VR 19 001 Fractie BvR - Vragen over een verkeersbord aan Voorlinden in Rijswijk

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

van de Gemeente Rijswijk.

Artikel 44 vragen over een niet te begrijpen plaatsing van een verkeersbord aan Voorlinden.

Rijswijk, 6 januari 2018.

Diverse malen heeft Beter voor Rijswijk gevraagd, vooral fietsende kinderen, een veilige oversteek te realiseren aan de Sir Winston Churchilllaan, te hoogte van Voorlinden.

Helaas heeft Beter voor Rijswijk niets meer vernomen, totdat er aan de Voorlinden een paal geplaatst is met een bord voor een verplichte rijrichting naar rechts, voor alle verkeer.Dit betekent dat automobilisten, brommers, snorbrommers en fietsers niet meer linksaf mogen afslaan richting de Strijp of Wateringen. De wijk Eikelenburg kenmerkt zich door jonge gezinnen met kinderen. Bovendien zijn er veel woningen in aanbouw.

Beter voor Rijswijk heeft de volgende vragen:

 1. Ziet het College het bord om verplicht rechtsaf te gaan als de ultieme oplossing om de verkeersveiligheid te bevorderen?
   
 2. Wie heeft deze oplossing, om het probleem voor een veilige oversteek verzonnen?
   
 3. Heeft u, in de lijn van uw participatiebeleid, de bewoners geraadpleegd over de plaatsing van dit bord? Zo neen, waarom niet?
   
 4. aan de rechterkant van de Sir Winston Curchillaan, gezien vanaf Voorlinden ontbreekt een trottoir. Op welke wijze voorziet dit bord in een veilige oversteek voor voetgangers zoals  moeders met kinderwagens naar het trottoir aan de overkant van de straat?
   
 5. Realiseert het College zich dat fietsers door de huidige maatregel gedwongen worden, als zij linksaf richting Wateringen willen fietsen eerst 300 meter naar rechts moeten om bij de eerstvolgende rotonde met de fiets linksaf moeten om aan de overkant te komen. Dit is een nog gevaarlijke situatie terecht omdat zij slecht zichtbaar zijn voor automobilisten die, de fietsers die van links komen aanrijden regelmatig over het hoofd worden gezien.
   
 6. Is u bekend dat er veel ongevallen, of bijna ongevallen plaatsvinden met overstekende fietsers die geen voorrang krijgen van de vele auto’s die de rotonde Sir Winston Churchilllaan/Schaapweg/Mgr Bekkerslaan de gehele dag benaderen?
   
 7. Bent u bereid de gevaarlijke situatie voor fietsers nog eens onder de loupe te nemen en verbetermaatregelen door te voeren? Zo neen, waarom niet?
   
 8. Bent u bereid om in het kader van de door u gepropageerde participatiebeleid van de Gemeente Rijswijk in overleg met de omwonenden te gaan om te komen tot acceptabele maatregelen om een eind te maken aan deze ongewenste situatie bij de splitsing Sr Winston Churchilllaan / Voorlinden? Zo neen, waarom niet?
   
 9. Het probleem om te komen tot een veilige oversteek loopt nu al geruime tijd. Is het College bereid deze met voortvarendheid aan te pakken? Zo neen, waarom niet?

Larissa Bentvelzen
fractievoorzitter Beter voor Rijswijk

Marcel Keijzer
raadslid Beter voor Rijswijk


vr_19_001_bvr_-_foto_01

vr_19_001_bvr_-_foto_02

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

Vraag 1. Ziet het College het bord om verplicht rechtsaf te gaan als de ultieme oplossing om de verkeersveiligheid te bevorderen?
Nee. De nieuwe wegsituatie ondersteunt na aanleg de verplichte rijrichting voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers hebben straks een veilige oversteek.

Vraag 2. Wie heeft deze oplossing, om het probleem voor een veilige oversteek verzonnen?
Het college heeft ingestemd met het plaatsen van het bord vooruitlopend op de reconstructie.

Vraag 3. Heeft u, in de lijn van uw participatiebeleid, de bewoners geraadpleegd over de plaatsing van dit bord? Zo neen, waarom niet?
Nee. De Gemeente, in zijn rol als wegbeheerder, is verantwoordelijk voor het waarborgen van de verkeersveiligheid op de openbare weg. Zolang er geen sprake is van wijziging van functies (o. a. beperking van bereikbaarheid) is dit geen item voor participatie.

Vraag 4. Aan de rechterkant van de Sir Winston Churchilllaan, gezien vanaf Voorlinden ontbreekt een trottoir. Op welke wijze voorziet dit bord in een veilige oversteek voor voetgangers zoals  moeders met kinderwagens naar het trottoir aan de overkant van de straat?
Dit bord voorziet hierin niet. Met de aanleg van de oversteek kunnen voetgangers veilig gebruik maken van het trottoir aan de overkant.

Vraag 5. Realiseert het College zich dat fietsers door de huidige maatregel gedwongen worden, als zij linksaf richting Wateringen willen fietsen eerst 300 meter naar rechts moeten om bij de eerstvolgende rotonde met de fiets linksaf moeten om aan de overkant te komen. Dit is een nog gevaarlijke situatie terecht omdat zij slecht zichtbaar zijn voor automobilisten die, de fietsers die van links komen aanrijden regelmatig over het hoofd worden gezien.
Ja. Na aanleg van de oversteek kunnen fietsers via de overkant hun weg vervolgen richting Wateringen.

Vraag 6. Is u bekend dat er veel ongevallen, of bijna ongevallen plaatsvinden met overstekende fietsers die geen voorrang krijgen van de vele auto’s die de rotonde Sir Winston Churchilllaan/Schaapweg/Mgr Bekkerslaan de gehele dag benaderen?
Er zijn geen geregistreerde ongevallen op dit kruispunt. Bijna ongevallen worden niet geregistreerd.

Vraag 7. Bent u bereid de gevaarlijke situatie voor fietsers nog eens onder de loupe te nemen en verbetermaatregelen door te voeren? Zo neen, waarom niet?
Ja, zie antwoord op vraag 5.

Vraag 8. Bent u bereid om in het kader van de door u gepropageerde participatiebeleid van de Gemeente Rijswijk in overleg met de omwonenden te gaan om te komen tot acceptabele maatregelen om een eind te maken aan deze ongewenste situatie bij de splitsing Sr Winston Churchilllaan / Voorlinden? Zo neen, waarom niet?
Nee, zie antwoord op vraag 3.

Vraag 9. Het probleem om te komen tot een veilige oversteek loopt nu al geruime tijd. Is het College bereid deze met voortvarendheid aan te pakken? Zo neen, waarom niet?
Ja. Het werk wordt op dit moment uitgevoerd en is naar verwachting eind maart gereed.

 

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                                                 de burgemeester,

 

drs. M. Middendorp MPC                                                          drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

Beter voor Rijswijk