VR 19 028 Fractie RB - Vragen over de herinrichting van de Generaal Spoorlaan en uiting van zorgen over het Assenkruis in de Plaspoelpolder

Op 12 mei 2016 heeft u de raad van toen geïnformeerd (IB 16040) over uw plannen van de herinrichting van de Generaal Spoorlaan. ( onderdeel van het college werkprogramma 2015-2018)
“De Generaal Spoorlaan heeft tussen  de Burgemeester Elsenlaan en de Huis te Landelaan onderhoud nodig”. Het zou gaan om o.a. onderhoud boven de grond, asfalt, bomen, groen, doorstroming verkeer.

Het doel was om samen tot een  plan te komen waar iedereen heel tevreden mee zou zijn. Er hebben diverse participatie avonden plaatsgevonden en de raad is met diverse IB brieven goed op de hoogte gehouden. (waarvoor een compliment)
In September 2017  zijn de werkzaamheden gestart, deze zijn eind 2018 afgrond.

Het totale project heeft 3.875.000 gekost, €600.000,- meer dan begroot. Dit door diverse oorzaken. Het krediet is met goedkeuring raad met  €600.000,- opgehoogd.

In het kader van artikel 44 heeft onze fractie de volgende vragen:

 1. Wat is uw beeld/ mening over het onderdeel “aanzicht groen” als u vanaf de Burgemeester Elsenlaan langs het nog te realiseren Huis van de Stad rijd over de Generaal Spoorlaan langs de schouwburg richting de Bogaard?   En of vanaf de Bogaard richting de schouwburg over de Generaal Spoorlaan?
 2. Onze fractie is van mening dat het er verpaupert bij ligt, deelt u onze mening?

Zie: A

 1. Heeft u een verklaring waarom er na een grote investering van €3.875.000,- met ook het onderdeel onderhoud groen erin de Generaal Spoorlaan er zo bij kan liggen ?
 2. Bent u op de hoogte dat niet alleen RijswijksBelang maar ook omwonende zich behoorlijk ergeren aan de Generaal Spoorlaan hoe deze er na een mega investering bij ligt?

Zie: B

 1. Wat is er afgesproken over het groen onderhoud in dit project? Graag een toelichting.
 2. Zo’n Vier maanden geleden is alles netjes geëgaliseerd, vanaf toen zijn er geen zichtbare activiteiten meer geweest. Overal overwoekerend onkruid is het aanzicht nu, is dat uw bedoeling geweest?
 3. Deelt u onze mening dat er bij dit soort grote, kostbare projecten er ook gewoon een goed groenonderhoud hoort op te zitten?
  Zo nee, waarom niet?
 4. Wat gaat u er aan doen? ( graag een toelichting,  en ook als u er niks aan gaat doen een toelichting waarom niet aub.
 5. Deelt u de mening van RijswijksBelang dat er bij dit soort investeringen ook goed moet worden nagedacht over het onderhoud ? 
  Zo ja, wat gaat u er ( in de toekomst aan doen)?
  Zo nee, waarom niet?
 6. U bent van plan om het Assenkruis in de Plasploelpolder de gaan verfraaien en te gaan vergroenen voor €600.000,-.

Onze fractie ziet de bui al hangen.....

 1. Hoe gaat u voorkomen dat het Assenkruis er na de investering van €600.000,- er niet zo bij komt te liggen als de Generaal Spoorlaan ?

Graag een toelichting hoe u dit gaat realiseren.

(A) https://www.facebook.com/RijswijksBelang/videos/652442385273681/

(B) https://www.grootrijswijk.nl/nieuws/algemeen/768983/generaal-spoorlaan-n...


