VR 20 060 Fractie BvR - Vragen over het verwijderen van boeken met Zwarte Piet

Nederlandse bibliotheken verwijderen boeken met Zwarte Piet

In de landelijke pers zoals het Algemeen dagblad en de Telegraaf is aandacht besteed aan het feit dat in Nederland op grote schaal men in stilte bezig is om alle kinderboeken met Zwarte Piet te verwijderen.

Beter voor Rijswijk heeft derhalve de navolgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van deze ontwikkelingen en speelt dit ook in de Rijswijkse bibliotheek?
   
 2. Indien deze ongewenste zelfcensuur ook in Rijswijk zich voordoet is het college het dan met BVR eens dat deze vorm van ongewenste censuur onacceptabel is?
  Zo niet, graag uw toelichting
   
 3. Bent u het met de fractie van Beter voor Rijswijk eens dat het cultureel erfgoed van Nederland moet worden bewaakt en dat de Zwarte Piet boeken hier een onderdeel van zijn?
  Zo nee, graag uw toelichting
   
 4. Mocht deze zelfcensuur ook in de Rijswijkse bibliotheek voorkomen past men deze dan ook toe op auteurs met een voor sommige onwelgevallige mening zoals de auteur dhr T. Baudet en andere schrijvers?

Arno van de Berg
Raadslid BvR

Dennis Cupedo
Raadslid BvR

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Is het college op de hoogte van deze ontwikkelingen en speelt dit ook in de Rijswijkse bibliotheek?
  Ja, het college heeft daarover gelezen. Nee dit speelt niet in Rijswijk. De bibliotheek verwijdert niet actief boeken met Zwarte Piet. De bibliotheek heeft een eigen verantwoordelijkheid in de keuze voor haar collectie. De gemeente heeft daarin geen rol. Er worden wel jaarlijks boeken uit de collectie vervangen. Dit geldt voor alle collectieonderdelen, dus ook voor het onderdeel Sinterklaasboeken. Oudere, beschadigde en niet uitgeleende boeken worden afgeschreven. 
   
 2. Indien deze ongewenste zelfcensuur ook in Rijswijk zich voordoet is het college het dan met BVR eens dat deze vorm van ongewenste censuur onacceptabel is?
  Zo niet, graag uw toelichting

  Niet van toepassng
   
 3. Bent u het met de fractie van Beter voor Rijswijk eens dat het cultureel erfgoed van Nederland moet worden bewaakt en dat de Zwarte Piet boeken hier een onderdeel van zijn?
  Zo nee, graag uw toelichting 

  De lokale bibliotheek heeft geen bewaarfunctie wat betreft de collectie. Deze rol is belegd bij de Koninklijke Bibliotheek, die uitgaven bewaart als onderdeel van het cultureel erfgoed.
   
 4. Mocht deze zelfcensuur ook in de Rijswijkse bibliotheek voorkomen past men deze dan ook toe op auteurs met een voor sommige onwelgevallige mening zoals de auteur dhr T. Baudet en andere schrijvers?
  Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

 

Politieke partij

Beter voor Rijswijk