VR 19 023 Fractie RB - Vragen over lantaarnpalen in de Tulpstraat

Lantaarnpalen op “ onhandige” plek gezet.

Vanmorgen ontving de fractie van RijswijksBelang meerdere berichten van over 2 Lantaarnpalen  in de Tulpstraat die verplaatst zouden zijn.
De Lantaarnpalen  zouden wel heel “onhandig” verplaatst zijn op een voetgangerspad.

Onze fractie is gaan kijken ter plaatsen moeten constateren dat je het niet snel zou verwachten op die plek.

Zie: https://www.facebook.com/RijswijksBelang/videos/2348226055449406/ 

Bij navraag bij de aannemer gaf hij aan voor de plek gekozen te hebben om gasleidingen te omzeilen. (zie foto)
Daar hebben wij natuurlijk begrip voor. ( het omzeilen van gasleidingen)

Alleen vragen wij ons af of echt alle andere opties bekeken zijn tot het nemen van dit besluit.
In het kader van artikel 44 heeft de fractie van RijswijksBelang de volgende vragen:

 1. Deelt u onze mening als er een voetganger in gedachte loopt niet snel een lantaarnpaal  zou verwachten op deze plek op de stoep? (1)
 2. Kan u verklaren waarom elders in dezelfde straat , iets verderop aan een identiek vergelijkbaar  blokdeel de lantaarnpalen wel aan de straatkant geplaatst konden worden?
 3. Deelt u onze mening dat ondanks er nu ruimte is voor een scootmobiel en of kinderwagen/ rolstoel  om er langs te kunnen, hier toch vervelende incidenten kunnen gebeuren?
  Er bij het plaatsen van bv een fiets tegen de paal, de stoep niet meer toegankelijk is voor deze bovengenoemde doelgroep?
 4. Waarom is er deze wijziging aangebracht ? Wat was er “ mis” met de oude situatie ?
 5. Bent u bereid om deze plekken te herzien?, zo nee waarom niet?
 6. Graag een toelichting wat u bereid bent eraan te gaan doen.

VR 19 023 foto 01

VR 19 023 foto 02

VR 19 023 foto 03

VR 19 023 foto 04

VR 19 023 foto 05

RijswijksBelang
Marc Weterings

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Deelt u onze mening als er een voetganger in gedachte loopt niet snel een lantaarnpaal  zou verwachten op deze plek op de stoep? (1)
  Ja.
   
 2. Kan u verklaren waarom elders in dezelfde straat , iets verderop aan een identiek vergelijkbaar  blokdeel de lantaarnpalen wel aan de straatkant geplaatst konden worden?
  Beide locaties zijn niet identiek. Bij de ene locatie loopt een gasleiding, bij de andere blokdeel niet. Daarom konden de lantaarnpalen niet direct aan de straatkant worden geplaatst.
   
 3. Deelt u onze mening dat ondanks er nu ruimte is voor een scootmobiel en of kinderwagen/ rolstoel  om er langs te kunnen, hier toch vervelende incidenten kunnen gebeuren ?
  Er bij het plaatsen van bv een fiets tegen de paal, de stoep niet meer toegankelijk is voor deze bovengenoemde doelgroep?
  We houden ons aan de landelijke normeringen voor een goed en veilig weggebruik.
   
 4. Waarom is er deze wijziging aangebracht ? Wat was er “ mis” met de oude situatie ?
  De oude lantaarnpalen stonden midden in de parkeervakken aan de overzijde van de straat. We kregen hier klachten over. Het was lastig inparkeren en met regelmaat was er sprake van een aanrijding.
   
 5. Bent u bereid om deze plekken te herzien?, zo nee waarom niet?
  Ja. Zie antwoord op vraag 6.
   
 6. Graag een toelichting wat u bereid bent eraan te gaan doen.
  In overleg met de bewoners hebben we besloten om één van de lantaarnpalen te verplaatsen naar een locatie waar de ondergrondse infrastructuur plaatsing toestaat.


Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                              de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC                                             drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

Rijswijks Belang