VR 20 036 Fractie Rijswijks Belang - Vragen over een beroving in een woonzorgcentrum aan de Generaal Spoorlaan

Geschrokken lazen wij het krantenbericht over de beroving door misleiding van ouderen in een woonzorgcentrum aan de Generaal Spoorlaan. Inmiddels weten wij dat dit woonzorgcentrum Steenvoorde betreft en daar recent enkele uren agenten aanwezig zijn geweest om de slachtoffers en eventuele getuigen te horen.

https://www.ad.nl/den-haag/bejaarde-bewoners-rijswijks-verzorgingshuis-opgelicht-door-nep-zorgmedewerkers~a76c2f8b/

In het kader van artikel 44 wil Rijswijks Belang hier de volgende vragen over stellen:

 1. Bent u op de hoogte van deze gebeurtenissen en net zo geschokt als wij dat dit heeft kunnen gebeuren?
  Zo nee, waarom niet?
   
 2. Hoe kan het dat deze mensen zich voor kunnen doen als zorgpersoneel zonder toezicht, bent u het met ons eens dat hier meer controle op moet zijn.
  Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u er aan doen?
   
 3. Zouden er zeker in deze tijden niet extra controle moeten zijn op wie er een woonzorgcentrum binnenkomt?
  Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u er aan doen?
   
 4. Wie kan er aansprakelijk gesteld worden voor de financiële schade en hebben de gemeente Rijswijk en de woonzorgcentra genoeg gedaan om onze Rijswijkse Ouderen te informeren?
  Zo nee, waarom niet en wat gaat u er aan doen?
   
 5. Is het college het met ons eens dat zeker een woonzorgcentrum een veilige omgeving moet zijn voor onze ouderen en kunt u daarom Florence met klem verzoeken hun beveiliging hierin aan te scherpen?
  Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat kan de gemeente hierin anders doen?
   
 6. Op 3 maart 2020 heeft Rijswijks Belang schriftelijk vragen gesteld over babbeltrucs en er zijn toen toezeggingen gedaan door de Burgemeester. Bent u deze allemaal nagekomen?
  Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Nel Kames
Raadslid Rijswijks Belang

Mirjam ten Brummelaar
Fractiemedewerker Rijswijks Belang

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Bent u op de hoogte van deze gebeurtenissen en net zo geschokt als wij dat dit heeft kunnen gebeuren?

Zo nee, waarom niet?

            Het College is op de hoogte van de gebeurtenissen.

         Uiteraard vindt het College het zeer treurig en verontrustend dat nep-zorgmedewerkers met een babbeltruc kwetsbare ouderen hebben kunnen beroven.

 1. Hoe kan het dat deze mensen zich voor kunnen doen als zorgpersoneel zonder toezicht, bent u het met ons eens dat hier meer controle op moet zijn.

Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u er aan doen?

De situatie heeft zich, naar wat wij begrepen hebben, voorgedaan in een zogenaamd complex met aanleunwoningen dat zich bevindt naast woonzorgcentrum Steenvoorde en wat omschreven kan worden als een zelfstandig flatgebouw. De mensen die hier wonen, wonen zelfstandig en ontvangen thuiszorg. Het complex heeft een apart bellenbord en een aparte toegang tot de voordeuren. De situatie is vergelijkbaar met een woonflat waar (voornamelijk) senioren zelfstandig wonen. In vergelijkbare complexen is ook geen controle. Het is de verantwoording van de bewoners zelf wie zij wel en niet toelaten tot het complex.

 1. Zouden er zeker in deze tijden niet extra controle moeten zijn op wie er een woonzorgcentrum binnenkomt?

Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u er aan doen?

Het college is het met u eens dat een woonzorgcentrum een veilige omgeving moet zijn voor ouderen. Aangezien het voorval zich in een zelfstandig flatgebouw heeft voorgedaan en niet in het woonzorgcentrum zelf, zien wij geen reden om Florence te verzoeken hun beveiliging en controle aan te scherpen.

 1. Wie kan er aansprakelijk gesteld worden voor de financiële schade en hebben de gemeente Rijswijk en de woonzorgcentra genoeg gedaan om onze Rijswijkse Ouderen te informeren?

Zo nee, waarom niet en wat gaat u er aan doen?

Er kan helaas niemand aansprakelijk gesteld worden voor de financiële schade als gevolg van deze criminele daad. De bewoners van de flat zijn zelf verantwoordelijk wie zij wel en niet toelaten tot het complex.

Zoals aangegeven in de raadsvergadering van 3 maart haakt Rijswijk al aan op initiatieven van Den Haag. Vanuit de gemeente worden op preventie gerichte initiatieven afgestemd, zoals bijvoorbeeld met het Rode Kruis en hun training “Goed voorbereid”, die bedoeld is om senioren en kwetsbaren weerbaar te maken tegen onder andere babbeltrucs, beroving en zakkenrollerij.

Het bestaan van babbeltrucs en financiële uitbuiting wordt regelmatig met de cliënten van Florence besproken door het personeel, dus ook met de bewoners van dit woonzorgcentrum.

“Babbeltrucs” is een vast onderwerp in het Wijkveiligheidsoverleg, waar ook de wooncorporaties aan tafel zitten. In elk overleg wordt een overzicht gedeeld van aard, omvang en gevallen van babbeltrucs met de deelnemers. In het kader van nazorg gaat Welzijn Rijswijk dan, na aanleiding van een babbeltruc incident en informatie van de politie, op bezoek bij de betrokkene(n).

 1. Is het college het met ons eens dat zeker een woonzorgcentrum een veilige omgeving moet zijn voor onze ouderen en kunt u daarom Florence met klem verzoeken hun beveiliging hierin aan te scherpen?

Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat kan de gemeente hierin anders doen?

            Zie het antwoord op vraag 3.

 1. Op 3 maart 2020 heeft Rijswijks Belang schriftelijk vragen gesteld over babbeltrucs en er zijn toen toezeggingen gedaan door de Burgemeester. Bent u deze allemaal nagekomen?

Zo nee, waarom niet?

            Zie het antwoord op vraag 4.

 

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester,
drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

Rijswijks Belang