VR 20 009 Fractie Rijswijks Belang - Vragen over de voortzetting van de Avond4daagse in Rijswijk

“organisatie avond4daagse Rijswijk stopt”

De fractie van RijswijksBelang heeft zojuist vernomen dat de organisatie  Avond4daagse Rijswijk stopt met het organiseren van het traditionele evenement in Rijswijk.

“ Wij gaan ervan uit dat de gemeente een nieuwe organisatie in het leven roept” laat de organisatie weten op haar Facebook site.

In het kader van artikel 44 heeft de fractie van RijswijksBelang de volgende vragen:

 1. Bent u op de hoogte van dit bericht? (zie bijlage)
 2. Bent u het met de fractie van RijswijksBelang eens dat deze traditie niet om zeep geholpen mag worden?
  Zo nee, waarom niet?
 3. Wat gaat u doen om deze traditie in ere te houden?  (graag motivatie )
 4. Is de gemeente bereid zelf de organisatie op zich te nemen?
  Zo nee, waarom niet?

RijswijksBelang
Raadslid Nel Kames

Fractiemedewerker
Miriam ten Brummelaar

 

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Bent u op de hoogte van dit bericht?

Ja, dat heeft de organisatie bij ons aangegeven.

 1. Bent u het met de fractie van RijswijksBelang eens dat deze traditie niet om zeep geholpen mag worden? Zo nee, waarom niet?

Wij vinden de avondvierdaagse een waardevol evenement en wij zullen onze best doen deze in stand te houden.

 1. Wat gaat u doen om deze traditie in ere te houden? (graag motivatie)

Het antwoord op deze vraag heeft 2 sporen:

 • Wij gaan per direct op zoek naar een partij die deze editie (2020) kan organiseren.
 • Wij zullen de komende periode gebruiken om te bezien hoe wij hier in de toekomst mee om zullen gaan, teneinde te komen tot een structurele oplossing voor de organisatie van dit type evenementen.
 1. Is de gemeente bereid zelf de organisatie op zich te nemen?

Zo nee, waarom niet?

De organisatie is geen kerntaak van de gemeente. Daarnaast hebben wij niet de capaciteit om dergelijke evenementen zelf te organiseren.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,P.M. Schuit

de burgemeester,drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

Rijswijks Belang