VR 20 021 Fractie RB - Vragen over stop huren sportverenigningen tijdens corona crisis

RijswijksBelang: zet de huren stop voor (sport)verenigingen tijdens de genomen maatregelen ivm Corona!

Het kabinet maakte (vandaag)  dinsdag bekend dat de bestaande coronamaatregelen, ten aanzien van de sport, tot en met minstens 28 april van kracht blijven.  Ook “planbaar en vergunningplichtig” evenementen zijn tot 1 juni verboden. Ook andere samenkomsten worden tot 1 juni geschrapt. Onze fractie is van mening dat ( sport) verenigingen een algemeen belang dienen en geen winst maken. Wat er aan omzet binnen komt, wordt aan de vereniging besteed. De nu afgekondigde maatregelen hebben tot gevolg dat verenigingen ongeveer drie maanden op slot zitten en géén inkomsten uit bijvoorbeeld  baromzet genereren.

In het kader van artikel 44 heeft fractie van RijswijksBelang heeft de volgende vragen:

 1. Bent u het met de fractie van RijswijksBelang eens dat het niet  “fair” zou zijn om de huren bij de Rijswijkse (sport)verenigingen te(laten) incasseren tijdens deze maatregelen die zijn genomen door het kabinet?Zo nee, waarom niet?
   
 2. Bent u bereid om solidair te zijn zolang deze maatregelen gelden, de huren stop te zetten?Zo nee, waarom niet?
   
 3. Zijn er al afspraken gemaakt met verenigingen die verplichtingen hebben naar de gemeente toe?
  Zo ja, welke afspraken zijn er gemaakt?
  Zo nee, dat kan…. Het is vrij recent allemaal….
  welke afspraken gaat u maken ? Graag een motivatie / toelichting

RijswijksBelang

Raadslid Marc Weterings
Raadslid Nel Kames

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Bent u het met de fractie van RijswijksBelang eens dat het niet  “fair” zou zijn om de huren bij de Rijswijkse (sport)verenigingen te(laten) incasseren tijdens deze maatregelen die zijn genomen door het kabinet?
  Aan de verenigingen is uitstel van betaling actief aangeboden. De landelijke overheid heeft een compensatieregeling vastgesteld. Op basis van deze regeling heeft het college op 1 september 2020 besloten de huurverplichtingen voor de amateursportverenigingen (die een gemeentelijk accommodatie huren) voor zowel de binnen- als de buitensportaccommodaties voor de periode van 1 maarttot 1 juni 2020, kwijt te schelden.
   
 2. Bent u bereid om solidair te zijn zolang deze maatregelen gelden, de huren stop te zetten? 
  Zo nee, waarom niet?

  Ja wij zullen gebruik maken van de landelijke compensatieregeling en op basis van deze regeling heeft het college op 1 september 2020 besloten de huurverplichtingen voor de amateursportverenigingen (die een gemeentelijk accommodatie huren) voor zowel de binnen- als de buitensportaccommodaties voor de periode van 1 maarttot 1 juni 2020, kwijt te schelden.
   
 3. Zijn er al afspraken gemaakt met verenigingen die verplichtingen hebben naar de gemeente toe?
  Zo ja, welke afspraken zijn er gemaakt? 
  Zo nee, dat kan…. Het is vrij recent allemaal….
  Welke afspraken gaat u maken? Graag een motivatie / toelichting

  Ja, de verenigingen zijn schriftelijk geïnformeerd dat de huurverplichtingen voor de amateursportverenigingen (die een gemeentelijk accommodatie huren) voor zowel de binnen- als de buitensportaccommodaties voor de periode van 1 maarttot 1 juni 2020, worden kwijtgescholden. Op individuele basis zal deze kwijtschelding worden geëffectueerd.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
Mr. drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

Rijswijks Belang