VR 20 042 Fractie D66 - Vragen over de luchtkwaliteit van Rijswijkse scholen

Schriftelijke vragen D66 Rijswijk: Luchtkwaliteit in Rijswijkse schoolgebouwen

De mogelijke rol van ventilatie in gebouwen bij de verspreiding van het coronavirus is een groeiende bron van zorg. Dit mede naar aanleiding van een fors aantal coronabesmettingen in een verpleeghuis in Maassluis, mogelijk deels veroorzaakt door het luchtbehandelingssysteem dat lucht recirculeert. In deze coronacrisis is het van groot belang dat men in (school)gebouwen niet besmet wordt als gevolge van een aangebracht luchtbehandelingssysteem. De gemeente Rijswijk is daar verantwoordelijk voor. Nu de lessen vandaag weer starten is het van groot belang dat in ieder geval het luchtbehandelingssysteem in een schoolgebouw op orde moet zijn en dat dit geen gevaar oplevert voor leerlingen, docenten en medewerkers. Overigens is de kwaliteit van het binnenklimaat op scholen voor de uitbraak van het coronavirus al een zorg: een slecht binnenklimaat heeft invloed op leerprestaties en ziektes van kinderen.

Daarom stelt D66 Rijswijk de volgende schriftelijke vragen.

 1. Kan het college informatie geven over de aanwezige ventilatiemogelijkheden op scholen en/of (geavanceerde) systemen in de schoolgebouwen in Rijswijk, ook waarbij sprake is van warmteterugwinning of recirculatie van lucht of luchtverversing en deze informatie met de raad te delen?
 2. Kan het college aangeven welke scholen een sensor hebben om de luchtkwaliteit op scholen te meten?
 3. Wanneer is er voor het laatst onderzoek uitgevoerd naar de luchtkwaliteit op scholen in Rijswijk?
 4. Is het college bereid nieuw onderzoek te doen naar de luchtkwaliteit in de schoolgebouwen in Rijswijk en/of aan te sluiten bij het op te starten onderzoek vanuit de VO-raad, uit te voeren door UMC Utrecht, TU Delft en Erasmus MC?
 5. Is het college bereid om de resultaten en aanbevelingen van genoemd onderzoek te delen met de raad en de eventuele (financiële) consequenties in kaart te brengen?

Namens D66 Rijswijk

Martine Koopman
Onderwijswoordvoerder

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Kan het college informatie geven over de aanwezige ventilatiemogelijkheden op scholen en/of (geavanceerde) systemen in de schoolgebouwen in Rijswijk, ook waarbij sprake is van warmteterugwinning of recirculatie van lucht of luchtverversing en deze informatie met de raad te delen?

  Het college kan informatie geven over de ventilatiemogelijkheden in de nieuw gebouwde brede scholen Muziekbuurt (Melodie) Stationskwartier (De Piramide), IKC Buitenrijck en Kindercampus Rembrandtkwartier (J.H. Snijdersschool, ’t Prisma en Godfried Bomansschool) omdat deze schoolgebouwen eigendom zijn van de gemeente. Deze scholen voldoen aan het bouwbesluit en daarmee aan de normen voor ventilatie. Er is in de genoemde gebouwen sprake van warmteterugwinning en luchtverversing, geen recirculatie van lucht.

  De andere scholen zijn eigendom van de schoolbesturen. Als eigenaar zijn zij verantwoordelijk voor de ventilatie in de schoolgebouwen. Informatie over de ventilatiemogelijkheden in deze schoolgebouwen is bij ons niet bekend. Schoolbesturen doen zelf onderzoek naar de ventilatie in hun eigen scholen. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet bekend.

 2. Kan het college aangeven welke scholen een sensor hebben om de luchtkwaliteit op scholen te meten?
  De scholengebouwen die eigendom zijn van de gemeente (zie het antwoord op vraag 1) hebben een sensor om de luchtkwaliteit te meten. De installaties zijn namelijk CO2 gestuurd. Voor de scholen die geen eigendom zijn van de gemeente is dit niet bij ons bekend.
   
 3. Wanneer is er voor het laatst onderzoek uitgevoerd naar de luchtkwaliteit op scholen in Rijswijk?
  In schoolgebouwen waar de gemeente eigenaar van is, is geen onderzoek uitgevoerd omdat deze scholen nog nieuw zijn. De schoolbesturen zijn nu zelf bezig met een onderzoek, dat onderzoek loopt nog.
   
 4. Is het college bereid nieuw onderzoek te doen naar de luchtkwaliteit in de schoolgebouwen in Rijswijk en/of aan te sluiten bij het op te starten onderzoek vanuit de VO-raad, uit te voeren door UMC Utrecht, TU Delft en Erasmus MC?
  De gemeente heeft geen gebouwen voor VO in eigendom. Wij zullen de VO scholen wijzen op het te starten onderzoek vanuit de VO-raad en vragen of zij zich willen aansluiten.
   
 5. Is het college bereid om de resultaten en aanbevelingen van genoemd onderzoek te delen met de raad en de eventuele (financiële) consequenties in kaart te brengen?
  Dit is een landelijk onderzoek. De gemeente ontvangt de resultaten van dit onderzoek niet, maar deze zullen wel openbaar zijn. De schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs in Rijswijk zijn allemaal eigendom van de schoolbesturen en dus zijn er voor de gemeente geen financiële consequenties als mogelijke aanbevelingen worden uitgevoerd.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

 

de burgemeester (wnd.),
mr. drs. G.A.A. Verkerk

 

Politieke partij

D66