VR 18 79 Fractie BvR - Vragen inzake geplande aankoop van een nieuw kunstwerk in Rijswijk

De gemeente Rijswijk heeft twee miljoen uitgetrokken om de openbare ruimte van het winkelcentrum aantrekkelijker te maken.
Dit College heeft het krediet nog eens met bijna 200.000 euro opgehoogd. Dit bedrag zal gebruikt moeten worden voor de aankoop van een kunstwerk.

Bij grote bouwprojecten is het gebruikelijk dat een gering percentage, meestal 1% moet worden aangewend voor de aanschaf van kunst.
In dit geval heeft het College besloten op het door de Raad goedgekeurde bedrag nog maar eens te verhogen met maar liefst twee ton, oftewel 10%.

Voor de verbouwing stonden er reeds kunstwerken, die inmiddels (tijdelijk) zijn verwijderd, waaronder
de bekende bronzen drie pinguins (dat een mooi plekje verdient in het nieuwe ingerichte winkelcentrum).

Ook stond er voor het voormalige belastingkantoor een beroemd beeldhouwerk van de wereldberoemde Haagse beeldhouwer Jan Snoeck.

Beter Voor Rijswijk heeft daarom de volgende vragen:

 

 1. Voor zover Beter voor Rijswijk bekend is hanteren wij in de gemeente, in navolging tot vele anderen bij grote bouwwerken een 1% regeling voor de aanschaf  van kunst.Nu wordt dit door het College vertienvoudigd.
  Vraag: Wanneer is de beleidsregeling verhoogd en op welke wijze heeft u hierbij de Raad betrokken?
  Vraag: Krijgen nu ook andere projecten kunstwerken ten bedrage van 10% van de realisatiekosten?
  Zo neen, waarom niet?
   
 2. Vraag: Kunt u de Raad een overzicht verstrekken van kunstobjecten die er dit moment in opslag liggen en welke waarde zij vertegenwoordigen?
  Zo neen, waarom niet?
   
 3. Vraag: Is het juist, dat kunstwerken die voorgaande Colleges hebben aangekocht zijn vernietigd en afgevoerd? Hierbij als voorbeeld het stalen “theehuisje”, ooit bedoeld als hangplek voor jongeren op het huidige brandweerterrein en als laatste is geplaatst bij Don Bosco? Waar zijn de “ballen”gebleven van de Schaapweg?
   
 4. Vraag: Er is geconstateerd dat het theehuisje met snijbranders is vernietigd en afgevoerd als oud ijzer. Had dit “kunstwerk” geen derde kans verdient in het winkelcentrum of Wilhelminapark?
   
 5. Vraag: Het College trekt bijna twee ton uit voor een of andere kunstuiting op het Bogaardplein. Heeft u enig idee wat u hiervoor denkt te kopen? En waarom kon het niet voor voor, zoals gangbaar, voor 20.000 euro zodat bijvoorbeeld gelden beschikbaar waren gekomen voor een onderkomen voor vaak vereenzaamde ouderen zoals bijvoorbeeld aan de Idenburglaan die onlangs hun ontmoetingsruimte hebben verloren als gevolg van de voorgenomen sloop? Zo neen, waarom niet?
   
 6. Vraag: Dit College heeft participatie, of zoals we dat vroeger gewoon noemden “inspraak” hoog in het vaandel staan. Betrekt het College ook de bewoners bij de keuze van de uiteindelijke kunstaankoop?
  Zo neen, waarom niet?


Beter Voor Rijswijk

Marcel Keijzer
raadslid

Marc Beij
fractiemedewerker

Antwoord

 

Beter Voor Rijswijk heeft daarom de volgende vragen:

 1. Voor zover Beter voor Rijswijk bekend is hanteren wij in de gemeente, in navolging tot vele anderen bij grote bouwwerken een 1% regeling voor de aanschaf  van kunst.Nu wordt dit door het College vertienvoudigd.
  Vraag: Wanneer is de beleidsregeling verhoogd en op welke wijze heeft u hierbij de Raad betrokken?
  Vraag: Krijgen nu ook andere projecten kunstwerken ten bedrage van 10% van de realisatiekosten?
  Zo neen, waarom niet?
  De raad heeft in november 2016 de begroting 2017-2020 vastgesteld en hiermee voor het Bogaardplein € 2,1 mln. beschikbaar gesteld . In deze begroting is als toelichting hierbij de volgende tekst opgenomen: “Voor de ontwikkeling van het gehele Bogaardplein tot een prettig en groen verblijfgebied met de mogelijkheid tot relaxen, spelen, en een kunstwerk”. Er is van de 1% regeling afgeweken om een kunstwerk te kunnen realiseren dat zowel wat betreft grootte zou passen zowel bij de  schaal van het Bogaardplein als de mate van het beoogde effect van de kwaliteitsverbetering van het plein. Als je het karakter van een groot plein wil veranderen, heb je ook een groot kunstwerk nodig”
  Vraag: Krijgen nu ook andere projecten kunstwerken ten bedrage van 10% van de realisatiekosten?
  De Percentageregeling blijft gelden, afhankelijk van de locatie en het doel van het project kan hiervan worden afgeweken. In het vervolg vindt expliciet besluitvorming indien wordt afgeweken van de Percentageregeling en wordt uw raad hierover geïnformeerd.
  Zo neen, waarom niet?
  Niet van toepassing.
   
