VR 20 044 Fractie BvR - Vragen over duurzame lantaarnpalen

Rijswijk is met de ontwikkeling van RijswijkBuiten zijn tijd ver vooruit is. Alle energie wordt opgewekt. Helaas lijkt Rijswijk toch de boot te missen, daar waar het gaat om openbare verlichting. Er zijn mogelijkheden om energie vanuit in de lantaarnpaal geïntrigeerde zonnepanelen op te wekken. Hier is inmiddels bij andere gemeenten zoals Tilburg en Alphen aan de Rijn ruime ervaring mee opgedaan. Om die reden stellen de raadsleden Dennis Cupedo en Ed Braam, namens de fractie van Beter voor Rijswijk, de volgende artikel 44 vragen aan het College;

  1. Kunt u verklaren waarom deze duurzame lantaarnpalen niet zijn gebruikt in de duurzame wijk Rijswijk Buiten? Nu zijn er "ouderwetse" lantaarnpalen gebruikt welke regelmatig uitvallen. Zo nee, waarom niet?
     
  2. Kunt u aangeven dat bij (toekomstige) nieuwbouwprojecten deze duurzame lantaarnpalen worden geplaatst? Denk hierbij aan villapark Eikelenburg, Parkrijk en Pasgeld. Zo nee waarom niet?

De lantaarnpalen hebben allemaal een eigen zonnepaneel waarmee energie opgewekt wordt. Ze kunnen volgens www.zonnelichtmast.nl minimaal 6 dagen met slecht, donker weer overbruggen. Mocht de accu bijna leegraken, dan zorgt het ingebouwde managementsysteem dat de mast zuiniger met haar energie omgaat en nog langer door kan. Alle lichtmasten zijn van Europese kwaliteit.

  1. Is het college het met Beter voor Rijswijk eens dat deze vorm van lantaarnpalen op zonne-energie heel goed in het hoge ambitieniveau van dit college passen? Het zou een grote stap naar een meer duurzame gemeente zijn. Zo nee, waarom niet?

Deze lantaarnpalen kunnen ook prima tijdelijk worden ingezet om donkere en onveilige plekken te verlichten.

  1. Bent u voornemens om de donkere hotspots op deze manier te verlichten in Rijswijk en zo een begin te maken met het door Beter voor Rijswijk beoogde effect om Rijswijk te verlichten en veiliger te maken? Zo nee, waarom niet?

Beter voor Rijswijk

Dennis Cupedo
Raadslid

Ed Braam
Raadslid

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

  1. Kunt u verklaren waarom deze duurzame lantaarnpalen niet zijn gebruikt in de duurzame wijk Rijswijk Buiten? Nu zijn er "ouderwetse" lantaarnpalen gebruikt welke regelmatig uitvallen. Zo nee, waarom niet?

Het woord ‘ouderwetse lantaarnpalen’ doet te kort aan wat er momenteel staat aan lichtmasten en armaturen in RijswijkBuiten. Deze wijk is ingericht met energie zuinige dimbare led verlichting. Er is niet gekozen voor lantaarnpalen met zonne-energie omdat hieraan nog teveel nadelen kleven. Daarnaast vervangen we tijdens regulier onderhoud conventionele verlichting voor dimbare ledverlichting. 

  1. Kunt u aangeven dat bij (toekomstige) nieuwbouwprojecten deze duurzame lantaarnpalen worden geplaatst? Denk hierbij aan villapark Eikelenburg, Parkrijk en Pasgeld. Zo nee waarom niet?

We bekijken de mogelijkheden die er zijn om een duurzame openbare verlichting aan te brengen. Een accu is daarbij niet de meest duurzame oplossing. Deze moet vervaardigd worden van schaarse grondstoffen die slecht hergebruikt kunnen worden (kobalt, lithium, lood) met een relatief korte levensduur van 5 jaar. Er zijn weinig leveranciers waardoor de aanschaf prijs hoog blijft. Tevens dienen de zonnepanelen regelmatig schoongemaakt te worden en is de installatie meer storingsgevoelig doordat er meer componenten ingebouwd zijn. We zien een duurzamere oplossing in het terug leveren van opgewekte energie, waarbij we de zonnecollectoren niet bevestigen aan de mast maar plaatsen op de daken.

  1. Is het college het met Beter voor Rijswijk eens dat deze vorm van lantaarnpalen op zonne-energie heel goed in het hoge ambitieniveau van dit college passen? Het zou een grote stap naar een meer duurzame gemeente zijn. Zo nee, waarom niet?

Deze lantaarnpalen kunnen ook prima tijdelijk worden ingezet om donkere en onveilige plekken te verlichten. In een andere vorm past het opwekken van energie ten behoeve van ons openbaar lichtnet zeker in ons ambitieniveau. Dit soort lantaarnpalen kan toegepast worden op locaties waar geen verlichtingskabel aanwezig is, bijvoorbeeld in delen van onze parken en landgoederenzone.

  1. Bent u voornemens om de donkere hotspots op deze manier te verlichten in Rijswijk en zo een begin te maken met het door Beter voor Rijswijk beoogde effect om Rijswijk te verlichten en veiliger te maken? Zo nee, waarom niet?

           Rijswijk heeft relatief veel lichtmasten. Ons motto is donker waar het kan, licht waar het moet. Waar nodig kan verlichting bijgeplaatst worden op plekken waar dit wenselijk is.

    

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de wnd. burgemeester,
mr. drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

Beter voor Rijswijk