VR 20 038 Fractie VVD - Vragen over overlast langs en aan de Van Rijnweg

Stop de overlast langs en aan de Van Rijnweg

Schriftelijke vragen aan het College van B&W van Rijswijk aan de hand van artikel 44 van het reglement van orde.

Van verschillende buurtbewoners, en uit eigen ervaring, hebben wij vernomen dat er op de parkeerplaatsen op het Oude Zwethpad langs de Van Rijnweg in Rijswijk Buiten regelmatig sprake is van overlast. De parkeerplaatsen liggen vaak vol met capsules voor het gebruik van lachgas, de omgeving voelt onveilig en er is regelmatig sprake van mensen die hier in het donker rondhangen.

De VVD Rijswijk heeft hierover de volgende vragen:

  1. Is de problematiek omtrent de parkeerplaatsen op de Van Rijnweg bekend bij de burgemeester en het college?
  2. Hoeveel incidenten zijn er geregistreerd met betrekking tot overlast op de Van Rijnweg?
  3. Welke maatregelen zijn er tot op heden genomen om deze problematiek tegen te gaan (een eventueel later, en door de VVD Rijswijk afgewezen, aan te leggen ecoduct valt voor ons niet onder een op korte termijn werkbare maatregel), indien er geen maatregelen zijn genomen, waarom niet?
  4. Zijn de burgemeester en het college bereid om de mogelijkheden te verkennen om het terrein beperkt toegankelijk te maken en/of slechts voor belanghebbenden? Denk hierbij aan een slagboom, hek of afsluiting. Is er een mogelijkheid om verlichting, die de dieren in het bos niet stoort, te plaatsen zodat het minder aantrekkelijk wordt om hier rond te hangen?

Namens de fractie van de VVD Rijswijk,
Caroline de Mooij

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

  1. Is de problematiek omtrent de parkeerplaatsen op de Van Rijnweg bekend bij de burgemeester en het college?

Ja, deze is bekend.

  1. Hoeveel incidenten zijn er geregistreerd met betrekking tot overlast op de Van Rijnweg?

In 2019 zijn 46 interventies door handhaving gepleegd en in 2020 11 interventies. Er is een zichtbare daling aan overlast waarneembaar.

  1. Welke maatregelen zijn er tot op heden genomen om deze problematiek tegen te gaan (een eventueel later, en door de VVD Rijswijk afgewezen, aan te leggen ecoduct valt voor ons niet onder een op korte termijn werkbare maatregel), indien er geen maatregelen zijn genomen, waarom niet?

Er is meer ingezet op surveillance tijdens de avonddiensten. Tevens is een paal geplaatst wat doorrijden naar het einde van de Oude Zwethpad onmogelijk maakt. De overlast was voornamelijk aan het einde op een afgelegen en donkere stuk. Dit is nu voor personenauto’s onmogelijk gemaakt. Daarnaast worden aangetroffen personen (nu aan het begin van de Oude Zwethpad) gecontroleerd en bij heterdaad situaties verbaliseerd.

  1. Zijn de burgemeester en het college bereid om de mogelijkheden te verkennen om het terrein beperkt toegankelijk te maken en/of slechts voor belanghebbenden? Denk hierbij aan een slagboom, hek of afsluiting. Is er een mogelijkheid om verlichting, die de dieren in het bos niet stoort, te plaatsen zodat het minder aantrekkelijk wordt om hier rond te hangen?

Maatregelen zijn genomen, zie ook 3.. Het terrein is momenteel beperkt toegankelijk. Dit heeft al geleid tot een afname van de overlast.

 

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester,
drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

VVD