VR 20 014 Fractie RB - Vragen over bewaakte fietsenstalling station Rijswijk

Vragen over bewaakte fietsenstalling station Rijswijk

RijswijksBelang is blij dat het college heeft toegezegd een voorstel te gaan behandelen waarin wordt voorgesteld een gratis bewaakte fietsenstalling te realiseren met een capaciteit van 600 stallingsplaatsen bij station Rijswijk.
Op vragen van collega-partij Wij. heeft u aangegeven dat de stalling in 2019 niet meer gerealiseerd kan worden. Operationeel kan de stalling in gebruik worden genomen na de jaarwisseling 2019/2020.

Hierom hebben wij de volgende vragen:

  1. Bent u het met ons eens als de technische uitwerking van het voorstel wat de  nodige voorbereidingstijd heeft  gevergd gereed was op 10-10-2019, deze dan  inmiddels toch wel zichtbaar had moeten zijn?
  2. De bewaakte fietsenstalling voor kinderen, ouderen en andere mensen al  bereikbaar had moeten zijn?
  3. Wat is de beredenering om hier zo lang mee te wachten?
  4. Wat zijn de mogelijkheden om deze bewaakte fietsenstalling zo snel mogelijk te  realiseren waarop de mensen daadwerkelijk gebruik kunnen maken van dit initiatief?
  5. Blijft er ook nog een gedeelte “ onbewaakt “ daar waar men nog de keus heeft om zijn of haar fiets te stallen?

RijswijksBelang
Marc Weterings 
Nel Kames 

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

  1. Bent u het met ons eens als de technische uitwerking van het voorstel wat de  nodige voorbereidingstijd heeft gevergd gereed was op 10-10-2019, deze dan inmiddels toch wel zichtbaar had moeten zijn?

De uitwerking van het voorstel heeft inderdaad enige vertraging opgelopen. Dit komt door een scopewijziging waardoor de huidige overkapping gespaard kan worden. Door toepassing van etagerekken kan nu op de betrekkelijke kleine terreinoppervlakte het gewenste aantal stallingsplaatsen worden gerealiseerd voor fietsen en scooters.

  1. De bewaakte fietsenstalling voor kinderen, ouderen en andere mensen al bereikbaar had moeten zijn?

Uiteraard willen wij als college ook dat deze voorziening zo snel mogelijk gerealiseerd wordt maar wel op de meest efficiënte manier en tegen zo laag mogelijke kosten.

  1. Wat is de beredenering om hier zo lang mee te wachten?

Zie ad 1.

  1. Wat zijn de mogelijkheden om deze bewaakte fietsenstalling zo snel mogelijk te  realiseren waarop de mensen daadwerkelijk gebruik kunnen maken van dit initiatief?

De aannemer gaat medio mei aan de slag zodat de stalling in gebruik kan worden genomen in juni van dit jaar.

  1. Blijft er ook nog een gedeelte “onbewaakt“ daar waar men nog de keus heeft om zijn of haar fiets te stallen?

Op het terrein waar de bewaakte stalling komt blijven geen “vrije” plaatsen beschikbaar. Aan de Plaspoelpolderzijde, direct naast de bibliotheek blijven de huidige onbewaakte fietsstalplaatsen beschikbaar.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,P.M. Schuit

de burgemeester,drs. M.J. Bezuijen