VR 20 052 Fractie RB - Vragen over Coronamaatregelen m.b.t. de Rijswijkse horeca

'Laat restaurants weer opengaan als ze zich aan coronamaatregelen houden'

Sinds afgelopen woensdagavond moeten alle cafés en restaurants in Rijswijk dicht blijven, voor in ieder geval vier weken. In het voorjaar, toen het coronavirus net was uitgebroken, was dat ook al het geval. Een ramp voor horecaondernemers. De eerste financiële klap zijn ze nog niet eens te boven, deze tweede zal mogelijk tot faillissementen kunnen leiden.

In het kader van artikel 44 heeft de fractie van Rijswijks-Belang de volgende vragen:

 1. Bent u het met de fractie van Rijswijks-Belang eens dat restaurants open zouden mogen gaan als ze zich aan de Coronamaatregelen houden?
  Zo nee, waarom niet?
   
 2. Nu is er door een groot aantal ondernemers een kort geding is aangespannen tegen de sluiting, begrijpt u de ondernemers?
   
 3. Het RIVM Outbreak Managment Team ( OMT) is van mening dat restaurants open kunnen blijven als een gezondheidscheck wordt uitgevoerd en gasten 1,5 meter afstand kunnen houden, wat vindt u daarvan?
   
 4. Bent u bereid om als eerste gemeente in Nederland het advies van het OMT op te volgen en per direct de sluiting op te heffen voor restaurants in Rijswijk?
  Zo nee, waarom niet?
   
 5. Indoor speelgelegenheden zoals Monkey Town Rijswijk en Jumpsquare Rijswijk zijn open, allen mogen kinderen niks nuttigen binnen, met het gevolg dat ze buiten staan met hun kinderbox met kipnuggets en frietjes.
  Vind u dat niet raar?

  5B Deelt u onze mening dat kinderen onder de 12 dit gewoon binnen zouden moeten kunnen nuttigen?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, wanneer gaat u de ondernemers informeren?

Rijswijks-Belang
Marc Weterings

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:
 

 1. Bent u het met de fractie van Rijswijks-Belang eens dat restaurants open zouden mogen gaan als ze zich aan de Coronamaatregelen houden?
  Zo nee, waarom niet?

  Wij zijn niet bevoegd af te wijken van deze voorschriften en houden ons dan ook aan de geldende noodverordening. Het sluiten van de eet- en drinkgelegenheden is een direct gevolg van de opdracht die de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, heeft gegeven. Dit staat in de brief van 14 oktober 2020 die gericht is aan de voorzitters van de Veiligheidsregio’s. Deze opdracht is gebaseerd op artikel 7 van de Wet publieke gezondheid. Deze opdracht is vertaald in de Noodverordening die is vastgesteld door de voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden en sinds 14 oktober 2020 van kracht is in alle gemeenten binnen de Veiligheidsregio.
   
 2. Nu is er door een groot aantal ondernemers een kort geding is aangespannen tegen de sluiting, begrijpt u de ondernemers?
  Wij begrijpen dat ondernemers opkomen voor hun eigen belangen. Een motivering van de uitspraak van de rechter over het kort geding volgt nog. In hoeverre de uitspraak gevolgen heeft voor de vastgestelde noodverordening zal door de voorzitter van de veiligheidsregio bepaald worden.
   
 3. Het RIVM Outbreak Managment Team ( OMT) is van mening dat restaurants open kunnen blijven als een gezondheidscheck wordt uitgevoerd en gasten 1,5 meter afstand kunnen houden, wat vindt u daarvan?
  Zie antwoord op vraag één.
   
 4. Bent u bereid om als eerste gemeente in Nederland het advies van het OMT op te volgen en per direct de sluiting op te heffen voor restaurants in Rijswijk?
  Zo nee, waarom niet?

  Nee, zie antwoord op vraag één
   
 5. Indoor speelgelegenheden zoals Monkey Town Rijswijk en Jumpsquare Rijswijk zijn open, allen mogen kinderen niks nuttigen binnen, met het gevolg dat ze buiten staan met hun kinderbox met kipnuggets en frietjes.
  Vind u dat niet raar?

  Het verbod om eet- en drinkwaren te nuttigen binnen Monkey Town en Jumpsquare is een direct gevolg van de hiervoor genoemde opdracht van de ministers en de vertaling daarvan in de Noodverordening. Er is voor het gemeentebestuur geen mogelijkheid om hiervan af te wijken. Het is niet de bedoeling dat eten wordt afgehaald en op de “stoep” wordt opgegeten.

  5B Deelt u onze mening dat kinderen onder de 12 dit gewoon binnen zouden moeten kunnen nuttigen?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, wanneer gaat u de ondernemers informeren?
  Nee, zie antwoord op vraag één.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

Rijswijks Belang