VR 20 006 Fractie BvR - Vragen over overlast huisvesting Stichting Amal

Vragen overlast huisvesting Stichting Amal

Beter voor Rijswijk wordt door verschillende omwonenden aangesproken over de huisvesting en leefbaarheid rondom de stichting Amal.

Omwonende zijn al meerdere keren aangesproken door bezoekers van buiten de wijk met de vraag “waar bevindt de moskee zich”. Daarnaast is er sprake van een enorme toename van de parkeerdruk, vooral op vrijdag omdat er dan vele bezoekers van buiten Rijswijk komen. De straat staat dan vol met dubbel geparkeerde auto’s. Bewoners zelf kunnen de auto niet meer kwijt.

De Stichting Amal heeft het voormalige pand van een kinderopvang gekocht van Rijswijk Wonen. Daarbij werd aan de gemeenteraad medegedeeld dat de gebedsruimte, dat ongeveer de helft van de beschikbare ruimte inneemt,  uitsluitend zou worden benut voor de gebruikers van het pand en direct omwonenden waardoor er geen overlast wordt verwacht.

Beter voor Rijswijk wil naar aanleiding van bovenstaande, het college de volgende vragen stellen: 

 1. Vraag: Er is een gebedsruimte in dit gebouw, is dat hetzelfde als een moskee? Zo nee, wat maakt het verschil?
   
 2. Recentelijk heeft het College medegedeeld dat er op het Ravensteinplein geen toestemming word gegeven voor een ruimte voor religieuze genootschap, dit omdat het in strijd is met het vigerende bestemmingsplan. Eerder moest in de Plaspoelpolder om dezelfde redenen een soort kerk dicht.
  Vraag: past de gebedsruimte/moskee in het woongedeelte in Steenvoorde dan wel in het bestemmingsplan? Zo nee, waarom is er dan een gebedsruimte/moskee, welke afspraken u heeft gemaakt en is er controle op naleving?
   
 3. Er is parkeeroverlast in de directe omgeving, vooral op de vrijdagen.
  Vraag: Is het College voornemens om op deze tijden handhaving in te zetten en op te treden tegen fout, en dubbel parkeren? Zo nee, waarom niet?
   
 4. Tijdens het offerfeest en de ramadan is er sprake van activiteiten tot dik na middernacht waar omwonenden overlast van ondervinden.
  Vraag: Zijn er met de gemeente en Stichting Amal afspraken gemaakt om overlast te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
   
 5. Op 24 oktober 2017 heeft een omwonende aan het College een klacht ingezonden omtrent overlast in dit gebied.  Het briefnummer is RA 17075.
  Vraag: Wat heeft u met deze brief gedaan? Zo ja, wat heeft u aan toezeggingen gedaan? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van Beter voor Rijswijk

Ger Kruger
fractievoorzitter

Arno van den Berg
raadslid

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Vraag: Er is een gebedsruimte in dit gebouw, is dat hetzelfde als een moskee? Zo nee, wat maakt het verschil?
  Nee, een gebedsruimte is niet hetzelfde als een moskee. Een moskee is een islamitisch gebedshuis waarin religieuze bijeenkomsten centraal staan.
  Een gebedsruimte kennen we binnen meerdere religies en zijn in algemene zin inderdaad ruimtes om te kunnen bidden. Soms zijn openbare gebouwen, zoals ziekenhuizen, voorzien van een gebedsruimte. Dat maakt het nog geen kerk, tempel of moskee
   
 2. Recentelijk heeft het College medegedeeld dat er op het Ravensteinplein geen toestemming word gegeven voor een ruimte voor religieuze genootschap, dit omdat het in strijd is met het vigerende bestemmingsplan. Eerder moest in de Plaspoelpolder om dezelfde redenen een soort kerk dicht.
  Vraag: past de gebedsruimte/moskee in het woongedeelte in Steenvoorde dan wel in het bestemmingsplan? Zo nee, waarom is er dan een gebedsruimte/moskee, welke afspraken u heeft gemaakt en is er controle op naleving?

  Ja, de stichting Amal, inclusief de gebedsruimte, past in de bestemmingsplanvoorschriften “Steenvoorde” (Artikel 8 “Maatschappelijk”).
   
 3. Er is parkeeroverlast in de directe omgeving, vooral op de vrijdagen.
  Vraag: Is het College voornemens om op deze tijden handhaving in te zetten en op te treden tegen fout, en dubbel parkeren? Zo nee, waarom niet?
  Indien wij constateren dat deze omgeving te maken heeft met veel dubbel- en foutparkeren zullen wij hier extra (handhavende) aandacht aanbesteden. 
   
 4. Tijdens het offerfeest en de ramadan is er sprake van activiteiten tot dik na middernacht waar omwonenden overlast van ondervinden.
  Vraag: Zijn er met de gemeente en Stichting Amal afspraken gemaakt om overlast te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

  Ja. De gemeente heeft op ambtelijk niveau met stichting Amal de afspraak dat bezoekers na het verlaten van de stichting, zowel tijdens de ramadan-maand als tijdens overige festiviteiten, niet op de openbare weg blijven hangen. Door stichting Amal is toegezegd dat ze hier zelf toezicht op houden en bij ieder bezoek dit wederom met de bezoekers af te spreken. Daarnaast is aan stichting Amal bekend gemaakt dat Handhaving tijdens deze bijeenkomsten frequenter optreedt tegen (parkeer)overlast.
   
 5. Op 24 oktober 2017 heeft een omwonende aan het College een klacht ingezonden omtrent overlast in dit gebied.  Het briefnummer is RA 17075.
  Vraag: Wat heeft u met deze brief gedaan? Zo ja, wat heeft u aan toezeggingen gedaan? Zo nee, waarom niet?

  Die is besproken in het forum Stad van 23 januari 2018 en hebben we beantwoord op 17 april 2018. In de brief is toegezegd te helpen bij het leggen van contact met stichting Amal en, zo nodig, handhavend op te treden bij parkeeroverlast.

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                                             de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC                                                          drs. M.J. Bezuijen

 

Politieke partij

Beter voor Rijswijk