VR 20 029 Fractie RB - Vragen m.b.t. overlastgevende dieren in Rijswijk

Overlast hinderlijke/ schadelijke dieren ( ratten)in Rijswijk.

Op 17-12-2019 is de Rijswijkse APV vastgesteld met daarin op verzoek van Rijswijks-Belang een verbod op het voederen van schadelijke dieren (artikel 2:60)
Tijdens deze vergadering is er nadrukkelijk om een bewustwordingscampagne gevraagd door Rijswijks-Belang m.b.t. het voederen van dieren en het dumpen van etensresten in het algemeen. (A)

A: https://www.facebook.com/RijswijksBelang/videos/576979716400563/

In het kader van artikel 44 heeft de fractie van RijswijksBelang-Belang de volgende vragen:

 1. Is er een bewustwordingscampagne m.b.t. het voederen van schadelijke dieren en of het dumpen van etensresten geweest na het vaststellen van de APV?
  Zo nee, waarom niet? Zo ja welke campagne bent u opgestart?
 2. Bent u het met de fractie van Rijswijks-Belang eens dat het voederen van schadelijke dieren wat zeer schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid aangepakt moet gaan worden? Zo nee, waarom niet?
 3. De fractie van Rijswijks-Belang ontving de laatste dagen veel foto’s en filmpjes en tientallen reacties van een toename van ratten in Rijswijk, (B) Zijn er bij u ook meldingen binnengekomen? Zo ja, om hoeveel meldingen gaat het? Graag het aantal meldingen van het jaar 2018, 2019 en tot op heden in 2020 aub.
 4. Bent u bereid om z.s.m. een campagne op te starten m.b.t. het verbod op het voederen van schadelijke dieren en het dumpen van etensresten?
  Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u dan ook bereid om de risico’s te  benoemen in de campagne m.b.t. de volksgezondheid? En dat bij het constateren van het voederen en of het dumpen van etensresten hier een flinke boete tegenover staat? Zo nee, waarom niet?

Rijswijks-Belang
Marc Weterings

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Is er een bewustwordingscampagne m.b.t. het voederen van schadelijke dieren en of het dumpen van etensresten geweest na het vaststellen van de APV?
  Zo nee, waarom niet? Zo ja welke campagne bent u opgestart?

  Nee, die bewustwordingscampagne is nog niet gestart. Plan was om aan te sluiten bij de zwerfvuilcampagne die we net waren gestart toen de coronacrisis uitbrak. Vanwege corona kwamen alle campagnes tijdelijk stil te liggen en lag de focus van het gemeentebestuur op het informeren en ondersteunen van onze inwoners en ondernemers over/met landelijke en lokale coronamaatregelen en regelingen.
   
 2. Bent u het met de fractie van Rijswijks-Belang eens dat het voederen van schadelijke dieren wat zeer schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid aangepakt moet gaan worden? Zo nee, waarom niet?
  Ja, dat zijn wij met u eens. Dit is één van de redenen dat wij over dit onderwerp een nieuw artikel hebben opgenomen in de APV. Daarin staat dat het voeren van dieren het gehele jaar verboden is. Een andere reden voor dit besluit is dat door een overdaad aan voer, gezondheidsproblemen voor de gevoerde dieren kunnen ontstaan. Tot slot bevordert voer in het in het water de toename van nitraten en fosfaten. Dit verbod geldt voor het voeren van dieren in de openbare ruimte.
   
 3. De fractie van Rijswijks-Belang ontving de laatste dagen veel foto’s en filmpjes en tientallen reacties van een toename van ratten in Rijswijk, (B) Zijn er bij u ook meldingen binnengekomen? Zo ja, om hoeveel meldingen gaat het?
  Graag het aantal meldingen van het jaar 2018, 2019 en tot op heden in 2020 aub.

  Ja. De volgende meldingen zijn binnen gekomen in 2018, 2019 en tot op heden in 2020.

 

 

Meldingen ratten

particulier terrein

Meldingen ratten

openbare ruimte

Meldingen ratten

totaal

2018

 

50

50

2019

38

85

123

2020

18

54

72

 

 1. Bent u bereid om z.s.m. een campagne op te starten m.b.t. het verbod op het voederen van schadelijke dieren en het dumpen van etensresten?
  Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u dan ook bereid om de risico’s te  benoemen in de campagne m.b.t. de volksgezondheid? En dat bij het constateren van het voederen en of het dumpen van etensresten hier een flinke boete tegenover staat? Zo nee, waarom niet?

  Ja, we gaan alsnog een campagne opstarten. Vanwege de raakvlakken met zwerfafval gaan  we beide campagnes op elkaar aan laten sluiten. Daarbij zullen we in eerste instantie inzetten op het creëren van bewustwording om geen dieren te voeren en geen etensresten op straat te gooien of achter te laten omdat dit ongedierte aantrekt en schadelijk is voor de volksgezondheid. Indien dit niet de gewenste gedragsverandering teweeg brengt gaan we ook over tot sanctioneren in de vorm van een boete.  

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,

P.M. Schuit

de burgemeester,

drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

Rijswijks Belang