VR 20 053 Fractie BvR - Vragen over toepassen van de Coronamaatregelen tijdens de Neuzelbeurs in Rijswijk

Toepassen Coronaregels in Rijswijk.

De kwaliteitskrant “Het Parool ‘heeft aandacht besteed aan het feit dat Amsterdam de vlooienmarkt in de IJ hallen heeft verboden, terwijl een identieke vlooienmarkt genaamd “neuzelbeurs”in Rijswijk in de Broodfabriek op 24 en 25 oktober, zij het met extra maatregelen, normaal zal doorgaan met 219 standjes. Per tijdvak worden er 750 bezoekers toegelaten, exclusief standhouders en personeel van de Broodfabriek.

Dit alles terwijl half Nederland op zijn achterste poten staat als in Staphorst en Barneveld honderden bezoekers in kerken worden toegelaten.

Beter voor Rijswijk heeft de volgende vragen:

 1. Past het doorgaan van deze vlooienmarkt binnen de kaders van  maximaal 30 personen?
   
 2. Zo ja, hoe verklaart u dat een grote stad als Amsterdam deze volledig vergelijkbare vlooienmarkt verbiedt?
   
 3. Kunt u Rijswijkers “met droge ogen” uitleggen dat op bijvoorbeeld de hockeyvelden van RHC, op een steenworp afstand, in de open buitenlucht, geen familieleden mogen worden toegelaten  om op veilige onderlinge afstand naar de sportprestaties van hun kinderen te kijken terwijl dit weekend de Broodfabriek volloopt met bezoekers?

 

Arno van de Berg                                 Ger Kruger
Raadslid BvR                                       Fractievoorzitter BvR

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

Vooraf

Sinds het begin van de Coronacrisis in maart van dit jaar geeft de minister van Medische zorg en Sport en later de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens zijn collega van Justitie en veiligheid op grond van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid opdrachten aan de voorzitters van de Veiligheidsregio’s. In termen van de rampen- en crisisbestrijding heet dit een Grip 4-situatie, waarbij  de voorzitter van de Veiligheidsregio bij uitsluiting bevoegd is toepassing te geven aan alle bevoegdheden op grond van de artikelen 172 tot en met 177 van de Gemeentewet, en de artikelen 5 tot en met 9 van de Wet openbare manifestaties. Om uitvoering te geven aan deze opdrachten stellen de voorzitters van de Veiligheidsregio’s op grond van artikel 39 van de Wet Veiligheidsregio’s en artikel 176 van de Gemeentewet noodverordeningen vast. De uitvoering van de noodverordeningen vindt ook plaats onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de veiligheidsregio.

Inmiddels zijn de voorschriften al weer aangescherpt in de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden 4 november 2020, die de voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden heeft vastgesteld ter uitvoering van de opdracht van de Minister van Welzijn Volksgezondheid en Sport van 4 november 2020.  In deze nieuwe Noodverordening zijn alle beurzen en congressen aangemerkt als evenementen en dus met ingang van 4 november 2020 niet meer toegestaan. Tenslotte kunnen we u meedelen dat De Broodfabriek in gebruik zal worden genomen als Corona-testlocatie en dat de exploitant heeft aangegeven voorlopig geen beurzen te zullen organiseren.

 1. Past het doorgaan van deze vlooienmarkt binnen de kaders van  maximaal 30 personen?
  Ja, het doorgaan van de Neuzelbeurs in de Broodfabriek  op 24 en 25 oktober 2020 paste binnen het kader van de geldende Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 14 oktober 2020.
   
 2. Zo ja, hoe verklaart u dat een grote stad als Amsterdam deze volledig vergelijkbare vlooienmarkt verbiedt?
  Daarover is geen contact geweest met Amsterdam. Wij hebben geen inzicht in de situatie in Amsterdam.
   
 3. Kunt u Rijswijkers “met droge ogen” uitleggen dat op bijvoorbeeld de hockeyvelden van RHC, op een steenworp afstand, in de open buitenlucht, geen familieleden mogen worden toegelaten  om op veilige onderlinge afstand naar de sportprestaties van hun kinderen te kijken terwijl dit weekend de Broodfabriek volloopt met bezoekers?
  Alle beperkingen die golden en gelden voor sportactiviteiten zijn een direct gevolg van de opdrachten die de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, geeft aan de voorzitters van de Veiligheidsregio’s. Deze opdrachten zijn gebaseerd op artikel 7 van de Wet publieke gezondheid.

  Deze opdracht is vertaald in de Noodverordeningen die zijn vastgesteld door de voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden en van kracht zijn in alle gemeenten binnen de Veiligheidsregio. Het gemeentebestuur is niet bevoegd af te wijken van deze voorschriften.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

Beter voor Rijswijk