VR 19 035 Fractie VVD Nieuwe buslijn 37 stopt niet in Rijswijk

Rijswijk te laat met inchecken? Lijn 37 rijdt Rijswijk voorbij.

De fractie van de VVD Rijswijk heeft kennisgenomen van de nieuwe lijnennetkaart van EBS die de dienstregeling van Connexxion heeft overgenomen. Het is de VVD Rijswijk opgevallen dat in de dienstregeling een wijziging is opgetreden, te weten een rechtstreekse verbinding van Den Haag, via Wateringsveld, Delft naar Rotterdam-The Hague airport. Het is, zoals bekend, een langgekoesterde wens geweest van de VVD Rijswijk dat ook Rijswijk via een rechtstreekse verbinding zou worden ontsloten met het vliegveld. Het College heeft in zijn zienswijze op de MRDH-visie dat standpunt van de VVD Rijswijk ook ingebracht. Er lijkt evenwel nu sprake van een gemiste kans. Vandaar de volgende vragen aan het College:

  1. De concessie aan EBS is verleend door de MRDH. Is het College geïnformeerd over deze voorgenomen concessie, en specifiek over de gewijzigde route van lijn 37?

  2. Zo nee, hoe komt het dat het College niet geïnformeerd wordt over deze wijzigingen die ook Rijswijk raken? En welke stappen is het College voornemen te nemen om ervoor te zorgen dat het College wel geïnformeerd wordt, en op welke termijn worden die stappen gezet?

  3. Zo ja, heeft het College actie ondernomen om ervoor te zorgen dat lijn 37 alsnog via Rijswijk zou gaan rijden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is dit verzoek niet gehonoreerd.

  4. Heeft het College plannen om ervoor te zorgen dat lijn 37 in de nabije toekomst alsnog via Rijswijk zal gaan reizen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wil het College de Raad over de voortgang binnen zes maanden nader informeren?

  5. Hoe waardeert het College zelf de hele gang van zaken rondom lijn 37 en het gegeven dat deze niet Rijswijk aandoet?

     

Namens de fractie van de VVD Rijswijk,

Udo Oelen

Politieke partij

VVD