VR 20 059 Fractie RB - Vragen over aanleg van een groenstrook over een blindegeleidepad

Geacht college,

Namens Rijswijks Belang wil ik de volgende vragen stellen over volgende situatie (zie foto's bijlage):

 1. Bent u het met ons eens dat dit gevaarlijke situaties kan opleveren voor blinden/slechtziende?
  Zo nee, waarom niet?
   
 2. Bent u het met ons eens dat dit voorafgaand aan de aanleg van deze "groenstrook" op het piramide plein t.o. Sportcity bedacht had kunnen worden?
  Zo nee, waarom niet?
   
 3. Bent u het met ons eens dat dit zo snel mogelijk aangepast moet worden?
  Zo nee, waarom niet?
   
 4. Wat gaat hier aan doen om dit nu op te lossen en dit soort situaties in de toekomst te voorkomen?
   
 5. Wie gaat er voor de extra kosten opdraaien om dit te herstellen?
  De aannemer of de belastingbetaler? Graag een toelichting hierop.

Met vriendelijke groet,

Mirjam ten Brummelaar
Fractiemedewerker Rijswijks Belang

Nel Kames
Raadslid Rijswijks Belang