo nee, waarom niet?
   
 4. Is het college bereid om deze surveillance ook onverwachts in de avonduren te laten plaatsvinden? Afvaldumping houdt zich tenslotte niet aan de gebruikelijke werktijden.
   
 5. Indien het college bereid is dit te doen, wil het college de gemeenteraad dan op de hoogte houden van de uitvoering van deze maatregel? Indien het college deze maatregel niet wil, graag een toelichting waarom niet.

Namens de fractie van de VVD Rijswijk,
Caroline de Mooij
Menno Ezinga

http://www.ad.nl/amersfoort/amersfoort-klaar-met-afvaldumpers-boa-s-in-burger-delen-zonder-waarschuwing-boetes-uit-van-95-euro~a097dce0/?referrer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 

 1. Is het college het met de VVD Rijswijk eens dat het tijd wordt dat er meer en strenger gehandhaafd gaat worden om de afvalproblematiek in Rijswijk aan te pakken?
  In Rijswijk hebben we vier fte (momenteel één vacature) toegespitst op de reinigingsinspectie. De praktijk leert dat daarmee alle meldingen op dagelijkse basis beoordeeld kunnen worden. Sinds het begin van 2020 is meer dan 170 keer spoedeisende bestuursdwang met verhaal van kosten toegepast. Daarnaast wordt er preventief (door middel van afvalcampagnes) gewerkt aan voorlichting over hoe om te gaan met afval en wat er gebeurd als men zich niet aan de aanbiedregels houdt.
   
 2. Heeft het college een overzicht van de ergste hotspots in Rijswijk waar afvaldumpingen het meeste voorkomen?
  Ja, deze hotspots worden geprioriteerd als extra handhavingslocaties.
   
 3. Is het college bereid om, naar navolging van het plan in Amersfoort, boa’s in burger in te zetten die gaan surveilleren in Rijswijk? Zo nee, waarom niet?
  Ook in Rijswijk worden Boa’s in burger ingezet ter bestrijding van het dumpen en of achterlaten van afval in de openbare ruimte.
   
 4. Is het college bereid om deze surveillance ook onverwachts in de avonduren te laten plaatsvinden? Afvaldumping houdt zich tenslotte niet aan de gebruikelijke werktijden.
  Ook in de avonduren wordt er in Rijswijk zowel in uniform als in burger gesurveilleerd.
   
 5. Indien het college bereid is dit te doen, wil het college de gemeenteraad dan op de hoogte houden van de uitvoering van deze maatregel? Indien het college deze maatregel niet wil, graag een toelichting waarom niet.
  De voorgestelde maatregelen zijn al langere tijd gaande in Rijswijk en maken deel uit van het reguliere werk (en de reguliere verantwoording).

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

VVD