VR 20 005 Fractie RB - Vragen over vervuilde entrees Rijswijk

Ergernis en onbegrip de afgelopen dagen bij het binnen rijden van ons mooie Rijswijk.

Het leek wel een vuilnisbelt. Blikjes, plasticflessen, snoepzakjes, sigarettenpakjes, enz. enz. enz. Leden van team RijswijksBelang zijn bij de entrees van Rijswijk gaan opruimen. Maar liefst een zak van 240 liter vol dumpafval was de opbrengst.
In het kader van artikel 44 heeft onze fractie de volgende vragen:

 1. Wat vindt u van het aanzicht bij binnenkomst in Rijswijk? (foto 2,3)
 2. Bent u het met de fractie van RijswijksBelang eens dat het geen visitekaartje voor Rijswijk is?
  Zo nee, waarom niet?
 3. Bent u het met de fractie van RijswijksBelang eens dat deze mentaliteit onacceptabel is?
  Zo nee, waarom niet?
 4. Wat gaat u ondernemen om dit aanzicht van een vuilnisbelt te voorkomen in de toekomst?
  Graag een motivatie
 5. Is cameratoezicht wellicht een optie om deze vervuilers op te sporen en flink te beboeten?
  Zo nee, waarom niet? (bv op kenteken bij het signaleren van afval dumpen beboeten?)
 6. Mocht u niet verantwoordelijk zijn voor de op en afritten van en naar Rijswijk, zou u met de verantwoordelijke partij in gesprek willen gaan om tot een oplossing van dit probleem te willen komen? Zo nee, waarom niet?

  https://kenniswijzerzwerfafval.nl/thema/zwerfafvalvrij-onderweg

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Wat vindt u van het aanzicht bij binnenkomst in Rijswijk? (foto 2,3)

Hetgeen op de foto’s te zien is, is niet in overeenstemming met het gewenste beeld voor de openbare ruimte.

 1. Bent u het met de fractie van RijswijksBelang eens dat het geen visitekaartje voor Rijswijk is?
  Zo nee, waarom niet?

Ja

 1. Bent u het met de fractie van RijswijksBelang eens dat deze mentaliteit onacceptabel is?
  Zo nee, waarom niet?

Ja, het achterlaten van (zwerf)afval, illegale bijplaatsingen en andersoortige vervuiling van de openbare ruimte achten wij ongewenst.

 1. Wat gaat u ondernemen om dit aanzicht van een vuilnisbelt te voorkomen in de toekomst?
  Graag een motivatie

In 2019 is het actieplan Rijswijk Schoon vastgesteld. In dit plan staan diverse maatregelen om de openbare ruimte schoner te maken. Een daarvan is om inwoners te enthousiasmeren om de woonomgeving schoon te houden met ondersteuning van de gemeente. Een communicatiecampagne voor inwoners en bezoekers van de stad is gaande. Het actieplan richt zich met name op inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en bezoekers binnen de openbare ruimte. Deze terreinen zijn in eigendom en beheer van Rijkswaterstaat. Deze problematiek zullen wij bespreekbaar maken met hen.

 1. Is cameratoezicht wellicht een optie om deze vervuilers op te sporen en flink te beboeten?
  Zo nee, waarom niet? (bv op kenteken bij het signaleren van afval dumpen beboeten?)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt beperkingen aan het inzetten van dit middel. Cameratoezicht mag alleen worden ingezet als de omvang van de criminaliteit, de onveiligheid of overlast zo groot is dat de het de schending van de persoonlijke levenssfeer rechtvaardigt, oftewel proportionaliteit. In deze is de situatie niet als buiten proportioneel beoordeeld.

 1. Mocht u niet verantwoordelijk zijn voor de op en afritten van en naar Rijswijk, zou u met de verantwoordelijke partij in gesprek willen gaan om tot een oplossing van dit probleem te willen komen? Zo nee, waarom niet?

Ja

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,P.M. Schuit

de burgemeester,drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

Rijswijks Belang