VR 20 023 fractie CDA - Aanpak overlast samenscholing jongeren

Geacht college,

Bij de fractie van het CDA komen de afgelopen weken signalen van inwoners binnen dat in de meer afgelegen parken van Rijswijk en parkeerplaatsen, zoals bv Hoekpolderpark, Overvoorde, het Rijswijkse Bos en crematorium Eikelenburg, veel samenscholing plaatsvindt door groepen jongeren.
Bij de samenscholing wordt de 1,5 meter afstand houden regel niet nageleefd, lachgas gebruikt en zwerfaval niet opgeruimd. Daarnaast wordt gesignaleerd dat ‘s-avonds sprake is van heling van goederen en drugshandel op de parkeerplaatsen rondom de parken.
De handhaving in Rijswijk is op deze meer afgelegen parken en parkeerplaatsen minder aanwezig dan in bijvoorbeeld het Wilhelminapark. Doordat er minder toezicht en handhaving zichtbaar is, trekken de jongeren juist naar deze meer afgelegen parken en parkeerplaatsen toe .
Het CDA is van mening dat in deze meer afgelegen parken en parkeerplaatsen meer toezicht moet zijn door handhaving om de overlast die de samenscholende jongeren veroorzaken terug te dringen.

De CDA-fractie heeft daarom de volgende vragen voor het college van B&W:

 1. Is het college bekend met de signalen dat groepen jongeren samenscholen in de meer afgelegen parken en parkeerplaatsen zoals bv Hoekpolderpark, Overvoorde, het Rijswijkse Bos en crematorium Eikelenburg?
 2. Is het college bekend met de overlast van het gebruik van lachgas op de meer afgelegen parken en parkeerplaatsen? Is het college het met het CDA eens dat het gebruik van lachgas op de langere termijn zeer schadelijk is voor de gezondheid? Ziet het college mogelijkheden om een lachgasverbod in de APV op te nemen? Zo nee, waarom niet?
 3. Is het college het met het CDA eens dat ook in de meer afgelegen parken en parkeerplaatsen de Coronaregels en de APV nageleefd moeten worden? Zo nee, waarom niet?
 4. Is het college het met het CDA eens dat het belangrijk is om nu op de meer afgelegen parken en parkeerplaatsen de handhaving te intensiveren en meer zichtbaar aanwezig te zijn, aangezien de jongeren juist naar deze plekken blijken toe te trekken? Zo nee, waarom niet?
 5. Is het college bereid de inzet van de handhaving komende periode te intensiveren voor deze meer afgelegen parken en parkeerplaatsen zoals bv Hoekpolderpark, Overvoorde, het Rijswijkse Bos en crematorium Eikelenburg? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

CDA-fractie
Annemie Koegler
Mohamed El Majjaoui

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Is het college bekend met de signalen dat groepen jongeren samenscholen in de meer afgelegen parken en parkeerplaatsen zoals bv Hoekpolderpark, Overvoorde, het Rijswijkse Bos en crematorium Eikelenburg?
  Ja,  wij zijn bekend met ontmoetingen van jongeren op deze plekken.
   
 2. Is het college bekend met de overlast van het gebruik van lachgas op de meer afgelegen parken en parkeerplaatsen? Is het college het met het CDA eens dat het gebruik van lachgas op de langere termijn zeer schadelijk is voor de gezondheid? Ziet het college mogelijkheden om een lachgasverbod in de APV op te nemen? Zo nee, waarom niet?
  Het college is bekend met de overlast van het gebruik van lachgas op meer afgelegen parken en parkeerplaatsen. Oneigenlijk gebruik van lachgas kan leiden tot gezondheidsrisico’s. Het lachgasverbod opnemen in de APV is slechts één van de mogelijkheden om hier tegen op te treden. Gemeenten hebben op dit moment al eigen mogelijkheden om op te treden tegen oneigenlijk gebruik van lachgas. Wij brengen op dit moment in kaart welke mogelijkheden er nog meer zijn om op te treden tegen de overlast van het gebruik van lachgas.
   
 3. Is het college het met het CDA eens dat ook in de meer afgelegen parken en parkeerplaatsen de Coronaregels en de APV nageleefd moeten worden? Zo nee, waarom niet?
  Ja, overal in Rijswijk moeten de Coronaregels (noodverordening) en de APV worden nageleefd.
   
 4. Is het college het met het CDA eens dat het belangrijk is om nu op de meer afgelegen parken en parkeerplaatsen de handhaving te intensiveren en meer zichtbaar aanwezig te zijn, aangezien de jongeren juist naar deze plekken blijken toe te trekken? Zo nee, waarom niet?
  Er wordt aan deze afgelegen plekken extra aandacht besteed in de surveillance rondes door de handhaving. De politie heeft daarnaast coronadiensten waarin dergelijke plaatsen een focuspunt zijn. De politie heeft dus extra capaciteit ingezet om dergelijke overlast aan te pakken. Deze extra politie inzet is mogelijk in de tijd van corona, omdat er geen evenementen en cursussen plaatsvinden.
   
 5. Is het college bereid de inzet van de handhaving komende periode te intensiveren voor deze meer afgelegen parken en parkeerplaatsen zoals bv Hoekpolderpark, Overvoorde, het Rijswijkse Bos en crematorium Eikelenburg? Zo nee, waarom niet?
  Zie antwoord op vraag vier.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,

P.M. Schuit

de burgemeester,

drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

CDA