VR 19 027 Fractie BvR - Vervolgvragen inzake bouwproject Rijswijk Buiten

In aanvulling op de eerdere vragen die Beter voor Rijswijk gisteren heeft gesteld over de kennelijke problemen bij bouwbedrijf Schouten zou de in de beantwoording graag nog het volgende willen meenemen:

Zijn er eventuele betalingsachterstanden aan de Gemeente Rijswijk ten aanzien van leges en andere verplichtingen?

Indien deze er zijn, graag de bedragen en de achterstand in dagen.

En indien deze er zijn, wat heeft de gemeente Rijswijk ondernomen?

Ger Kruger
fractievoorzitter
Beter voor Rijswijk

Marcel Keijzer
Raadslid
Beter voor Rijswijk

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

  1. Zijn er eventuele betalingsachterstanden aan de Gemeente Rijswijk ten aanzien van leges en andere verplichtingen?
    Ja.
     
  2. Indien deze er zijn, graag de bedragen en de achterstand in dagen.
    Er staat op dit moment in onze administratie sinds december 2017 een bedrag aan leges open van €145.768,01. De overige vorderingen bedragen € 114.111.
     
  3. En indien deze er zijn, wat heeft de gemeente Rijswijk ondernomen?
    Het dossier met zowel privaatrechtelijke vorderingen als de publiekrechtelijke leges is overgedragen aan een professioneel bedrijf, dat landelijk invorderingsmaatregelen uitvoert.

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                              de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC                                             drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

Beter voor Rijswijk