VR 20 018 Fractie VVD - Verzoekvragen voor een steuntje in de rug van de Rijswijkse ondernemer

Steuntje in de rug van onze Rijswijkse ondernemers!

De Coronacrisis grijpt om haar heen in Nederland en raakt ons allemaal. Met 17 miljoen mensen moeten en kunnen we ervoor zorgen dat de gevolgen beperkt blijven en we samen sterker uit deze crisis komen.
Als gemeente moeten wij vooral de Rijksoverheid haar werk laten doen en goed de ontwikkelingen op alle vlakken in de gaten houden. Wat wij als gemeente wel kunnen doen is het proberen te beperken van de gevolgen binnen de middelen die we hebben. Een van die middelen zijn de gemeentelijke belastingen.

Daarom de volgende vragen aan het College van B&W, welke wij verzoeken om een snel antwoord:

 1. Bent u het met de VVD Rijswijk eens dat de gemeente een belangrijke rol kan spelen bij het beperken van de gevolgen van de Coronacrisis? Zo nee, waarom niet?
 2. Bent u het met de VVD Rijswijk eens dat onze Rijswijkse ondernemers hard geraakt worden door de, overigens terechte, maatregelen van de Rijksoverheid om sociale contacten en evenementen zoveel mogelijk te beperken? Zo nee, waarom niet?
 3. Wat zijn de maatregelen waar de gemeente op dit moment aan denkt om deze gevolgen te beperken? Kunt u deze kort toelichten?
 4. Bent u het met de VVD Rijswijk eens dat het een goed idee is om onze Rijswijkse ondernemers (MKB) uitstel van betaling te geven op de gemeentelijke belastingen, dit vanwege een gebrek aan liquiditeit op dit moment? Zo nee, waarom niet?
 5. Indien ‘Ja’ bij vraag 4, bent u voornemens om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met ondernemers en de desbetreffende belangenorganisaties om ervoor te zorgen dat dit uitstel van betalen zo spoedig mogelijk kan plaatsvinden?

Namens de fractie van de VVD Rijswijk,

Coen Sleddering
Caroline de Mooij
Menno Ezinga
Udo Oelen

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Bent u het met de VVD Rijswijk eens dat de gemeente een belangrijke rol kan spelen bij het beperken van de gevolgen van de Coronacrisis? Zo nee, waarom niet?
  Ja.
   
 2. Bent u het met de VVD Rijswijk eens dat onze Rijswijkse ondernemers hard geraakt worden door de, overigens terechte, maatregelen van de Rijksoverheid om sociale contacten en evenementen zoveel mogelijk te beperken? Zo nee, waarom niet?
  Ja.
   
 3. Wat zijn de maatregelen waar de gemeente op dit moment aan denkt om deze gevolgen te beperken? Kunt u deze kort toelichten?
  Uw raad is per brief (IB-20-031) geïnformeerd over de maatregelen die inmiddels zijn genomen om ondernemers te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Wellicht zijn er bij het ontvangen van deze beantwoording inmiddels nieuwe maatregelen bijgekomen. Voor de meest actuele informatie van geldende maatregelen verwijzen wij naar de daarvoor speciaal aangemaakte pagina voor ondernemers: www.rijswijk.nl/ondernemers/corona.
   
 4. Bent u het met de VVD Rijswijk eens dat het een goed idee is om onze Rijswijkse ondernemers (MKB) uitstel van betaling te geven op de gemeentelijke belastingen, dit vanwege een gebrek aan liquiditeit op dit moment? Zo nee, waarom niet?
  Ja en zie verder het antwoord op vraag 3.
   
 5. Indien ‘Ja’ bij vraag 4, bent u voornemens om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met ondernemers en de desbetreffende belangenorganisaties om ervoor te zorgen dat dit uitstel van betalen zo spoedig mogelijk kan plaatsvinden?
  Dagelijks is er contact met ondernemers en belangenverenigingen, zoals BBR, winkelcentrummanagement en winkeliersverenigingen over de stand van zaken rondom de landelijke en lokale maatregelen. Zo dus ook over de door u genoemde uitstelmaatregelen.

Burgemeester en wethouders,

de  secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester,
drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

VVD