VR 20 041 Fractie BvR - Vragen over het ontbreken van huisnummers

In navolging van het krantenartikel in Groot Rijswijk over de situatie van de heer Kellner.
De Heer Kellner stelt dat door het ontbreken van borden met huisnummers met richting er rare situaties ontstaan met betrekking tot bezorgers en vrachtwagens die het afleveradres niet kunnen vinden.

Beter voor Rijswijk stelt de volgende vragen aan het college:

 1. Bent u op de hoogte van de situatie zoals de Heer Kellner deze schetst?
 2. Heeft u contact gehad met de Heer Kellner? (gegevens zijn bekend bij Groot Rijswijk).
 3. Zo niet bent u van plan om alsnog met de Heer Kellner in contact te treden?
 4. Zo niet waarom niet?
 5. Zo ja bent u van plan de situatie aan te pakken?
 6. Zo ja op welk termijn kan er dan actie ondernomen worden?

Namens de fractie van Beter voor Rijswijk,

J.C.F. Paredes
Raadslid Beter voor Rijswijk

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Bent u op de hoogte van de situatie zoals de inwoner deze schets?

Ja wij zijn op de hoogte hiervan en hebben direct actie ondernomen.

 1. Heeft u contact gehad met de inwoner (gegevens zijn bekend bij Groot Rijswijk)

Ja wij hebben contact gehad met de inwoner en met de voorzitter van de VVE

 1. Zo niet bent u van plan om alsnog met de inwoner in contact te treden?

Niet van toepassing.

 1. Zo niet waarom niet?

Niet van toepassing

 1. Zo ja bent u van plan de situatie aan te pakken?

Wij zijn in gesprek gegaan met de inwoner en met de voorzitter van de VVE.

 1. Zo ja op welk termijn kan er dan actie ondernomen worden?

Een week voordat het krantenartikel geplaatst is heeft de voorzitter van de VVE contact gezocht met de gemeente. Dezelfde dag heeft er op locatie een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente en de VVE. In dit gesprek is aangegeven dat het gebied niet in eigendom is van de gemeente en wij hier geen actieve rol hebben. De VVE dient op haar eigen terrein voor eigen kosten verwijzingen te plaatsen. Aan de straatkant staan onder de straatnaamborden de huisnummers aangegeven. Het standpunt van de gemeente werd begrepen.

Op 3 september jl. is telefonisch contact gelegd met de inwoner en gevraagd of alles naar tevredenheid is opgelost. De inwoner gaf te kennen dat hij goed te woord is gestaan en blij was met het telefoontje. Hij begrijpt ook dat de kosten voor de VVE zijn.

 

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester,
drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

Beter voor Rijswijk