VR 18 78 Fractie BvR - Vragen inzake ''Kei Rijswijk deelt uit''

Beter voor Rijswijk stuitte op de berichtgeving “KEI Rijswijk deelt uit!”. Een goed initiatief?
Ondanks het zonnige weer komt de december maand er al snel aan, met daarbij de nodige festiviteiten. Hoewel het een gezellige maand kan zijn is het geen goedkope maand. Een kleine financiële ondersteuning kan hierbij goed van pas komen. KEI Rijswijk komt hier graag in tegemoet voor kinderen met een ooievaarspas, door het beschikbaar stellen van kortingscodes via Bol.com. Aangezien er meer kinderen zijn met een ooievaarspas dan kortingscodes zal er een blinde loting plaats vinden, op deze manier heeft iedereen even veel kans.

Beter voor Rijswijk wil naar aanleiding van bovenstaande, het college de volgende vragen stellen:

  1. Is het college het met Beter voor Rijswijk eens dat er door deze loting een groep kinderen buitenspel komt te staan?
  2. Wat is de gemeente van plan te doen aan de “verliezers” van deze blinde loting? Worden deze op een andere manier gecompenseerd?
  3. Sinds wanneer doet de gemeente Rijswijk überhaupt aan lotingen?
  4. Kan het college ons uitleggen wie heeft deze loting bedacht?
  5. Hoe komt de gemeente aan deze kortingscodes?
  6. Hoeveel kortingscodes zijn er ten overstaande van de hoeveelheid kinderen met een ooievaarspas?

Namens de fractie van Beter voor Rijswijk

Larissa Bentvelzen

Ger Kruger

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

Vraag 1. Is het college het met Beter voor Rijswijk eens dat er door deze loting een groep kinderen buitenspel komt te staan?
Het aanbod van de kortingscodes komt van Stichting Kinderhulp. Stichting Kinderhulp is een landelijke stichting die ook als doel heeft kinderen in armoede te helpen. Stichting KEI heeft bij Stichting Kinderhulp  1.100 kortingscodes opgevraagd om alle kinderen uit het bestand van Stichting KEI een kortingscode te kunnen aanbieden. Vanuit het  gehele land zijn bij Stichting Kinderhulp echter meer kortingscodes aangevraagd dan beschikbaar zijn.  Stichting Kinderhulp heeft op basis daarvan een verdeelsleutel toegepast en 350 kortingscodes voor Rijswijk beschikbaar gesteld.
Stichting KEI heeft vervolgens besloten iedereen uit het bestand aan te schrijven om te informeren over de mogelijkheid tot inschrijving voor een kortingscode, waarbij is aangegeven dat bij eventuele overinschrijving  een loting plaatsvindt. Dit is met de beste bedoelingen gedaan. Het beeld dat hierdoor is ontstaan, is ongewenst. Hierover heeft de gemeente inmiddels afstemming  gehad met Stichting KEI.
De werkwijze heeft zover we kunnen overzien niet geleid tot teleurstelling: voor iedereen die zich heeft aangemeld is een kortingscode beschikbaar.  In totaal zijn er 316 kinderen  aangemeld voor  de kortingscode. Met het totaal van 350 kortingscodes ontvangen alle inschrijvers een code. 

Vraag 2. Wat is de gemeente van plan te doen aan de “verliezers” van deze blinde loting? Worden deze op een andere manier gecompenseerd?
Zie het antwoord op vraag 1.  

Vraag 3. Sinds wanneer doet de gemeente Rijswijk überhaupt aan lotingen?
Stichting KEI is een zelfstandige stichting die met deze actie aansluit bij de landelijke Stichting Kinderhulp om kinderen uit gezinnen die het niet breed hebben, te ondersteunen. Het beeld dat door de loting geschetst wordt, is ongewenst. De gemeente is hierover met Stichting KEI in gesprek geweest om dit in de toekomst op een andere manier vorm te geven, mocht een dergelijk aanbod voor een kwetsbare groep zich nog een keer voordoen.

Vraag 4. Kan het college ons uitleggen wie heeft deze loting bedacht?
Zie voor een toelichting het antwoord op vraag 1.

Vraag 5. Hoe komt de gemeente aan deze kortingscodes?
De gemeente Rijswijk heeft geen kortingscodes ontvangen. Stichting Kinderhulp heeft de kortingscodes verstrekt aan Stichting KEI.

Vraag 6. Hoeveel kortingscodes zijn er ten overstaande van de hoeveelheid kinderen met een ooievaarspas?
Er zijn 316 kinderen met een Ooievaarspas ingeschreven voor in totaal 350 kortingscodes.  Elk aangemeld kind ontvangt dus een kortingscode.


Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                              de burgemeester,

 

drs. M. Middendorp MPC                                             drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

Beter voor Rijswijk