VR 19 005 Fractie RB - Vragen over een mogelijke zomerdienstregeling van bus 23

Bus 23 terug in de Muziekbuurt met de zomerdienstregeling HTM!

In het kader van artikel 44 heeft de fractie van RijswijksBelang de volgende vragen:

 1. Wist u dat er dienstregelingen van de HTM kunnen worden aangepast tijdens de “Zomerdienstregeling”?
 2. Bent u bereid een voorstel neer te leggen bij de HTM om bus 23 tijdens de “Zomerdienstregeling” al te laten terugkeren in de Muziekbuurt?
  Zo nee, waarom niet?
 3. Bent u het met onze fractie eens dat een jaar wachten tot 2020 de bus mogelijk te laten terugkeren in de Muziekbuurt niet wenselijk is, als de mogelijkheid er ligt om de bus deze zomer al te laten terugkeren in de Muziekbuurt?
 4. Voelt u zich niet “ verplicht” aan de ruim 4000 inwoners uit  de Muziekbuurt vele minder valide en invalide,  om bus 23 ZSM te laten terugkeren in de Muziekbuurt nu er feitelijk is gebleken ( gemeten) door een extern onderzoekbureau dat de tijdwinst van bus 23 richting Rijswijk Station in de nieuwe situatie niet 3 minuten is maar 1 minuut en 39 seconden? Voor bus 23 richting In de Bogaard is dat 1 minuut en 42 seconden is? Dat blijkt dat de haltes Admiraal Helfrichsingel en Klaroenstraat veel worden gebruikt? Halte Admiraal Helfrichsingel een haltegebruik van tachtig procent heeft en halte Klaroenstraat 42 procent heeft?
  Zo nee, waarom niet?
 5. Bent u het met onze fractie eens hoe eerder bus 23 terug in de Muziekbuurt hoe beter?
  Zo nee, waarom niet?

RijswijksBelang

Raadslid Nel Kames

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Wist u dat er dienstregelingen van de HTM kunnen worden aangepast tijdens de “Zomerdienstregeling”?
  Ja, wij zijn bekend met zomerdienstregelingen.

 2. Bent u bereid een voorstel neer te leggen bij de HTM om bus 23 tijdens de “Zomerdienstregeling” al te laten terugkeren in de Muziekbuurt? 
  Zo nee, waarom niet?

  Nee, omdat over de dienstregeling van dit jaar, waaronder de zomerdienstregeling, in 2018 al besloten is (onderdeel Vervoerplannen 2019). Met het jaarlijks vaststellen van de vervoerplannen voor het openbaar vervoer wordt een besluit over aanpassingen in de dienstregelingen voor het volgende jaar genomen.  Wij maken ons momenteel hard voor terugkomst van lijn 23 met ingang van de dienstregeling van 2020.

 3. Bent u het met onze fractie eens dat een jaar wachten tot 2020 de bus mogelijk te laten terugkeren in de Muziekbuurt niet wenselijk is, als de mogelijkheid er ligt om de bus deze zomer al te laten terugkeren in de Muziekbuurt?
  Ja, als die mogelijkheid er zou zijn (zie antwoord bij 2).

 4. Voelt u zich niet “ verplicht” aan de ruim 4000 inwoners uit  de Muziekbuurt vele minder valide en invalide,  om bus 23 ZSM te laten terugkeren in de Muziekbuurt nu er feitelijk is gebleken ( gemeten) door een extern onderzoekbureau dat de tijdwinst van bus 23 richting Rijswijk Station in de nieuwe situatie niet 3 minuten is maar 1 minuut en 39 seconden? Voor bus 23 richting In de Bogaard is dat 1 minuut en 42 seconden is? Dat blijkt dat de haltes Admiraal Helfrichsingel en Klaroenstraat veel worden gebruikt? Halte Admiraal Helfrichsingel een haltegebruik van tachtig procent heeft en halte Klaroenstraat 42 procent heeft? Zo nee, waarom niet?
  Ja. Wij maken ons momenteel bij de MRDH en HTM hard voor de terugkomst van lijn 23 op een zo kort mogelijke termijn. Daarnaast wijzen wij de bewoners van de Muziekbuurt op andere mogelijkheden, waaronder de Regiotaxi, vervoersdienst Welzijn Rijswijk en andere halten om op het openbaar vervoer te stappen.

 5. Bent u het met onze fractie eens hoe eerder bus 23 terug in de Muziekbuurt hoe beter? Zo nee, waarom niet?
  Ja.

 

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                              de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC                                             drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

Rijswijks Belang