VR 19 030 Fractie VVD Buurtpreventie zonder bureaucratie

‘Buurtpreventie verdient steun van de gemeente, zonder bureaucratische rompslomp of een persprotocol.’ 

De fractie van de VVD Rijswijk ziet een enorme waarde in buurtpreventieteams zoals die in Steenvoorde-Noord. Deze teams moeten gesteund worden en niet vanuit het stadhuis regels en protocollen opgelegd krijgen. De VVD Rijswijk wil juist aanmoediging vanuit de gemeente wanneer mensen de handen uit de mouwen steken om Rijswijk nog mooier, schoner en veiliger te maken. De fractie van de VVD Rijswijk heeft aan de hand van het volgende bericht van burgerparticipatie Team Steenvoorde-Noord de volgende vragen aan het College:

 1. Is de situatie zoals in het bericht geschetst wordt juist?
 2. Zo ja, kunt u ons aangeven waarom de gemeente zo omgaat met dit soort goede en daadkrachtige initiatieven van burgers? Kunt u tevens aangeven welk onderdeel van de werkwijze van buurtpreventieteam Steenvoorde-noord niet strookt met het huidige beleid van de gemeente?
 3. Is het College het met de VVD Rijswijk eens dat buurtpreventieteams niet onderhevig moeten zijn aan bureaucratische rompslomp vanuit het stadhuis? Zo nee, waarom niet?
 4. Is het College het met de VVD Rijswijk eens dat het opleggen van een persprotocol aan burgers die zich inzetten voor een mooier, schoner en veiliger Rijswijk onverstandig, ongepast en ongewenst is? Zo nee, waarom niet?
 5. Deelt het College de mening van de VVD Rijswijk dat dit soort buurtpreventieteams blijvend gesteund moeten worden waar nodig, signalen goed en voortvarend moeten worden opgepakt en deze vooral niet af te schrikken met bureaucratische regels vanuit het stadhuis? Zo nee, waarom niet?
 6. Is het College bereid in gesprek te gaan met het desbetreffende buurtpreventieteam om tot een oplossing te komen zodat zij zich in kunnen blijven zetten voor een schoner en veiliger Rijswijk? En is het College tevens bereid te stoppen met de geschetste maatregelen op te leggen vanuit het stadhuis? Zo nee, waarom niet?

 

Coen Sleddering                Caroline de Mooij             Menno Ezinga        Udo Oelen

 

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Is de situatie zoals in het bericht geschetst wordt juist?

Nee. In het bericht wordt gesuggereerd dat de gemeente ten aanzien van buurtpreventie regels opstelt met een verplichtend karakter terwijl dit niet het geval is.

 1. Zo ja, kunt u ons aangeven waarom de gemeente zo omgaat met dit soort goede en daadkrachtige initiatieven van burgers? Kunt u tevens aangeven welk onderdeel van de werkwijze van buurtpreventieteam Steenvoorde-noord niet strookt met het huidige beleid van de gemeente?

n.v.t.

 1. Is het College het met de VVD Rijswijk eens dat buurtpreventieteams niet onderhevig moeten zijn aan bureaucratische rompslomp vanuit het stadhuis? Zo nee, waarom niet?
  Ja.
 2. Is het College het met de VVD Rijswijk eens dat het opleggen van een persprotocol aan burgers die zich inzetten voor een mooier, schoner en veiliger Rijswijk onverstandig, ongepast en ongewenst is? Zo nee, waarom niet. -  Ja. Er is dan ook geen sprake van een verplichtend (pers)protocol. Er wordt gewerkt aan een leidraad, die bedoeld is als handreiking voor de buurtpreventieteams. Hierin wordt aandacht besteed aan omgang met praktische zaken waar leden van buurtpreventieteams mee te maken krijgen. De buurtpreventieteams zijn en worden betrokken bij de totstandkoming van deze handreiking.
 3. Deelt het College de mening van de VVD Rijswijk dat dit soort buurtpreventieteams blijvend gesteund moeten worden waar nodig, signalen goed en voortvarend moeten worden opgepakt en deze vooral niet af te schrikken met bureaucratische regels vanuit het stadhuis? Zo nee, waarom niet?
  - Ja.
 4. Is het College bereid in gesprek te gaan met het desbetreffende buurtpreventieteam om tot een oplossing te komen zodat zij zich in kunnen blijven zetten voor een schoner en veiliger Rijswijk? En is het College tevens bereid te stoppen met de geschetste maatregelen op te leggen vanuit het stadhuis? Zo nee, waarom niet? - Ja. De uitnodiging voor een overleg is al verzonden.

 

 

Politieke partij

VVD