VR 18 69 Fractie CDA - Vragen over ouderen die geen subsidie aanvragen

Geacht College,

Onlangs kwamen ouderenbonden met onderzoek onder 55+ers waaruit bleek dat 230.000 ouderen in Nederland geen gebruik maken van subsidies als huurtoeslag en zorgtoeslag, terwijl zij hier mogelijk wel recht op hebben. Dat er geen gebruik van gemaakt wordt, komt door onwetendheid over het bestaan of de criteria voor het verkrijgen van de subsidie. Ook zijn de aanvraagprocedures vaak ingewikkeld.

De CDA-fractie vindt dit zorgelijk en heeft daarom de volgende vragen:

 1. Herkent het College het beeld in Rijswijk dat deze ouderen geen gebruik maken van subsidies terwijl zij er wel recht op hebben op basis van hun inkomen/vermogen?
 2. Dit onderzoek wees tevens uit dat 1 op de 6 huishoudens die recht hebben op huurtoeslag geen gebruik van maken en dat 1 op de 10 geen zorgtoeslag aanvragen. Kan het College aangeven hoe die verhouding binnen onze gemeente is?
 3. Heeft het College inzicht in hoeveel ouderen in onze gemeente recht hebben op huur- of zorgtoeslag?
 4. Is het College het met de CDA-fractie eens dat het subsidiestelsel ingewikkeld en lastig toegankelijk is voor ouderen?
 5. Is het college het eens met de CDA-fractie dat ouderen beter geinformeerd dienen te worden over hun mogelijkheden t.a.v. aanspraak doen op zorg- en of huurtoeslag, zeker nu de huren blijven stijgen en deze ouderen hierdoor nog minder te besteden hebben?
 6. Kan het College aangeven wat zij reeds doet om ouderen te stimuleren bij het aanvragen van toeslagen waar zij recht op hebben?
 7. Onderstreept het College dat een overheidscampagne meer inzichtelijk kan maken voor ouderen welke mogelijkheden zij hebben om toeslagen aan te vragen? 
 8. Welke mogelijkheden heeft het College zelf om het systeem van aanvragen te versimpelen?
 9. Welke mogelijkheden heeft het College om ouderen te helpen bij het digitaal aanvragen van de toeslagen waar zij recht op hebben?

De CDA-fractie ziet de antwoorden graag tegemoet.

Met hartelijke groet,

Johanna Besteman

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Herkent het College het beeld in Rijswijk dat deze ouderen geen gebruik maken van subsidies terwijl zij er wel recht op hebben op basis van hun inkomen/vermogen?
  Wij hebben geen zicht op het gebruik of non-gebruik van de regelingen huurtoeslag en zorgtoeslag die in het rapport van de ouderenbonden worden vermeld, omdat deze regelingen door de Belastingdienst worden uitgevoerd.Dit onderzoek wees tevens uit dat 1 op de 6 huishoudens die recht hebben op huurtoeslag geen gebruik van maken en dat 1 op de 10 geen zorgtoeslag aanvragen.
   
 2. Kan het College aangeven hoe die verhouding binnen onze gemeente is?
  Nee, zie de beantwoording bij vraag 1.
   
 3. Heeft het College inzicht in hoeveel ouderen in onze gemeente recht hebben op huur- of zorgtoeslag?
  Nee, zie de beantwoording bij vraag 1. 
   
 4. Is het College het met de CDA-fractie eens dat het subsidiestelsel ingewikkeld en lastig toegankelijk is voor ouderen?
  Wij onderschrijven de conclusie uit het onderzoeksrapport dat voor een aantal mensen de financiële regelingen ingewikkeld kunnen zijn. Daarom proberen wij deze mensen waar nodig te ondersteunen. Zo openen wij begin volgend jaar een financieel servicepunt waar mensen terecht kunnen met vragen over financiële regelingen. Daarnaast doet de organisatie Cazis een fiscale screening voor mensen die dat nodig hebben en heeft Welzijn Rijswijk een formulierenhulp die advies en ondersteuning geeft als dat nodig is.
   
 5. Is het college het eens met de CDA-fractie dat ouderen beter geinformeerd dienen te worden over hun mogelijkheden t.a.v. aanspraak doen op zorg- en of huurtoeslag, zeker nu de huren blijven stijgen en deze ouderen hierdoor nog minder te besteden hebben?
  Wij vinden goede informatieverstrekking voor iedereen belangrijk, maar hebben geen invloed op de informatievoorziening en aanvraagprocedures van de Belastingdienst.
   
 6. Kan het College aangeven wat zij reeds doet om ouderen te stimuleren bij het aanvragen van toeslagen waar zij recht op hebben?
  Zoals in vraag 4 is beantwoord worden mensen die vragen en ondersteuning nodig hebben op verschillende manieren geholpen.  
   
 7. Onderstreept het College dat een overheidscampagne meer inzichtelijk kan maken voor ouderen welke mogelijkheden zij hebben om toeslagen aan te vragen? 
  Zie de beantwoording bij vraag 5.
   
 8. Welke mogelijkheden heeft het College zelf om het systeem van aanvragen te versimpelen?
  Zie de beantwoording bij vraag 5. 
   
 9. Welke mogelijkheden heeft het College om ouderen te helpen bij het digitaal aanvragen van de toeslagen waar zij recht op hebben?
  Zie de beantwoording bij vraag 4.
   

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                                            de burgemeester,
 

drs. M. Middendorp MPC                                                          drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

CDA