 2. Vraag: Kunt u de Raad een overzicht verstrekken van kunstobjecten die er dit moment in opslag liggen en welke waarde zij vertegenwoordigen?
  Zo neen, waarom niet?
  Er liggen drie kunstwerken opgeslagen. Destijds heeft de V&D het kunstwerk “De pinguïns” aan de gemeente geschonken. Dit kunstwerk ligt nu opgeslagen en  wordt, na realisatie van De Generaal teruggeplaatst.
  Ook ligt een kunstwerk in de opslag dat gestaan heeft bij de voormalige Technische Hogeschool en is opgeslagen vanwege de bouw van het AZC.  Dit kunstwerk is eigendom van de gemeente geworden bij de aankoop van de TH-locatie. Het derde kunstwerk wat in de opslag ligt is “De acrobaten”. Dit kunstwerk is in 1969 in opdracht van de gemeente gemaakt. De bedoeling is om deze beelden te herplaatsen in het Wilhelminapark.
  Van de drie kunstwerken is niet bekend wat de waarde is. Voor het bepalen van de waarde is aparte taxatie nodig.
  Zo neen, waarom niet?
  Niet van toepassing.
   
 3. Vraag: Is het juist, dat kunstwerken die voorgaande Colleges hebben aangekocht zijn vernietigd en afgevoerd? Hierbij als voorbeeld het stalen “theehuisje”, ooit bedoeld als hangplek voor jongeren op het huidige brandweerterrein en als laatste is geplaatst bij Don Bosco? Waar zijn de “ballen”gebleven van de Schaapweg?
  De hangplek “Theehuisje” is vanwege de bouw van de nieuwe brandweerkazerne  door de gemeente geschonken aan Don Bosco. Uit navraag bij Don Bosco is naar voren gekomen dat de hangplek enkele jaren geleden is verwijderd. Men kon niet aangeven wat er mee is gebeurd.
  We hebben helaas ook  niet meer kunnen achterhalen wat er met het kunstwerk van de Schaapweg is gebeurd.
   
 4. Vraag: Er is geconstateerd dat het theehuisje met snijbranders is vernietigd en afgevoerd als oud ijzer. Had dit “kunstwerk” geen derde kans verdient in het winkelcentrum of Wilhelminapark?
  Zie de beantwoording bij 3.
   
 5. Vraag: Het College trekt bijna twee ton uit voor een of andere kunstuiting op het Bogaardplein. Heeft u enig idee wat u hiervoor denkt te kopen? En waarom kon het niet voor voor, zoals gangbaar, voor 20.000 euro zodat bijvoorbeeld gelden beschikbaar waren gekomen voor een onderkomen voor vaak vereenzaamde ouderen zoals bijvoorbeeld aan de Idenburglaan die onlangs hun ontmoetingsruimte hebben verloren als gevolg van de voorgenomen sloop? Zo neen, waarom niet?
  Voor het te realiseren kunstwerk is door de commissie KunstRuimte advies uitgebracht. Wij hebben  dit advies overgenomen en de kunstenaar is gevraagd een definitief ontwerp te maken.
  Voor de hoogte van het budget zie de beantwoording bij 1.
   
 6. Vraag: Dit College heeft participatie, of zoals we dat vroeger gewoon noemden “inspraak” hoog in het vaandel staan. Betrekt het College ook de bewoners bij de keuze van de uiteindelijke kunstaankoop?
  Zo neen, waarom niet?

  De commissie KunstRuimte begeleidt de realisatie van kunstwerken en betrekt, afhankelijk van de locatie van een nieuw kunstwerk, eventuele belanghebbenden hierbij.
  Zo neen, waarom niet?
  Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                              de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC                                             drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

Beter voor Rijswijk