VR 19 041 D66 - Stand van zaken toegankelijke openbare toiletten

Regelmatig is in het afgelopen jaar door de Continentie Stichting en door diverse partijen - waaronder D66 Rijswijk (o.a. Nav RA 18 040 en in het formu stad van februari 2019) - aandacht gevraagd voor de beschikbaarheid van openbare toiletten in Rijswijk,mede op basis van het VN Verdrag voor mensen met een handicap. Zodat iedereen mee kan doen. Rijswijkers willen gemakkelijk op pad kunnen hun gemeente. Een goede en toegankelijk toilet is hier voor velen onderdeel van, of noodzakelijk om überhaupt zelfstandig de deur uit te gaan. Het is bekend dat in Rijswijk deze toiletten er nu niet zijn. Het kan gaan om een toilet van een ondernemer, een sport of gemeentelijke voorziening of een beheerd openbaar toilet. D66 Rijswijk heeft de gemeente vorig jaar gevraagd om actie te ondernemen. Allereerst om zelf inzicht te hebben in de openbare en toegankelijke toiletten in de openbare ruimte en haar eigen voorzieningen. Daarnaast is verzocht om in gesprekken en contacten met ondernemers na te gaan of zij een (toegankelijke) toilet voorziening beschikbaar hebben of willen stellen. Het afgelopen jaar is geen antwoord op deze vragen of de voortgang van ontvangen. Daarom stellen we de volgende vragen:

1. Wat is de stand van zaken:

a. hoeveel openbare toiletten telt Rijswijk, en zijn deze toegankelijk?

b. Hoeveel voorzieningen en ondernemers stellen hun toilet open, en zijn deze toiletten toegankelijk?

c. Is dit aantal gegroeid?

- Zo ja, hoe zetten we deze trend verder?

- Zo nee, wat staat hieraan in de weg?

- Wat gaat het college doen om voor groei te zorgen?

2. Hoe stimuleert de gemeente het beschikbaar hebben van toegankelijke toiletvoorzieningen bij haar eigen gebouwen, bij instellingen / voorzieningen en bij ondernemers?

Elze Woudstra

Raadlid D66 Rijswijk

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

1. Wat is de stand van zaken:

 • A)  Hoeveel openbare toiletten telt Rijswijk, en zijn deze toegankelijk?
  Onze openbare toiletvoorzieningen liggen op bereikbare plaatsen, verspreid over de stad. Deze bevinden zich voornamelijk in de openbare gebouwen van de gemeente; het gemeentehuis, Centrum voor Jeugd en Gezin, het programmabureau Rijswijk Buiten en het Werkgeversservicepunt/Gemeentewerf. Deze gebouwen zijn tijdens kantoortijden geopend, met uitzondering van het gemeentehuis dat op dinsdag en donderdag tot 20.00 geopend is en op maandag en vrijdag tot 12.00. Aan het Mallegat in het centrum van Oud Rijswijk en aan het Hazepad in het Wilhelminapark staan openbare toiletvoorzieningen (m/v) in de buitenruimte. Daarnaast zijn er algemene voorzieningen met een openbaar toilet zoals de bibliotheek, De Smeltkroes, het station, Zwembad de Schilp, Wijkcentrum Stervoorde en het Oude Raadhuis. 
   
 • B) Hoeveel voorzieningen en ondernemers stellen hun toilet open, en zijn deze toiletten toegankelijk?
  Er zijn diverse opengestelde toiletten in supermarkten, restaurants en tankstations. Ook zijn er andere ondernemers die hun toiletten hebben opengesteld. De openingstijden zijn afhankelijk van de activiteiten en/of openingstijden van deze gebouwen. Deze toiletten zijn te vinden met de app “HogeNood”. In totaal staan er momenteel 21 Rijswijkse toiletvoorzieningen vermeld in deze app. In deze app is ook te zien of deze voorzieningen toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.
   
 • C) Is dit aantal gegroeid?
  - Zo ja, hoe zetten we deze trend verder?

  Ja. Om de vindbaarheid van de voorzieningen te verbeteren, ondersteunt de gemeente Rijswijk, net als meerdere andere gemeenten, het gebruik van de app “HogeNood”. Deze app meldt waar mannen, vrouwen en rolstoelgebruikers gebruik kunnen maken van toiletten en waar baby’s verschoond kunnen worden en wijst de weg naar de gekozen voorziening. Zoveel mogelijk openbare toiletvoorzieningen in Rijswijk zijn door de gemeente aan de app toegevoegd en dit wordt bijgehouden. Via de gemeentelijke website kunnen ondernemers zich aanmelden bij “HogeNood”.

  - Zo nee, wat staat hieraan in de weg?
  n.v.t.

  - Wat gaat het college doen om voor groei te zorgen?
  In de lokale krant (Groot Rijswijk) zijn artikelen geplaatst over de app, samen met de oproep aan ondernemers om hun toiletvoorzieningen open te stellen en zich bij de HogeNood-app aan te melden. Daarnaast is informatie over de app op de website van de gemeente geplaatst en is er een aparte webpagina aangemaakt op www.rijswijk.n.[1] [2]

  2 Hoe stimuleert de gemeente het beschikbaar hebben van toegankelijke toiletvoorzieningen bij haar eigen gebouwen, bij instellingen / voorzieningen en bij ondernemers?
  Bij de ontwikkeling van beleid proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met mensen met een beperking. In de nog op te stellen Lokale Inclusie Agenda (LIA) zal dit onderwerp ook worden meegenomen. Verder zullen we een hernieuwde oproep plaatsen op onze social media kanalen, waarin we ondernemers opnieuw vragen hun toiletten open te stellen en deze in de HogeNood-app te vermelden.


   

 • [2] https://www.rijswijk.nl/nieuws/gemeente-rijswijk-zoekt-meer-openbare-toi...

   

  Burgemeester en wethouders,
  de secretaris,                                                                             de burgemeester,

  drs. M. Middendorp MPC                                                          drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

D66