VR 19 050 Fractie RB - Vragen inzake krakers in de Plaspoelpolder

Geacht college,

De fractie van RijswijksBelang heeft vernomen dat er op zondag 10 november in de ochtend krakers zijn gesignaleerd in de Plaspoelpolder.
De politie zou ter plaatse zijn geweest en van diverse personen zouden de gegevens genoteerd zijn.

 1. Klopt het dat er krakers een pand hebben gekraakt in de Plaspoelpolder?
 2. Klopt het dat kraken verboden is sinds 2010? (A)
 3. Is de wet kraken en leegstand ook in Rijswijk van kracht?
  Zo nee, waarom niet?
 4. Bent u het met de fractie van RijswijksBelang eens dat kraken in Rijswijk zeer ongewenst is? Zo nee, waarom niet?
 5. Bent u het met de fractie van RijswijksBelang eens dat u er alles op alles op moet zetten om dit te voorkomen en of direct zwaar in moet grijpen bij constatering?
  Zo nee, waarom niet?
 6. Welke maatregelen heeft u genomen tegen de krakers?
  Graag een toelichting.

RijswijksBelang
Raadslid Marc Weterings

(A) https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/is... 1

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Klopt het dat er krakers een pand hebben gekraakt in de Plaspoelpolder?
  Ja, dit klopt.
   
 2. Klopt het dat kraken verboden is sinds 2010? (A)
  Ja, dit klopt. Kraken is verboden sinds 1 oktober 2010.
   
 3. Is de wet kraken en leegstand ook in Rijswijk van kracht?
  Zo nee, waarom niet?
  Ja, dit klopt. De Wet Kraken en Leegstand betreft een landelijk verbod op kraken en is dus ook in Rijswijk van kracht.
   
 4. Bent u het met de fractie van RijswijksBelang eens dat kraken in Rijswijk zeer ongewenst is? Zo nee, waarom niet?
  Ja.
   
 5. Bent u het met de fractie van RijswijksBelang eens dat u er alles op alles op moet zetten om dit te voorkomen en of direct zwaar in moet grijpen bij constatering?
  Zo nee, waarom niet?

  Direct ingrijpen is niet altijd mogelijk.
  Allereerst moeten krakers op heterdaad betrapt worden om ook uit een pand gezet te mogen worden. In veel gevallen worden krakers pas opgemerkt of gesignaleerd als zij zich al in het pand gevestigd hebben. Als krakers niet binnen 24 uur zijn verwijderd uit het pand dat zij kraken, dan kunnen krakers zich beroepen op het Huisrecht zoals het is vastgelegd in het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Alleen door middel van een uitspraak van de rechter, die in het voordeel beslist van de eigenaar van een pand, kunnen krakers vervolgens uit een pand gezet worden. Het is dus ook de eigenaar van het pand die in eerste aanleg naar de rechter zou moeten stappen.
   
 6. Welke maatregelen heeft u genomen tegen de krakers?
  Graag een toelichting
  Maatregelen moeten voornamelijk genomen worden door de eigenaar van het pand. De gemeente is geen eigenaar van het huidige gekraakte pand. Op dit moment is de eigenaar van dit pand in gesprek met de krakers om over vertrek te onderhandelen. Onbekend is of de eigenaar een rechtsgang gaat starten dan wel is gestart.
  Tot op heden is ons niet bekend of er een procedure is gestart.

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                                             de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC                                                          drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

Rijswijks Belang