RijswijksBelang

Marc Weterings / Nel Kames

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

1. Wat is uw beeld/ mening over het onderdeel “aanzicht groen” als u vanaf de Burgemeester Elsenlaan langs het nog te realiseren Huis van de Stad rijd over de Generaal Spoorlaan langs de schouwburg richting de Bogaard?   En of vanaf de Bogaard richting de schouwburg over de Generaal Spoorlaan?
Het aanzicht van het groen komt nog niet overeen met de beeldkwaliteit zoals deze voor de toekomst gewenst is. Met de omwonenden is in een uitgebreid participatietraject de beeldkwaliteit bepaald. Zie ook onderstaande links:

https://www.rijswijk.nl/inwoners/projecten/generaalspoorlaan

https://www.rijswijk.nl/sites/default/files/definitief_ontwerp_d.d._2017-03-14.pdf

 

2. Onze fractie is van mening dat het er verpaupert bij ligt, deelt u onze mening?
Zie antwoord onder 1.

3. Heeft u een verklaring waarom er na een grote investering van €3.875.000,- met ook het onderdeel onderhoud groen erin de Generaal Spoorlaan er zo bij kan liggen ?
Er is een aantal redenen te benoemen:
I.Voor een goede groei is, vooral bij kruidenrijke bermen, voldoende water en normale temperaturen van groot belang. De aanhoudende droogte en hitte zijn de grootste veroorzakers van het huidige beeld.
II.Het is gebruikelijk dat pas in het tweede jaar na herinrichting van het groen het gewenste beeld optreedt.
III.Nog niet alle werkzaamheden zijn afgerond. In het najaar 2019 worden heesters geplant die vanwege de verwachte droogte niet nog voor de zomer zijn geplant.

4. Bent u op de hoogte dat niet alleen RijswijksBelang maar ook omwonende zich behoorlijk ergeren aan de Generaal Spoorlaan hoe deze er na een mega investering bij ligt?
Ja.

5. Wat is er afgesproken over het groen onderhoud in dit project? Graag een toelichting.
Het onderhoud van de Generaal Spoorlaan is opgenomen in de reguliere beheer maatregelen zoals het maaibestek, boomonderhoud en wijkonderhoud. Het onderhoud van groen in Rijswijk wordt nu vanwege budgettaire redenen op een beeldkwaliteitsniveau uitgevoerd dat laag in de CROW normen zit. Op 19 november is een werksessie met de Raad georganiseerd over o.a. het algemene kwaliteitsniveau van het groenonderhoud.

6. Zo’n Vier maanden geleden is alles netjes geëgaliseerd, vanaf toen zijn er geen zichtbare activiteiten meer geweest. Overal overwoekerend onkruid is het aanzicht nu, is dat uw bedoeling geweest?
Nee, dit is niet het gewenste beeld. Zie ook antwoord onder vraag 1 en 3.

7. Deelt u onze mening dat er bij dit soort grote, kostbare projecten er ook gewoon een goed groenonderhoud hoort op te zitten?
Zo nee, waarom niet?

Ja, zie ook antwoord op vraag 5.

8.Wat gaat u er aan doen? ( graag een toelichting,  en ook als u er niks aan gaat doen een toelichting waarom niet aub.
In de afgelopen maand zijn de bermen gemaaid. Zie verder antwoord op vraag 5.

9.Deelt u de mening van RijswijksBelang dat er bij dit soort investeringen ook goed moet worden nagedacht over het onderhoud ? 
Zo ja, wat gaat u er ( in de toekomst aan doen)? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord op vraag 5.

10. U bent van plan om het Assenkruis in de Plasploelpolder de gaan verfraaien en te gaan vergroenen voor €600.000,-.Onze fractie ziet de bui al hangen.....

11. Hoe gaat u voorkomen dat het Assenkruis er na de investering van €600.000,- er niet zo bij komt te liggen als de Generaal Spoorlaan ? Graag een toelichting hoe u dit gaat realiseren.
Uit onze ervaring bij de Generaal Spoorlaan trekken we de les dat het gedurende twee jaar na de reconstructie extra onderhoud nodig kan zijn om  te kunnen voldoen aan de vastgestelde beeldkwaliteit. Voor het Groene Assenkruis leggen we de verantwoordelijkheid het eerste jaar na de reconstructie voor de instandhouding van de beeldkwaliteit bij de aannemer. Deze verplichting laten wij expliciet opnemen in de uitvraag waarop de opdracht voor uitvoering gegund wordt. 

 

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                              de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC                                             drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

Rijswijks Belang