VR 18 82 Fractie D66 - Jongerenpact: Kansen voor alle jongeren

Art 44 vragen Jongerenpact: Kansen voor alle jongeren

Wat is het probleem?

Er zijn nog steeds flink wat jongeren die niet een goede start maken op de arbeidsmarkt. Dat zijn heel verschillende groepen. Jongeren die van Vso/Pro komen maar niet direct een plek vinden, jongeren in de jeugdzorg, jongeren met een migratieachtergrond die niet een plek krijgen, maar ook jongeren die even niet weten welke kant ze op moeten. Zo komen er jaarlijks zo’n 5.500 jongeren van het Vso/Pro die niet direct een baan of vervolgopleiding hebben. In totaal waren er in 2017 84.000 jongeren die niet aan het werk waren of naar school gingen. Bij veel gemeenten is er niet altijd passend aanbod voor deze groep, terwijl als je jong bent een paar jaar op de bank zitten funest kan zijn voor je verdere carrière. We moeten deze jongeren zover krijgen dat ze naar de gemeente toe komen, en dat ze daar ook begeleiding krijgen die ze nodig hebben.

Welke succesvolle voorbeelden zijn er?

 • Specifieke trainingen die aansluiten bij jonge doelgroep: sollicitatietrainingen maar ook – wat vindt een werkgever belangrijk? Welke werknemer skills heeft iemand nog niet?
 • Buddyprojecten (zoals bij Drechtsteden). Straathoekmedewerkers die ook “onzichtbare jongeren” benaderen en hen een alternatief bieden.
 • Bereiken van jongeren via het maatschappelijk veld (denk aan buurthuizen of zelfs gebedshuizen) om door te kunnen verwijzen naar de gemeente.
 • Gebruik van ambassadeurs/influencers om de groep beter te bereiken en ook de noodzaak van het zoeken van ondersteuning duidelijk maken.
 • Marketing: doelgroep beter benaderen (bijvoorbeeld via social media) om zo jongeren ook te laten weten dat ze terecht kunnen bij hun gemeente.
 • Via evenementen jongeren met potentiële werkgevers kennis laten maken

Vragen D66 Rijswijk

 1. Hoeveel jongeren zijn er in Rijswijk die geen recht hebben op een uitkering, en geen werk of opleiding hebben?
 2. Wat is de reden voor deze groep dat zij niet óf aan het werk zijn óf een opleiding hebben?
 3. Hoeveel jongeren melden zich bij de gemeente voor begeleiding of zijn er andere plekken waar zij om hulp vragen?
 4.  Wat biedt de gemeente Rijswijk aan trajecten of begeleiding voor jongeren die zich melden die (nog) geen recht hebben op een uitkering?
 5. Wat biedt de gemeente aan trajecten of begeleiding voor jongeren die wel recht hebben op een uitkering?
 6. Kent de wethouder de bovengenoemde succesvolle voorbeelden? Van welke maakt de gemeente Rijswijk gebruik?
 7. Zijn er mogelijkheden om de groep jongeren die niet zelf op zoek gaan naar ondersteuning, beter te bereiken?

Politieke partij

D66